Ban So Luong Lon Case Bo May Tinh Pen4 Cu..................

Liên hệ

Liên Hệ: Anh Trung - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick Chat: Tvcom.vietnam Cty Mt Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - Cg - Hn

Mọi chị tiết xin liên hệ:

TRUNG: 0944.25.66.55 hoặc 04.293.1129 gặp TRUNG để có giá tốt nhất

Nick chat: tvcom.vietnam

Địa chỉ : Số 51 Dương Quảng Hàm – Quan Hoa - Cầu Giấy – Hà Nội

Có nhiều cấu hình với các loại main khác nhau cho các bạn lựa chọn

Gọi điện để được tư vấn và chọn cho mình cấu hình hợp lý nhất.

Vận chuyển miễn phí in nội thànhPC 01:

Main845/Cpu C1.8/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.19tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Celeron® -1.7/1.8 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 20 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.19.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 02:

Main845/Cpu C1.8/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.33tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Celeron® -1.7/1.8 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 40 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.300.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 03:

Main845/Pen4-1.8/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.4tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-1.8 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 20 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.400.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 04:

Main845/Pen4-1.8/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.6tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-1.8 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 40 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.600.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 05:

Main845/Pen4-2.0/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.45tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-2.0 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 20 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.450.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 06:

Main845/Pen4-2.0/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.65tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-2.0 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 40 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.650.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 07:

Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.6tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-2.4 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 20 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.600.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 08:

Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.75tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-2.4 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 40 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.750.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 09:

Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd40Gb/Vga 64Mb rời/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.9tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ VGA 64Mb..Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-2.4 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 256 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 40 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.750.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNPC 10:

Main845/Pen4-2.4/Ram512/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.9tr

+ Mainboard 845...Bảo hành: 1 tháng

+ CPU - Pen4-2.4 GHz bus 400 -SK 478...Bảo hành: 1 tháng

+ Ram 512 MB bus 400...Bảo hành: 1 tháng

+ HDD 40 GB Maxor/Samsung - Bảo hành: 1 tháng

+ Power Supply (Nguồn máy tính) - 20 pin...Bảo hành: 1 tháng

+ Case Full Size ATX (Vỏ máy tính)

+ Màn Hình Quý khách hãy họn 1 trong các màn hình bên dưới

(Khuyen Mại cài Phần mềm Diệt Virut Bản Quyền và vận chuyển miễn phí in nội thành)

Giá: [ 1.9.000 VNĐ ] Liên Hệ: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt -51 Dương Quảng Hàm - CG - HNUY TÍN CHẤT LƯỢNG - PHONG CÁCH PHỤC VỤ -TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

BAOGIA MAN HINH

* Monitor 15" Samsung/Hp/Compaq Giá 300K Bhành 1 tháng. ----->Cũ

* Monitor 17" Samsung/Hp/Compaq Giá 500K Bhành 1 tháng. ----->Cũ

* Monitor 17" Siêu Phẳng Samsung/Hp/Compaq Giá 780K Bhành 1 tháng. ----->Cũ

* Monitor 17" Siêu Phẳng Powermax Giá 1.5tr Bhành 24 tháng. ----->Mới

* LCD 15" Tinh thể lỏng Dell/Fujisu/Samsung Giá 1.65tr Bhành 5 tháng. ----->Còn 95%

* LCD 19" Tinh thể lỏng AOC Giá 3.3tr Bhành 24 tháng. ----->Mói

BAOGIA LINH KIEN CU

* Nhập số Lượng Lớn Main P4 - 845 On ALL Giá : 420.000 vnd

* Có rất nhiều Chíp cũ Socket 478

(Celeron c1.8(130N)-c2.26(230N) và P4-1.8(390N)-2.0(480N)-2.26(520)-2.4(590N)-2.6(620N)-2.8(730)-3.0(830) Ghz)

BAOGIA TAT CAC THIET BI CHUYEN DOI

UY TÍN CHẤT LƯỢNG - PHONG CÁCH PHỤC VỤ -TẠO NÊN THƯƠNG HIỆULiên hệ : A.TRUNG - 0944.25.66.55

( Bạn Hãy gọi ngay hoặc đến gặp trực tiếp nguoi đăng tin này đẻ có giá tốt hơn)

ĐC: Số 51 Dương quảng hàm - Cầu Giấy - HN Gặp TRUNG

SĐT: 04.2931129 ; 0944.25.66.55

Yahoochat: tvcom.vietnam

UY TÍN CHẤT LƯỢNG - PHONG CÁCH PHỤC VỤ -TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU

Thông tin chung

Hãng sản xuất FPT Elead
Loại CPU Celeron D
Tốc độ CPU 3.06GHz

Bình luận

2931 129
Mã số : 231268
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn