Keyboard Sony Vaio Vgn- Fz Series. Hàng Xịn, Mới 100

19.320

234 Lê Thanh Nghị Hà Nội

Keyboard - SONY VAIO – IBM – APLLE– DELL – HP, COMPAQ – ACER – TOSHIBA...hàng mới nguyên hộp Bảo Hành 1 đổi 1 trong 03tháng ...Giá tốt nhất thị trường Việt NamKeyboard NotebookKeyboard IBM LENOVOKeyboard IBM T60, R60. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard IBM X60, X61. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard IBM X40, X41. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard IBM X30, X31. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard IBM T and R Series for IBM ThinkPad T40, T41, T42, T43, R50,...

873.000 VND

Keyboard IBM ThinkPad R32, R40, R40E. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard LENOVO 3000 G400, G410, Y410, Y510 Series

330.000 VND

Keyboard LENOVO 3000 Y400 Series

388.000 VND

Keyboard IBM T61, R61, T400. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIOKeyboard SONY VAIO VGN - CS, Series. Hàng xịn, mới 100%

1.106.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- NW Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- SZ Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - C Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- TX Series. Hàng xịn, mới 100%

912.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN-T Series. Hàng xịn, mới 100%

912.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - FS Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - FJ Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - A Series. Hàng xịn, mới 100%

912.000 VND

Keyboard SONY PCG-F/FX Series for Sony Vaio PCG-F250, PCG-F270, PCG-F280, PCG-F290, PCG-FXA48, PCG-FXA49, PCG-FXA53, PCG-FXA59,...

718.000 VND

Keyboard SONY Sony Vaio PCG-FX120, PCG-FX140, PCG-FX150, PCG-FX170, PCG-FX190, PCG-FX210,...

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO PCG-GRV Series for Sony Vaio PCG-GRV670, PCG-GRX680, PCG-GRX770

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO PCG-V505. Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - SR, Series. Hàng xịn, mới 100%

524.000 VND

Keyboard SONY PCG-K Series for SONY VAIO PCG-K12P, PCG-K13, PCG-K14, PCG-K15, PCG-K17,...

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- S Series . Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN-BX Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY PCG-GRX Series for SONY VAIO PCG-GRV550, PCG-GRX510, PCG-GRX520, PCG-GRX560, PCG-GRX570,

718.000 VND

Keyboard SONY PCG-VX Series for SONY VAIO PCG-VX88, PCG-VX88P, PCG-VX89, PCG-VX89K, PCG-VX89P.

718.000 VND

Keyboard SONY PCG-GR Series for SONY VAIO PCG-GR150, PCG-GR150K, PCG-GR170, PCG-GR170K, PCG-GR250,...

718.000 VND

Keyboard SONY PCG-SR Series for SONY VAIO PCG-SR17, PCG-SR17K, PCG-SR19GT, PCG-SR27, PCG-SR27K, PCG-SR33,...

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO PCG-R505DL, PCG-R505DS, PCG-R505DSK, PCG-R505DSP, PCG-R505EL, PCG-R505ELK, PCG-R505ES,...

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - FE Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- FZ Series. Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- Z1, Series . Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- N Series. Hàng xịn, mới 100%

524.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- NR Series. Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN - CR Series. Hàng xịn, mới 100%

1.106.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- TZ Series. Hàng xịn, mới 100%

1.882.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- FW Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard SONY VAIO VGN- TR Series. Hàng xịn, mới 100%

718.000 VND

Keyboard HP-COMPAQKeyboard COMPAQ Presario CQ50, G50, Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard COMPAQ Presario CQ40, CQ45, Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV6 Series. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV7 Series. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Pavilion V6000 Series. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV Series for HP Pavilion DV1000, DV1100, DV1200, DV1300. Hàng xịn, mới 100%

427.000 VND

Keyboard HP NX5000, NC6000 . Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard COMPAQ-HP Nc6110, Nc6120, NX6120, NX6130 . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP NC6220, NC6230, NX6230, .Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP Compaq NC8220, NC8230, NC8240

330.000 VND

Keyboard HP Nx7000, HP Pavilion Zt3000, Compaq Presario X1000

349.000 VND

Keyboard HP NC4200 . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP NC4000, NC4010 . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard COMPAQ-HP V3000 Series. Hàng xịn, mới 100%

427.000 VND

Keyboard COMPAQ Preario 2100, 2200, 2500, NX9000, ZE series

330.000 VND

Keyboard COMPAQ EVO N200 . Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard COMPAQ Presario 700, 1200 . Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard COMPAQ Amada M700 . Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard COMPAQ Presario CQ60, G60, Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV4000 DV4100 DV4200 DV4300 DV4400 Series

330.000 VND

Keyboard HP Pavilion ZV5000 and ZX5000, R3000t, NX9100 . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP Compaq Presario M2000 V2000 V2100 V2200 V2300 Series

330.000 VND

Keyboard COMPAQ EVO N1000V, N1005V, N1010V . Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard Compaq Evo N600 / N610 / N620. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV 6000, DV6140, DV6150, DV6120, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV5 Series. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard Compaq Amada E500, V300. Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard HP Compaq DV 8000. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Compaq DV 9000. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP C700, H5520, H5530. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard COMPAQ-HP NC6400, H6910P, Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV2000, V2100, V2200, V3000. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP H500, 510, 520, 530 Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV3 Series. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Pavilion DV4 Series. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard HP Nc8220, Nc8230, Nc8240 . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard COMPAQ-Nc6220, Nc6230 . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard TOSHIBAKeyboard Toshiba Portege 4000, 4010, M100. Hàng xịn, mới 100%

776.000 VND

Keyboard TOSHIBA Portege P200, R100, S100, M200, 3500, M400, M500, P100, Tecra M6. Hàng xịn, mới 100%

524.000 VND

Keyboard TOSHIBA Satellite A200, M200, A300, A305, L300, M300 .Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard TOSHIBA Satellite L100, L20, L10, L30 Series. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Toshiba Satellite A10, M100, A100, A15, A20, A25, A40, A45, A50, A55, M30.Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard Toshiba Satellite 1400, 1800, 2200, 2600 2800, 4000, Satellite Pro 4200. Hàng xịn, mới 100%

407.000 VND

Keyboard TOSHIBA Satellite U300, U305, U400. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard Toshiba Tecra TE2000, TE2100, TE2300, Pro 6000, 6100, M20. Hàng xịn, mới 100%

407.000 VND

Keyboard DELLKeyboard DELL XPS M1210. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard DELL Inspiron 6000, 9000, 9200, 9300, 2600, 2650 Series. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard DELL Inspirion 700M, 710M. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard DELL Latitude C400. Hàng xịn, mới 100%

524.000 VND

Keyboard DELL Latitude X200, X300, Inspirion 300M. Hàng xịn, mới 100%

524.000 VND

Keyboard DELL Latitude LS, L400, Inspirion 2000, 2100, V300. Hàng xịn, mới 100%

524.000 VND

Keyboard Dell Latitude D500, D510M, D600, D610M, Inspirion 500M, 600M. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard DELL Inspirion 1100, 1150, 5100, 5150.. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard DELL Inspirion 8000, 8100, 8200, Latitude C840, CM60 Series. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard DELL Latitude C500, C510, C600, C610, C640, Dell Inspirion 3800, Dell inspiron 4000, 4100. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard DELL Latitude CP, CPi, CPj, CPx, Cpt. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Dell Inspirion 1200, 2200. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Dell inspiron 630M,640M,6400,E1505, 9400,XPS140ML. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard Dell VOSTRO 1130,1330,1400,1500, Inspirion 1420,1520, 1545 Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard DELL Latitude D620. Hàng xịn, mới 100%

388.000 VND

Keyboard Dell VOSTRO 840, 860. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard Dell VOSTRO 1700. Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard DELL STUDIO 1535, 1536, 1537. Hàng xịn, mới 100%

369.000 VND

Keyboard DELL Latitude D400. Hàng xịn, mới 100%

466.000 VND

Keyboard APPLEKeyboard FUJITSUKeyboard FUJITSU LifeBook MG-70J

349.000 VND

Keyboard FUJITSU LifeBook P-7010

349.000 VND

Keyboard FUJITSU LifeBook S-6240

349.000 VND

Keyboard ASUSKeyboard Asus 1300 series Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Asus W7 series Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Asus L8400 series Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Asus M5000 series Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Asus EEEPC 700, 701, 900, 910 . Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Asus EEEPC 1000HE Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Asus AW series Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard NECKeyboard ACERKeyboard ACER TravelMate MT2100. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard ACER TravelMate 630. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard ACER TravelMate 650. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard ACER TravelMate 290, 291, 292, 2350, 4050

349.000 VND

Keyboard ACER TravelMate 2300, 2310, 2410, 2420, 4000, Aspire 3000

330.000 VND

Keyboard ACER Aspire 1410, 1640, 1680, 1690, 3000, 3500, 3600, 3610, 3620,... . Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard ACER TravelMate Acer TravelMate 240, 200, 220, 250, 280, 2000 . Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard ACER TravelMate 800. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard ACER TravelMate 3200. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Acer Aspire 4710, 4720, 4910,5520, 5710. Hàng xịn, mới 100%

330.000 VND

Keyboard Acer TravelMate 2400,2490,2700,3219,3220 Hàng xịn,mới 100%

330.000 VND

Keyboard Acer TravelMate 610,630, C300, C310, C301. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Keyboard Acer TravelMate 5100, 5630, 5610, 5620. Hàng xịn, mới 100%

349.000 VND

Giá Có Thể Thay Đổi Mà Chưa Kip Chinh Sửa Mong Quý Khách Hàng Gọi Cho Chúng Tôi

Giá tốt cho Dealers hãy liên hệTrụ sở: Số 3/8 Ngõ 69A Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: 04. 3747.4678 - 3747.4679Chi nhánh: 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Tel: 04. 37474678 - Fax: 04. 7474679Trung tâm sửa chữa LAPTOP: Số 3/8 Ngõ 69A Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: 04. 22193787 - 3747.4679

Chi tiết truy cập Website: www.atcomputer.vn Hoặc Gặp Mr Hiệp 0983453199 Để Được Giá Tốt

Hoặc Liên Hệ Mr Hiệp 098 345 3199Thông tin chung

Hãng sản xuất Sony
Ngôn ngữ Tiếng Anh

Bình luận

0437 474 6783
Mã số : 557078
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn