Main Asus G31 / Chip Dual Core 2.6 *2 Ghz / Ram 1 Gb / Hdd 160 Gb / Nguồn Samsung , Vaio 550 W / Vỏ Vaio , Golden ....

3,55 triệu

Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng ( Đối Diện Cầu Yên Hòa ≫ Ngõ Chùa Nền )

BÁN CASE New CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH36 THÁNG
1 ĐỔI 1 TRONG 6 THÁNG ĐẦU VỚI MỌI HƯ HỎNG

( Sẽ hỗ trợ về giá với học sinh , sinh viên – khi đi đến công ty nhớ mang theo CMT và thẻ sinh viên để được giảm giá )
------- Mua Trên 2 Case Giá Còn Giảm --------
Liên Hệ : A.SƠN 0973.428.168 để biết thêm về Giá
Mua bán trên mạng hiệu quả nhấtGiá Rẻ Nhất !


Giá Tăng Dần

PC A01 : Giá 2.680.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 1.8 *2 / SK 775 - Box Bảo Hành 36 Tháng
HDD:
40 Gb SATA Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston - Box– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A02 :
Giá 2.860.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 1.8 *2 / SK 775 - Box Bảo Hành 36 Tháng
HDD:
40 Gb SATA Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston - Box– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Mới :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A03 :
Giá 2.880.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.4 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
40 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 36 Tháng

PC A04 :
Giá 2.930.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.5 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
40 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A05 :
Giá 2.980.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 1.8 *2 / SK 775 - Box Bảo Hành 36 Tháng
HDD:
80 Gb SATA Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston - Box– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A06 :
Giá 3.230.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
40 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A07 :
Giá 3.230.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.5 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
80 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A08 :
Giá 3.260.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 1.8 *2 / SK 775 - Box Bảo Hành 36 Tháng
HDD:
160 Gb SATA Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston - Box– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A09 :
Giá 3.260.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.4 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
80 Gb SATA- Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A10 :
Giá 3.460.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.5 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
80 Gb SATA- Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A11 :
Giá 3.460.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
40 Gb SATA- Samsung – Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A12 :
Giá 3.550.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
160 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A13 :
Giá 3.630.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
250 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A14 :
Giá 3.690.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.5 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
160 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
2 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Mới :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A15 :
Giá 3.750.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
320 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
1 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 100% 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A16 :
Giá 3.890.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
80 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
2 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A17 :
Giá 3.970.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G 31 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
160 Gb - Samsung – Bảo Hành 36 Thángs
RAM:
2 Gb – Kingston- Box – Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn Mới + Vỏ Cũ :
550 W VAIO , Godel Bảo Hành 12 Tháng

PC A18 :
Giá 4.250.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
80 Gb SATA- Samsung– Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston- Box– Bảo Hành 36 Tháng
VGA :
512 Mb - 9400 GF ( Chạy Game Cực Khủng )– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 36 Tháng

PC A19 :
Giá 4.330.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
160 Gb SATA- Samsung– Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
1 Gb – Kingston- Box– Bảo Hành 36 Tháng
VGA :
512 Mb - 9400 GF ( Chạy Game Cực Khủng )– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 36 Tháng


PC A20 :
Giá 4.730.000- Bh 3 năm chính hãng – CAM KẾT 1 đổi 1 trong 6 tháng đầu CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 36 THÁNG
Main
: Chipset G41 – Bảo Hành 36 Tháng
CPU:
Dual 2.6 *2 / SK 775 - BoxBảo Hành 36 Tháng
HDD:
160 Gb SATA- Samsung– Bảo Hành 36 Tháng
RAM:
2 Gb – Kingston- Box– Bảo Hành 36 Tháng
VGA :
512 Mb - 9400 GF ( Chạy Game Cực Khủng )– Bảo Hành 36 Tháng
Nguồn + Vỏ :
NEW 550 W VAIO , Godel Bảo Hành 36 ThángCông Ty Cổ Phần Máy Tính TVCOM
Để Có Giá Tốt Nhất Xin Liên Hệ Trực Tiếp:
A .SƠN : 0973.428.168 - 043.766.285Địa Chỉ Công Ty :Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng - Cầu Giấy – HN

( Đối diện cầu Yên Hòa – Đường Láng - Đi Vào Ngõ Chùa Nền )


- Ngoài ra còn có nhiều cấu hình cũng như màn hình khác với nhiều mức giá khác nhau phù hợp với từng khách hàngThông tin chung

Hãng sản xuất Chính Hãng
Loại CPU Dual Core
Tốc độ CPU 2.6*2 GHz
Dung lương Ram(Mb) 1
Dung lượng HDD(Gb) 160

Bình luận

HẾT HẠN

0973 428 168
Mã số : 2035376
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn