Main 945 Cpu 2.4Ghzram 1Ghdd 120Gvỏ Atxnguồn 400W

2,93 triệu

Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng - Đối Diện Cầu Yên Hòa - Cầu Giấy - Hn


CH1:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1119.000đ

CH2:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1165.000đ

CH3:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1255.000đ

CH4:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1290.000đ

CH5:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1400.000đ

CH6:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1545.000đ
=======================================================================

CH7:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1170.000đ

CH8:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1216.000

CH9:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1305.000đ

CH10:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1340.000đ

CH11:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1450.000đ

CH12:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 256M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1595.000đ
========================================================================


CH13:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1289.000đ

CH14:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1315.000đ

CH15:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1.440.000đ

CH16:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1450.000đ

CH17:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1550.000đ

CH18:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1695.000đ
=========================================================================


CH19:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1320.000đ

CH20:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1366.000đ

CH21:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1460.000đ

CH22:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1495.000đ

CH23:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1610.000đ

CH24:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 512M/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1755.000đ

=================================================

CH25:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 20G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1480.000đ

CH26:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 30G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1516.000đ

CH27:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 40G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
1595.000đ

CH28:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 60G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1650.000đ


CH29:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 80G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1760.000đ


CH30:Main 845/CPU P 2.0Ghz/HDD 120G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
1895.000đ
======================================================================


CH31:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 20G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1530.000đ

CH32:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 30G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá
1566.000đ

CH33:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 40G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1655.000đ


CH34:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 60G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1690.000đ


CH35:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 80G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1795.000đ


CH36:Main 845/CPU P 2.4Ghz/HDD 120G/RAM 1G/Vỏ ATX/Nguồn 400W.Giá 1965.000đ
=====================================================================

CH1:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1520.000đ

CH2:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1581.000đ

CH3:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1640.000đ

CH4:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1695.000đ

CH5:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1795.000đ

CH6:Main 945 CPU 2.4GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1870.000đ
==============================================================
CH1:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1660.000đ

CH2:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1710.000đ

CH3:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1790.000đ

CH4:Main 945CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1815.000đ

CH5:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1990.000đ

CH6:Main 945 CPU 2.8GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
204.000đ
==============================================================


CH1:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1820.000đ

CH2:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1840.000đ

CH3:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1970.000đ

CH4:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá1990.000đ

CH5:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
2125.000đ

CH6:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 512MHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
2140.000đ
==============================================================


CH1:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1630.000đ

CH2:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1670.000

CH3:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1.780.000đ

CH4:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1.800.000đ

CH5:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1.870.000đ

CH6:Main 945 CPU 2.4GhzRAM 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
2.930.000đ
==========================================================


CH1:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1755.000đ


CH2:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1775.000đ

CH3:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1910.000đ

CH6:Main 945 CPU 2.8GhzRAM 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
2190.000đ
============================================================


CH1:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 20Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1.910.000đ

CH2:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 30Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
1.945.000đ

CH3:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 40Gvỏ ATXNguồn 400W.gia 2.090.000đ

CH4:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 60Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
2.110.000đ
 

CH5:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 80Gvỏ ATXNguồn 400W.giá
2.290.000đ

CH6:Main 945 CPU 3.0GhzRAM II 1GHDD 120Gvỏ ATXNguồn 400W.giá 2300.000đ

 

Liên  Hệ : Ms . LAN - 0989.940.906 - 04.37662856

Dc . Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng - Cầu Giấy - HNHẾT HẠN

0989 940 906
Mã số : 2223437
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 29/10/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn