Hd67118 - 485 / 232-Adfweb Vietnam - Đại Lý Phan Phối Chính Tại Stc Vietnam

Liên hệ

110 Hoa Cúc, P7, Quận Phú Nhuận, Tp Hcm


s.jpg

www.songthanhcong.com

Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất

lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Đoàn Thị Xuân Hảo

I Senior Sales Eng. I
====================

I Cellphone I    0169.868.0915

I Email I            hao@songthanhcong.com

Online contact==============================================

                     Nick Yahoo:   hao_stc                          Nick Skype:  hao_stc

Chúng tôi xin gửi đến khách hàng các dòng sản phẩm mà chúng tôi là nhà cung cấp chính thức hãng 

 

ADFWEB VIETNAM

 
232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67118 - 485 / 232-ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67290 - CAM / 232- ADFweb Vietnam   
 
232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus)- ADFweb Vietnam   

  232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus)- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices) - ADFweb Vietnam   

 232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67421 - CANopen / Modbus Master - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67422 - CANopen / Modbus slave - ADFweb Vietnam   

 232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam   

  232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam   

  232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam   

  232/485 Serial Products- Adapters Rs232- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam   
 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232- HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67038 - Ethernet / 232- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67648 - Ethernet / Serial- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67590-232-A1 - EtherNet/IP / Serial - Converter- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67238 -Fiber Optic / 232 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67033 -Fiber Optic / 232 (loop connection) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67034 -Fiber Optic / 232 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939) - ADFweb Vietnam   
 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67431 - J1939 / Modbus Master- ADFweb Vietnam   
 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67432 - J1939 / Modbus Slave- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67021 -M-Bus / 232 - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67024 -M-Bus / USB - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67029 -M-Bus / Modbus - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67146 -Modbus Master / Modbus Multislave- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67147 -Modbus slave / Modbus Slave- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67045 -PROFIBUS / 232 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67561 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67562 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam   

 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67601 - PROFINET / Serial - ADFweb Vietnam   

 

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67602 - PROFINET / Modbus Master - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs232-HD67603 - PROFINET / Modbus Slave - ADFweb Vietnam   

 

 

 

 


232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67118 - 485 / 232- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products-  Adapters Rs 485-HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam   
232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam   


232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices) - ADFweb Vietnam   

 Adapters Rs 485-HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam   

 Adapters Rs 485-HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen) - ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485-ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67421 - CANopen / Modbus Master-ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67422 - CANopen / Modbus slave -ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen) - ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232-ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67038 -Ethernet / 232- ADFweb Vietnam   

 232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67648 - Ethernet / Serial- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67590-485-A1 - EtherNet/IP / Serial - Converter- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67238 -Fiber Optic / 485 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67035 -Fiber Optic / 485 (loop connection)- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67036 -Fiber Optic / 485 (redundancy loop or linear connection) - ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939) - ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67431 - J1939 / Modbus Master- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67432 - J1939 / Modbus Slave- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67022 -M-Bus / 485- ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-HD67029 -M-Bus / Modbus - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 485) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter- ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 485 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67045 -PROFIBUS / 485 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67561 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67562 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device) - ADFweb Vietnam     

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67119 - USB / Rs485- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67601 - PROFINET / Serial - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67078 - PROFINET / M-Bus- ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67602 - PROFINET / Modbus Master - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67603 - PROFINET / Modbus Slave - ADFweb Vietnam   

 

 

232/485 Serial Products-Data loggers-

 


232/485 Serial Products-Data loggers- HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam   

 

232/485 Serial Products-Data loggers- HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam   232/485 Serial Products-Data loggers-  HD67112 - Modbus Datalogger Master (to collect: data from Slave 232 ) - ADFweb Vietnam   

 

232/485 Serial Products-Data loggers- HD67113 - Modbus Datalogger Slave (to save data from a Master 485 )  - ADFweb Vietnam   232/485 Serial Products-Data loggers- HD67123 - Datalogger Modbus/JBus Slave - ADFweb Vietnam   232/485 Serial Products-Data loggers-  HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232- ADFweb Vietnam   

 

232/485 Serial Products-Data loggers-  HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485 - ADFweb Vietnam   

 

 

 

232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67238 -232 / Fiber Optic (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam   
232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67033 -Fiber Optic / 232 (loop connection) - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67034 -Fiber Optic / 232 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam   

 232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67035 -Fiber Optic / 485 (loop connection)

232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67036 -Fiber Optic / 485 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67072-B2 - RS232 / Fiber Optic (point-to-point connection)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67073-B2 - RS485 / Fiber Optic (point-to-point connection)  - ADFweb Vietnam   

232/485 Serial Products-Fiber optic Conver- HD67074-B2 - USB / Fiber Optic (point-to-point connection) - ADFweb Vietnam     

 

Analyzers /Sniffers- USB  tools-

Analyzers /Sniffers- CAN tools-HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     

Analyzers /Sniffers- CAN open tools-HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen - ADFweb Vietnam     

Analyzers /Sniffers- DeviceNet tool-HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     

Analyzers /Sniffers- Ethernet tools-HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN (Ethernet version, DIN-rail mounting) - ADFweb Vietnam     


Analyzers /Sniffers- J1939 tools-  HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     

Analyzers /Sniffers- M-Bus tools- HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus - ADFweb Vietnam     

Analyzers /Sniffers- NMEA  2000 tools- HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN - ADFweb Vietnam     

Analyzers /Sniffers- USB  tools- HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN (USB version, Device Table) - ADFweb Vietnam     

Adapters-232 adapters-


 Adapters-232 adapters- HD67118 - 485 / 232- ADFweb Vietnam      Adapters-232 adapters- HD67290 - CAM / 232- ADFweb Vietnam     Adapters-232 adapters-  HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters-HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485- ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters-  HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters-  HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67038 -Ethernet / 232- ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67648 - Ethernet / Serial- ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters- HD67238 -Fiber Optic / 232 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam     
Adapters-232 adapters-  HD67033 -Fiber Optic / 232 (loop connection) - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67034 -Fiber Optic / 232 (redundancy loop or linear connection) - ADFweb Vietnam     

 

 
Adapters-232 adapters- HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939)  - ADFweb Vietnam     


 
Adapters-232 adapters- HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version- ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67021 -M-Bus / 232 - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67024 -M-Bus / USB - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67029 -M-Bus / Modbus - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67146 -Modbus Master / Modbus Multislave- ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67147 -Modbus slave / Modbus Slave- ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 232)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 232 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII- ADFweb Vietnam     

 

 
Adapters-232 adapters- HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67045 -PROFIBUS / 232 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67561 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67562 -PROFIBUS / 232 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam      
Adapters-232 adapters- HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  - ADFweb Vietnam     

 

Adapters-485 adapters-

 

Adapters-485 adapters- HD67118 - 485 / 232- ADFweb Vietnam     

Adapters-485 adapters- HD67011 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

Adapters-485 adapters- HD67411 - CAM / Modbus (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     

Adapters-485 adapters- HD67012 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67001 - CANopen / Modbus (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67002 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67002--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67291 - CAMopen / RS232 / RS485- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67421 - CANopen / Modbus Master- ADFweb Vietnam      

 Adapters-485 adapters- HD67422 - CANopen / Modbus slave- ADFweb Vietnam      

 Adapters-485 adapters- HD67502 - CANopen / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67502--> Masters/Slaves CANopen)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67038 -Ethernet / 232- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67648 - Ethernet / Serial- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67238 -Fiber Optic / 485 (Signals carried: TX, RX, DTR, CTR ) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67035 -Fiber Optic / 485 (loop connection) - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67036 -Fiber Optic / 485 (redundancy loop or linear connection)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67212 -J1939 / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67212--> Slaves J1939)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67431 - J1939 / Modbus Master- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67432 - J1939 / Modbus Slave- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67050 -J1939 / Modbus (to link: Master J1939 <--HD67050--> Slaves Modbus)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67022 -M-Bus / 485 - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67029 -M-Bus / Modbus - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67507 -Modbus TCP / Modbus (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67507--> Slaves Modbus on 485)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67510 -Modbus TCP / Modbus (to link: Master Modbus on 485 <--HD67510--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67222 -NMEA 2000 / Modbus- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67045 -PROFIBUS / 485 (automatically exchanger, example for bar-code application)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67561 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67561--> Slaves Serial)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67562 -PROFIBUS / 485 (to link: Master PROFIBUS <--HD67562--> Master Serial)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave (to link: PROFIBUS Slave devices <-- HD67580-A1 --> a Modbus Master device)  - ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters-HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender- ADFweb Vietnam     

 Adapters-485 adapters- HD67119 - USB / Rs485- ADFweb Vietnam     

 

 

   Adapters-BACNet Adapters-

 Adapters-BACNet Adapters- HD67677 - BACNet / CAN Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67678 - BACNet / CANopen Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67681 - BACNet / DeviceNet slave Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67056 - BACNet / M-Bus Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters-HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters-HD67671 - BACNet / Modbus Master Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters-HD67672 - BACNet / Modbus Slave Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67673 - BACNet / Modbus TCP Master Converter- ADFweb Vietnam      

 Adapters-BACNet Adapters- HD67674 - BACNet / Modbus TCP slave Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67675 - BACNet / PROFIBUS Master Converter- ADFweb Vietnam      

 Adapters-BACNet Adapters- HD67676 - BACNet / PROFIBUS Slave Converter - ADFweb Vietnam     

 Adapters-BACNet Adapters- HD67679 - BACNet / PROFINET Converter - ADFweb Vietnam     

 

 

Adapters-CAN Adapters- Adapters-CAN Adapters- HD67290 - 232 / CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67677 - BACNet / CAN Converter - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters-HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67042 - CANopen / CAN (to link: CAN devices <-- HD67042--> Masters/Slaves CANopen- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67235 - DeviceNet / CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67048 - Ethernet / CAN (to have: trasparently the CAN on the Ethernet) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet (DIN-rail mounting) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67513 - Ethernet / CAN (to link: devices CAN <-- HD67513 --> Devices Ethernet) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67413 - Ethernet / CAN (Metal enclosure, Triple Galvanic Isolation: 4KV) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67181F - Fibre Optic / CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters-HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67221F - Fibre Optic / CAN, with Data Filter- ADFweb Vietnam     


 Adapters-CAN Adapters- HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67439 - J1939 / CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67011 - Modbus / CAN (to link: CAN devices <--HD67011--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67411 - Modbus / CAN (to link: CAN devices <--HD67411--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67012 - Modbus / CAN (to link: Master Modbus <--HD67012--> CAN devices) 
- ADFweb Vietnam     


 Adapters-CAN Adapters- HD67412 - CAM / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67412--> CAN devices)  - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67514 - Modbus TCP / CAN (to link: Masters Modbus on Ethernet <--HD67514--> Slaves CAN) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67414 - CAN / Modbus TCP Master- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave- ADFweb Vietnam     


 Adapters-CAN Adapters- HD67515 - Modbus TCP / CAN (to link: Devices CAN <--HD67515--> Slaves Modbus on Ethernet)  - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67250 -NMEA 2000 / CANopen- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67606 -PROFINET / CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67552 -PROFIBUS / CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67577 -PROFIBUS / CAN (to link: a CAN Device <--HD67577--> a Slave PROFIBUS ) - ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67416 - CAN / PROFIBUS Master- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV- ADFweb Vietnam      Adapters-CAN Adapters- HD67390-U-D1 - CAN / USB (Device table) - ADFweb Vietnam     

 

Adapters-CANopen Adapters-


Adapters-CANopen Adapters- HD67290 - 232 / CAN- ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters-HD67678 - BACNet / CANopen Converter - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67042 - CAN / CANopen (to link: CAN devices <-- HD67042--> Masters/Slaves CANopen) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter (for separate CANopen branches) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV- ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67121 - CANopen Bridge (for separate CANopen nets) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67134 - DeviceNet / CANopen (to link: a Master DeviceNet <-- HD67134--> Masters/Slaves CANopen) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67153 - DeviceNet / CANopen (to link: Masters/Slaves CANopen <--HD67153--> Slaves DeviceNet) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67048 - Ethernet / CANopen (to have: trasparently the CANopen on the Ethernet) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67503 - Ethernet / CANopen (to link: Masters/Slaves CANopen <-- HD67513 --> Devices Ethernet) - ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67423 - CANopen / Ethernet- ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master- ADFweb Vietnam     

  

Adapters-CANopen Adapters- HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave- ADFweb Vietnam     

 


Adapters-CANopen Adapters- HD67117F - Fiber Optic / CANopen- ADFweb Vietnam     

 Adapters-CANopen Adapters-  HD67221F -Fiber Optic / CANopen, with Data Filter- ADFweb Vietnam     

 Adapters-CANopen Adapters-  HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV- ADFweb Vietnam     

  Adapters-CANopen Adapters- HD67150 - J1939 / CANopen- ADFweb Vietnam     

  Adapters-CANopen Adapters- HD67438 - J1939 / CANopen- ADFweb Vietnam     

  Adapters-CANopen Adapters- HD67051 - M-Bus / CANopen- ADFweb Vietnam     

  Adapters-CANopen Adapters- HD67001 - Modbus / CANopen (to link: CANopen devices <--HD67001--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam     Bình luận

HẾT HẠN

0169 868 0915
Mã số : 8962615
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 26/11/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn