Bán Nguồn Tivi Sony 48Inh 19.5V

150.000

Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, VietnamBÁO GIÁ ADAPTER
Adapter Toshiba

Call: 093.686.4656
15V 3A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng

15V 4A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

15V 5A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 1.58 A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.16A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng

19V 3.42A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng

19V 4.74A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

 Call: 093.686.4656


9,5V 2.5A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

12V 3A Asus giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 1.58A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 2.1A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.42A Asus giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 4.74A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng

Adapter SAMSUNG; PANASONIC;
LG; NEC; Fujsu; MSI; FPT......
Call: 093.686.4656

12V 2A giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
12V 3A giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
12V 4A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 tháng
12V 5A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
14V 2A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

14V 1.43A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
14V 3A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
DC 24V 1.5A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
DC 24V 3A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
AC 24V 2A giá 250.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
AC 24V 3A giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
AC 24V 4A giá 350.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER ASUS ADAPTER
Call: 093.686.4656


19V 1.58A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3.34A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.62A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
15V 3A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V 4.5A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng


 Adapter cho màn hinh,máy scan; camera......
Call: 093.686.4656


 


Lition 19V 3.42A for NEC FPT MSI......... giá 150.000 vnd
Lition19V 4.74A for NEC FPT MSI........ giá 200.000 vnd

19V 2.1A Mini giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
SAMSUNG 19V 3.16A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
SAMSUNG 19V 4.74A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
16V 3.7A for fujitsu giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.16A for fujitsu giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A for fujitsu giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A fujitsu giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng
19V 3.42A for gateway giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A for MSI giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A AC MSI giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng


IBM, Lenovo
Call: 093.686.4656

 
16V - 4.5A IBM giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V - 3.42A Lenovo giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V - 4.7A Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

20V - 4.5A for Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

20V 3.25A for Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng ​​​20V - 4.5A chân vuông Lenovo giá 400.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

20V 3.25A chân vuông Lenovo giá 350.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

ACER
Call: 093.686.4656

 


19V -1.58A ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A ACER giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.95A ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER HP
Call: 093.686.4656

18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 4.9A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.7A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.3A chân kim giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng​
 Adapter Sony
Call: 093.686.4656


16V 4A Sonygiá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 2A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.1A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.7A Sony giá 200.000 vnd Bảo hanh 24 Tháng
 


 

 


Địa chỉ:

 


P

BÁO GIÁ ADAPTER
Adapter Toshiba

Call: 093.686.4656
15V 3A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng

15V 4A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

15V 5A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 1.58 A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.16A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng

19V 3.42A Toshiba giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng

19V 4.74A Toshiba giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

 Call: 093.686.4656


9,5V 2.5A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

12V 3A Asus giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 1.58A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 2.1A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.42A Asus giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 4.74A Asus giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng

Adapter SAMSUNG; PANASONIC;
LG; NEC; Fujsu; MSI; FPT......
Call: 093.686.4656

12V 2A giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
12V 3A giá 150.000 vnd Bảo hành 24Tháng
12V 4A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 tháng
12V 5A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
14V 2A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

14V 1.43A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
14V 3A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
DC 24V 1.5A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
DC 24V 3A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
AC 24V 2A giá 250.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
AC 24V 3A giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
AC 24V 4A giá 350.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER ASUS ADAPTER
Call: 093.686.4656


19V 1.58A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3.34A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.62A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
15V 3A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
20V 4.5A Dell giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng


 Adapter cho màn hinh,máy scan; camera......
Call: 093.686.4656


 


Lition 19V 3.42A for NEC FPT MSI......... giá 150.000 vnd
Lition19V 4.74A for NEC FPT MSI........ giá 200.000 vnd

19V 2.1A Mini giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
SAMSUNG 19V 3.16A giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
SAMSUNG 19V 4.74A giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
16V 3.7A for fujitsu giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.16A for fujitsu giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A for fujitsu giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A fujitsu giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng
19V 3.42A for gateway giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A for MSI giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A AC MSI giá 200.000 vnd Bảo hành 24Tháng


IBM, Lenovo
Call: 093.686.4656

 
16V - 4.5A IBM giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V - 3.42A Lenovo giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V - 4.7A Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

20V - 4.5A for Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

20V 3.25A for Lenovo giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng ​​​20V - 4.5A chân vuông Lenovo giá 400.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

20V 3.25A chân vuông Lenovo giá 350.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

ACER
Call: 093.686.4656

 


19V -1.58A ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.42A ACER giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 3.95A ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A ACER giá 200.000 vnd Bảo hành 24 ThángADAPTER HP
Call: 093.686.4656

18.5V 3.5A Chân vàng giá 150.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 3.5A Chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
18.5V 4.9A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.74A chân kim giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19V 4.7A chân khấc giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng

19V 3.3A chân kim giá 300.000 vnd Bảo hành 24 Tháng​
 Adapter Sony
Call: 093.686.4656


16V 4A Sonygiá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 2A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 3A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.1A Sony giá 200.000 vnd Bảo hành 24 Tháng
19.5V 4.7A Sony giá 200.000 vnd Bảo hanh 24 Tháng
 


 

 


Địa chỉ:

 


Phòng 2506 Tòa CT12C khu đô thị mới kim văn Kim lũ - hoàng mai - hà nội

 


Điện thoại: 0936864656Thông tin chung

Hãng sản xuất ROSEWILL

Bình luận

HẾT HẠN

Mã số : 15938846
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 23/04/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn