Tt2. Bán Máy Tính Giá Rẻ 2.7 Tr. Case: Main 945/sk775, Chip C3.06, Ram 1G, Ổ 80…khuyến Mại Bộ Phím Chuột Msm,bh 36 Tháng

Liên hệ

1/1160 Đường Láng

C3.06

TT1. Bán máy tính giá rẻ 2.55 Case :Main 945/sk775,Chip C3.06,Ram 1G,Ổ 40… Tr,Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel D347-3.06Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 2.55TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT2. Bán máy tính giá rẻ 2.7 tr. Case: Main 945/sk775, Chip C3.06, Ram 1G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel D347-3.06Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 2.7 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT3. Bán máy tính giá rẻ 2.8tr Case: Main 945/sk775, Chip C3.06, Ram 2G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel D347-3.06Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 2.8 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT4. Bán máy tính giá rẻ 2.95 tr Case: Main 945/sk775, Chip C3.06, Ram 2G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng

*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel D347-3.06Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 2.95 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerP4 3.0TT5. Bán máy tính giá rẻ 3tr .Case: Main 945/sk775, P4 3.0Ghz, Ram 1G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel P4 3.0Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computer

TT6 Bán máy tính giá rẻ 3.15 tr Case :Main 945/sk775, P4 3.0Ghz, Ram 1G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng

*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel P4 3.0Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.15 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT7 Bán máy tính giá rẻ 3.25 tr .Case: Main 945/sk775, P4 3.0Ghz, Ram 2G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng

*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel P4 3.0Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.25 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT8 Bán máy tính giá rẻ 3.4tr .Case: Main 945/sk775, P4 3.0Ghz, Ram 2G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng

*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel P4 3.0Ghz - 512KCache - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.4 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computer

E2160TT9 Bán máy tính giá rẻ 3tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E2160 1.8*2 Ghz , Ram 1G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng

*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2160 1.8 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT10 Bán máy tính giá rẻ 3.15tr. Case: Main 945/sk775, Dual core E2160 1.8*2 Ghz , Ram 1G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2160 1.8 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.15 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computer

TT11 Bán máy tính giá rẻ 3.25 tr. Case: Main 945/sk775, Dual core E2160 1.8*2 Ghz , Ram 2G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2160 1.8 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.25 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT12 Bán máy tính giá rẻ 3.4tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E2160 1.8*2 Ghz , Ram 2G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2160 1.8 * bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.4 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerE2180TT13 Bán máy tính giá rẻ 3.1tr. Case: Main 945/sk775,Dual core E2180 2.0*2 Ghz ,Ram 1G,Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2180 2.0 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.1 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT14 Bán máy tính giá rẻ 3.25tr .Case: Main 945/sk775,Dual core E2180 2.0*2 Ghz ,Ram 1G,Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2180 2.0 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.25 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computer

TT15 Bán máy tính giá rẻ 3.3tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E2180 2.0*2 Ghz , Ram 2G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2180 2.0 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.3 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT16 Bán máy tính giá rẻ 3.45tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E2180 2.0*2 Ghz , Ram 2G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e2180 2.0 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.45 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerE5200TT17 Bán máy tính giá rẻ 3.45tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E5200 2.5*2 Ghz , Ram 1G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e5200 2.5 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.45 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT18 Bán máy tính giá rẻ 3.6tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E5200 2.5*2 Ghz , Ram 1G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng

*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e5200 2.5 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 1Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.6 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerTT19 Bán máy tính giá rẻ 3.7tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E5200 2.5*2 Ghz , Ram 2G, Ổ 40…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e5200 2.5 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 40 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.7 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computer

TT20 Bán máy tính giá rẻ 3.85tr.Case: Main 945/sk775, Dual core E5200 2.5*2 Ghz , Ram 2G, Ổ 80…Khuyến mại bộ phím chuột MSM,bh 36 tháng*** Main Intel945 - GF 7050VT-M5-ECS: GeForce 7050&610i (MCP73V) s/p Intel Core™ 2 Duo/ Pentium D processor FSB 1333/1066/800/533MHz,s/p HT, 2xDDR2 800/667/533 up to 4GB, 1x PCI Express 16X,1xPCI Express 1X,2xPCI, SOUND VIA® VT1708A 6channel, VGA NIVIDIA Geforce 7series GPU share max to 512MB,LAN ATHEROS AR 8012 10/100Mbps,4x SATA II 3.0Gb/s,1x ULTRA DMA 133/100/66 devices, 8x USB 2.0, RAID0,RAID1, Micro-ATX 244mm*194mm (BH 36 thang)

*** Cpu Intel Dualcore e5200 2.5 *2 - bus 800MHz - 64 bit - Socket 775 - Box (Bh 36 tháng)

*** DDR2 2Ghz bus 667 (PC2-5300) Dynet (Bh 36 tháng)

*** HDD 80 GB Serial ATA cũ (Bh 3 tháng)

*** Case VAIO mới + nguồn 480W (Bh 12 tháng)>>>>Giá: 3.85 TrKhuyến mại bộ phím chuột quang Mitsumi .Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mr.Thành 0935 86 1987 Y!M : thanh_tvc_computerThông tin chung

Hãng sản xuất intel
Loại CPU Dual Core
Dung lượng HDD(Gb) 80

Bình luận

0935 861 987
Mã số : 741438
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 20/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn