Phân Phối Switch - Hub Huawei Tại Việt Nam

2 triệu

96 Đinh Tiên Hoàng , P.1 , Quận Bình Thạnh , Hcm City


 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸTHUẬTSỐ

Add :  60 O Cho Dua , Dong Da Dist, Ha Noi City

             Add : 228 Trung Nu Vuong, Hai Chau Dist , Da Nang City

         Add :96 Dinh Tien Hoang , Binh Thanh Dist, HCM City

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

PHẠM TRƯỜNG HẢI
Mobile : 0979.313.611  -  0915.836.611

Mail : phamtruonghai@digiland.com.vn

Skype: haipham_dgl

Yahoo : phamtruonghai_tg

 

     

               ( Bảng Báo Giá Mang Tính Chất Tham Khảo, Vui Lòng Liên Hệ Với Mr.Hải Để Hỗ Trợ Giá Tốt NHất)


Enterprise S1700 Series Gigabit Switches

S1700-8G-AC

S1700-8G-AC Mainframe(8 GE RJ45,AC110/220V,Europe Power Adapter)

          1,415,000

S1700-24-AC

S1700-24-AC Mainframe(24 FE RJ45,AC 110/220V)

          2,196,000

S1724G-AC

S1724G Mainframe(24 GE RJ45,AC 110/220V)

 4,619,000

S1728GWR-4P-AC

S1728GWR-4P Mainframe(24 GE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

 5,269,000

S1700-28FR-2T2P-AC

S1700-28FR-2T2P-AC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE RJ45,2 GE SFP,AC 110/220V)

          7,560,000

S1700-28GFR-4P-AC

S1700-28GFR-4P-AC Mainframe(24 GE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        8,766,000

S1700-52R-2T2P-AC

S1700-52R-2T2P-AC Mainframe(48 FE RJ45,2 GE RJ45,2 GE SFP ,AC 110/220V)

          9,300,000

Switch Layer2 S2700 Series Ethernet Switches, 100 Mbps 

S2700-9TP-SI-AC

S2700-9TP-SI-AC Mainframe(8 FE RJ45,1 GE Combo,AC 110/220V)

          6,587,000

S2700-18TP-SI-AC

S2700-18TP-SI-AC Mainframe(16 FE RJ45,2 GE Combo,AC 110/220V)

          5,372,000

S2700-26TP-SI-AC

S2700-26TP-SI-AC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,AC 110/220V)

        6,425,000

S2710-52P-SI-AC

S2710-52P-SI-AC Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        11,298,000

S2700-18TP-EI-AC

S2700-18TP-EI-AC Mainframe(16 FE RJ45,2 GE Combo,AC 110/220V)

        8,673,000

S2700-26TP-EI-AC

S2700-26TP-EI-AC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,AC 110/220V)

        9,326,000

S2700-52P-EI-AC

S2700-52P-EI-AC Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        16,593,000

S2700-9TP-PWR-EI

S2700-9TP-PWR-EI Mainframe(8 FE RJ45,1 GE Combo,PoE,AC 110/220V)

        7,594,000

S2700-26TP-PWR-EI

S2700-26TP-PWR-EI Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,PoE,Dual Slots of power,Without Power Module)

        13,257,000

S2700-52P-PWR-EI

S2700-52P-PWR-EI Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,PoE,Dual Slots of Power,Including Single 500W AC Power)

        35,707,000

Switch Layer3  S3700 Series Ethernet Switches, 100 Mbps 

S3700-28TP-SI-AC

S3700-28TP-SI-AC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,2 GE SFP,AC 110/220V)

        27,602,000

S3700-28TP-SI-DC

S3700-28TP-SI-DC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,2 GE SFP,DC -48V)

        31,208,000

S3700-52P-SI-AC

S3700-52P-SI-AC Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        39,029,000

S3700-28TP-PWR-SI

S3700-28TP-PWR-SI Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,2 GE SFP,PoE,Dual Slots of Power,Including Single 500W AC Power)

        36,855,000

S3700-52P-PWR-SI

S3700-52P-PWR-SI Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,PoE,Dual Slots of Power,Including Single 500W AC Power)

        59,849,000

S3700-28TP-EI-MC-AC

S3700-28TP-EI-MC-AC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,2 GE SFP,2 MC ports,AC 110/220V)

        55,193,000

S3700-28TP-EI-AC

S3700-28TP-EI-AC Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,2 GE SFP,AC 110/220V)

        45,979,000

S3700-28TP-EI-24S-AC

S3700-28TP-EI-24S-AC Mainframe(24 FE SFP,2 GE Combo,2 GE SFP,AC 110/220V)

        58,847,000

S3700-52P-EI-DC

S3700-52P-EI-DC Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,DC -48V)

        64,407,000

S3700-52P-EI-24S-AC

S3700-52P-EI-24S-AC Mainframe(24 FE RJ45,24 FE SFP,4 GE SFP,AC 110/220V)

        78,984,000

S3700-52P-EI-24S-DC

S3700-52P-EI-24S-DC Mainframe(24 FE RJ45,24 FE SFP,4 GE SFP,DC -48V)

        80,008,000

S3700-52P-EI-48S-AC

S3700-52P-EI-48S-AC Mainframe(48 FE SFP,4 GE SFP,AC 110/220V)

        82,434,000

S3700-52P-EI-48S-DC

S3700-52P-EI-48S-DC Mainframe(48 FE SFP,4 GE SFP,DC -48V)

        83,458,000

S3700-28TP-PWR-EI

S3700-28TP-PWR-EI Mainframe(24 FE RJ45,2 GE Combo,2 GE SFP ,PoE,Dual Slots of power,Without Power Module)

        52,019,000

S3700-52P-PWR-EI

S3700-52P-PWR-EI Mainframe(48 FE RJ45,4 GE SFP,PoE,Dual Slots of power,Without Power Module)

        76,895,000

                   Switch Layer3 S5700 Series Ethernet Switches, 1000 Mbps 

 

S5700-10P-LI-AC

S5700-10P-LI-AC Mainframe(8 GE RJ45,2 GE SFP,AC 110/220V)

        10,238,000

S5700-28P-LI-AC

S5700-28P-LI-AC Mainframe(24 GE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        27,602,000

S5700S-28P-LI-AC

S5700S-28P-LI-AC Mainframe(24 GE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        18,388,000

S5700-28X-LI-AC

S5700-28X-LI-AC Mainframe(24 GE RJ45,4 10GE SFP+,AC 110/220V)

        35,832,000

S5700-52P-LI-AC

S5700-52P-LI-AC Mainframe(48 GE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        46,029,000

S5700-52P-LI-DC

S5700-52P-LI-DC Mainframe(48 GE RJ45,4 GE SFP,DC -48V)

        48,333,000

S5700S-52P-LI-AC

S5700S-52P-LI-AC Mainframe(48 GE RJ45,4 GE SFP,AC 110/220V)

        33,130,000

S5710-52C-LI

S5710-52C-LI Mainframe(48 GE RJ45,Dual Slots of Power,Single Slot of Flexible Card,Including Single 150W AC Power)

        55,283,000

S5700-52X-LI-AC

S5700-52X-LI-AC Mainframe(48 GE RJ45,4 10GE SFP+,AC 110/220V)

        56,307,000

S5700-10P-PWR-LI-AC

S5700-10P-PWR-LI-AC Mainframe(8 GE RJ45,2 GE SFP,PoE,AC 110/220V)

        15,357,000

S5700-28P-PWR-LI-AC

S5700-28P-PWR-LI-AC Mainframe(24 GE RJ45,4 GE SFP,PoE,AC 110/220V)

        36,815,000

S5700-48TP-SI-DC

S5700-48TP-SI-DC Mainframe(44 GE RJ45,4 GE Combo,DC -48V)

        73,670,000

S5700-52C-SI

S5700-52C-SI Mainframe(48 GE RJ45,Dual Slots of power,Single Slot of Flexible Card,Without Flexible Card and Power Module)

        75,963,000

S5700-48TP-PWR-SI

S5700-48TP-PWR-SI Mainframe(44 GE RJ45,4 GE Combo,PoE,Dual Slots of power,Without Power Module)

        82,924,000

S5700-52C-PWR-SI

S5700-52C-PWR-SI Mainframe(48 GE RJ45,PoE,Dual Slots of Power,Single Slot of Flexible Card,Including Single 500W AC Power)

        82,924,000

S5700-28C-EI

S5700-28C-EI Mainframe(24 GE RJ45,Dual Slots of power,Single Slot of Flexible Card,Without Flexible Card and Power Module)

        63,575,000

S5700-28C-EI-24S

S5700-28C-EI-24S Mainframe(20 GE SFP,4 GE Combo,Dual Slots of power,Single Slot of Flexible Card,Without Flexible Card and Power Module)

        92,138,000

S5710-28C-EI

S5710-28C-EI Mainframe(20 GE RJ45,4 GE Combo,4 10GE SFP+,Dual Slots of power and Flexible Card,Without Flexible Card and Power Module)

        96,745,000

S5700-28C-PWR-EI

S5700-28C-PWR-EI Mainframe(24 GE RJ45,PoE,Dual Slots of power,Single Slot of Flexible Card,Without Flexible Card and Power Module)

        70,844,000

S5700-52C-PWR-EI

S5700-52C-PWR-EI Mainframe(48 GE RJ45,PoE,Dual Slots of power,Single Slot of Flexible Card,Without Flexible Card and Power Module)

     118,244,000

S5710-52C-PWR-EI

S5710-52C-PWR-EI Mainframe(48 GE RJ45,4 10GE SFP+,PoE,Dual Slots of Flexible Card,Dual Slots of Power,Without Flexible Card and Power Module)

     202,602,000

                                   Chúc Quý Khách Hàng Luôn Thành Công Với Digiland

Thông tin chung

Hãng sản xuất Huawei
Tổng Số cổng kết nối 24
Tốc độ truyền 1000MB

Bình luận

0979 313 611
Mã số : 11250975
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 08/01/2025
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn