2000 Cay May Tinh + Man Hinh Gia Re

Liên hệ

Cau Giay Ha Noi

PC 01:

Main845/Cpu C1.8/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.18tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 02:

Main845/Cpu C1.8/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.33tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 03:

Main845/Pen4-1.8/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.37tr. LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 04:

Main845/Pen4-1.8/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.52tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 05:

Main845/Pen4-2.0/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.5tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 06:

Main845/Pen4-2.0/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.65tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 07:

Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd20Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.6tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 08:

Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.75tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 09:

Main845/Pen4-2.4/Ram256/Hdd40Gb/Vga 64Mb rời/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.9tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 10:

Main845/Pen4-2.4/Ram512/Hdd40Gb/Case P4(Bh 1 tháng)... Gía:1.9tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương ViệtPC 11:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512/Hdd20Gb(shd)/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.25tr LH: Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 12:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512Mb/Hdd40Gb(shd)/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.4tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 13:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 1Gb/Hdd40Gb(shd)/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.55tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 14:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512Mb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.54tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 15:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.69tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 16:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.78tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 17:

Main Intel945ecs/PIV-C3.06/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.95tr Anh TRUNG - 0944.25.66.55 - 04.2931129 Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương ViệtPC 18:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:2.97tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 19:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:.3.12tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 20:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.27tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 21:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.43tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 22:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512Mb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.45trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 23:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.6trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 24:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 512Mb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.47trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 25:

Main Intel945ecs/P4-3.6Ghz(Core 2 duo E2160)/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.62trLH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương ViệtPC 26:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)Ram 512/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.05tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 27:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.21tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 28:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Vga 512Mb rời/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.9tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 29:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.36tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 30:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.53tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 31:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512Mb/Hdd80Gb/Vga 512Mb rời/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.21tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 33:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512Mb/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.54tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 34:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.69tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 35:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 512Mb/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.56tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 44:

Main Intel945ecs/P4-4.0Ghz(Core 2 duo E2180)/Ram 1Gb/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.71tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương ViệtPC 36:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/ Ram 512Mb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.27tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 37:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.42tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 38:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.57tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 39:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.73tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 40:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 512Mb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.74tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 41:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.89tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 42:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 512Mb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.76tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 42:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2200/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.9tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương ViệtPC 53:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/ Ram 512/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.43tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 54:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.59tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 55:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.74tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 56:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.89tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 57:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 512/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.9tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 58:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd 160Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.05tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 59:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 512/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.92tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 60:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E2220/Ram 1Gb/Hdd 200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.07tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 61:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:3.93tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 62:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.08tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 63:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.23tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 64:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.39tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 65:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 512/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.42tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 66:

Main Intel945ecs/Duo 2 Core E4600/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:4.58tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 67:

Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.29tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 68:

Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.44tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 69:

Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.6tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 70:

Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.76tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 71:

Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 512/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.78tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 72:

Main Intel945ecs/Core 2 Duo Processor E6400/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:5.94tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 73:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:6.76tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 74:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB /Ram 1Gb/Hdd40Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:6.91tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 75:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB /Ram 512/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.07tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 76:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Ram 1Gb/Hdd80Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.23tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 77:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB /Ram 512/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.25tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 78:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Ram 1Gb/Hdd200Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:7.41tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

PC 79:

Main Intel945ecs/Core 2 Quad Q6600-2.4GHz-8MB/Ram 1Gb/Hdd500Gb/Case P4(MỚI-Bh 36 tháng)... Gía:9.5tr LH:0944.25.66.55-TRUNG -Nick chat: tvcom.vietnam Cty MT Hương Việt

Thông tin chung

Hãng sản xuất NEC
Loại CPU Dual Core
Tốc độ CPU 3.8GHz

Bình luận

0421 336 82
Mã số : 222399
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn