Bán Bộ Máy Tính Cũ Rẻ Nhất Hà Nội -Bảo Hành 6 Tháng - 1 Đổi 1 Trong 1 Tháng

1,4 triệu

Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng (Đối Diện Cầu Yên Hòa ≫ Ngõ Chùa Nền )

 

   

CÔNG TY CP MÁY TÍNH TVCOM 

Khách Hàng Lưu Ý:Khi Đến Trực  Tiếp Công Ty Hãy Gặp Mr .SƠN P.Kinh Doanh Để Có Giá Tốt Nhất !

Mr.Sơn

Mobi: 0973.428.168Tell : 043.766.2856 

 Add :Số 1 Ngõ 1160 Đường Láng - CG – HN( đối diện cầu Yên Hòa – Đường Láng > Ngõ Chùa Nền )

Nick Chát Tư Vấn : tvcomsale104, online 24 /24H 

Mail : tvcomsale104@yahoo.com

Rất mong được phục vụ quý khách !

Cảm ơn các bạn đã đọc tin !!!!

 Thông số:

 

PC 01: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_ Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1.400.000 VND BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU 2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W .... Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

 

PC02: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R1G_H20_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr550 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC03: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R512_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr590 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC04: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R1G_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr6 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC05: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R512_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr7 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC06: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu 2.26Ghz_R1G_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr830 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb (Đồng bộ Giá: 1tr650

ATX nguyên bản chân đứng )…

* CPU C2.26Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC07: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R512_H20_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr55 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC08: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R1G_H20_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1tr720 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 20Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC09: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R512_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá:1tr7 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC10: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R1G_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1.85 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC11: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R512_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1.87T BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC12: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.4_R1G_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 2.00T BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.4Ghz bus 533, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC13: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R512_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 1.850 T BH 06 tháng

* Main945+Power+Fan+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC14: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R1G_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 2T010 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC15: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R512_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá:2T BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC16: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 2.8_R1G_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 2.140 T BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 2.8Ghz bus 800, cache 512Mb....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC17: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R512_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 2.040T BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC18: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R1G_H40_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá:2.150tr BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 40Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC19: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R512_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W Giá: 2tr170 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x2+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang

* DD Ram II 512Mb buz 667 Vdata...BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

PC20: Case P4 ATX Main Intel 945_Cpu PIV 3.0_R1G_H80_Case P4 ATX+Nguon Power P4-350W  Giá: 2tr300 BH 06 tháng

* Main Intel945+Power 350W+Fan 12x12+Sound 2.1+VGA on 128Mb ...BH 06 tháng

* CPU PIV 3.0Ghz bus 800, cache 1M....Bh1thang

* DD Ram II 1Gb buz 667  Vdata......BH 1 tháng

* HDD 80Gb Samsung-maxtor-Seagate....Bh1thang

* Vo Case P4 ATX+ Nguon Power PIV 350W ....Bh1thang

* VGA on 128Mb chay Game 3D thoai mai

* Lan 10/100 Luot Web toc do nhanh

 

 

Khách Hàng Lưu Ý:Khi Đến Trực  Tiếp Công Ty Hãy Gặp Mr .SƠN P.Kinh Doanh Để Có Giá Tốt Nhất !

Mr.Sơn

Mobi: 0973.428.168

Thông tin chung

Hãng sản xuất Chính Hãng
Loại CPU P4 , Dual Core , Core Dual , .......
Dung lương Ram(Mb) 1
Dung lượng HDD(Gb) 80

Bình luận

HẾT HẠN

0973 428 168
Mã số : 1594341
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn