2000 Cay May Tinh + Man Hinh Gia Re

Liên hệ

Cau Giay Ha Noi

PC 01:
Main845/Cpu C1.8/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.18tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 02:
Main845/Cpu C1.8/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.33tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 03:
Main845/Pen4-1.8/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.37tr. LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 04:
Main845/Pen4-1.8/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.52tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 05:
Main845/Pen4-2.0/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.5tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 06:
Main845/Pen4-2.0/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.65tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 07:
Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.6tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 08:
Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.75tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 09:
Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd40Gb/Vga 64Mb rời/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.9tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 10:
Main845/Pen4-2.4/Ram512/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.9tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 11:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512/Hdd20Gb(shd)/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.25tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 12:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512Mb/Hdd40Gb(shd)/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.4tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 13:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 1Gb/Hdd40Gb(shd)/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.55tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 14:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512Mb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.54tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 15:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.69tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 16:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.78tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 17:
Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.95tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 18:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.97tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 19:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:.3.12tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 20:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.27tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 21:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.43tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 22:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512Mb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.45trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 23:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.6trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 24:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512Mb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.47trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 25:
Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.62trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 26:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)Ram 512/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.05tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 27:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.21tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 28:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Vga 512Mb rời/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.9tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 29:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.36tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 30:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.53tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 31:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512Mb/Hdd80Gb/Vga 512Mb rời/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.21tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 33:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512Mb/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.54tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 34:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.69tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 35:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512Mb/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.56tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 44:
Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.71tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 36:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/ Ram 512Mb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.27tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 37:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.42tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 38:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.57tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 39:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.73tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 40:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 512Mb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.74tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 41:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.89tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 42:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 512Mb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.76tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 42:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.9tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 53:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/ Ram 512/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.43tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 54:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.59tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 55:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.74tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 56:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.89tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 57:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 512/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.9tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 58:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.05tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 59:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 512/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.92tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 60:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.07tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt


PC 61:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.93tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 62:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.08tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 63:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.23tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 64:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.39tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 65:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 512/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.42tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 66:
Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.58tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 67:
Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.29tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 68:
Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.44tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 69:
Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.6tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 70:
Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.76tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 71:
Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 512/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.78tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 72:
Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.94tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 73:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:6.76tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 74:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB /Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:6.91tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 75:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB /Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.07tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 76:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.23tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 77:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB /Ram 512/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.25tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 78:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.41tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt
PC 79:
Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Ram 1Gb/Hdd500Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:9.5tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

HẾT HẠN

0421 336 82
Mã số : 222399
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn