Ac-9010 - Ac-9013- Ac-9013P -Ac-9100 - Stc Vietnam - Univer Vietnam

Liên hệ

10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam


SONG THÀNH CÔNG là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm nào bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0919191931 |Mr Bình|

Email: binh@songthanhcong.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối tại Việt NamAC-90101/2 BSP 5/2 BALL PUSH/SPRING VALVE
AC-90131/2 BSP 5/2 BALL PUSH/SPR P/MTD VAL
AC-9013P1/2 BSP 5/2 BALL PUSH/PILOT P/MTD V
AC-91001/2 BSP 5/2 PILOT/SPRING VALVE
AC-91201/2 BSP 5/2 PILOT/PILOT VALVE
AC-91211/2 BSP 5/2 DIFF PILOT/PILOT VALVE
AC-95001/2 BSP 5/2 SOL/SPRING VALVE
AC-9500-015/2 1/2 SOL/SPRING/L PILOT U1
AC-95201/2 BSP 5/2 SOL/SOL VALVE
AC-9520-011/2BSP 5/2 SOL/SOL VALVE PILOTU1
AC-95211/2 BSP 5/2 SOL/DIFF SOL VALVE
AC-95221/2 BSP 5/2 SOL/PILOT VALVE
AC-9980REPAIR KIT FOR AC-9100/AC-9500
AC-9985REPAIR KIT FOR AC-9120/AC-9520
AC-9990-02ELEC.COVER+PISTON 1/2
AC-9990-03PNEUM.COVER+PISTON 1/2
AC-9990-05MEC.SPRING+END CAP
AC-9990-06ELEC.COVER+SEALS+4 SCREEW 1/2
AC-9990-07PNEUM.COVER+SEALS+4 SCREEW 1/2
AC-9990-09DE FOR 5/2 1/2
AC-9990-10SPARE SPRING FOR 5/2 1/2
AC-9999-121/2 5/2 COVER SEAL
AD-2000COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2002COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2003COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2005COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2006COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2008COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2009COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2011COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2012COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2013COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2013ACOMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2014COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2016COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2017COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2019COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2020COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2021COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2023COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2024COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2026COMPA 4 MINIATURE VALVE
AD-2040COMPA 4 REPAIR KIT
AD-2050SUB-PLATE FOR COMPA 4
AD-2051SUB-PLATE FOR COMPA 4
AD-2055SUB-PLATE FOR COMPA 4
AE-1000ISO 1 SOL/SPRING VALVE
AE-1000A5/2 SOL/SPRING VALVE 1/8 1/4 SERVOA
AE-1000PVALVES FOR SUB-BASE MIUNTING-LIGHT
AE-1000R5/2 SOL/BASE 1/8 1/4 MONO MAN.L
AE-1001SOL/SPRING VALVE SUB-BASE MTG
AE-1003ISO 1 SOL/SOL VALVE
AE-1003CISO 1 5/2 SOL 1/8 1/4 BIST.AMPL.
AE-1003EISO 1 SOL/DIF SOL VALVE
AE-1004ISO 1 SOL/SOL VALVE
AE-1009ISO 1 PILOT/SPRING VALVE
AE-1009AISO 1 PILOT/SPRING VALVE
AE-1010ISO 1 PILOT/PILOT VALVE
AE-1010AISO 1 PILOT/PILOT VALVE
AE-1010CISO 1 PILOT/PILOT VALVE BIST/MAN
AE-1010DVALVES FOR SUB-BASE MOUNTING+ EXT
AE-1010EISO 1 PILOT/DIFF PIL VALVE
AE-1010FISO 1 PILOT/DIFF PIL VALVE
AE-10115/2 DIS FOR BASE 1/8 1/4 AMPL.SPC.
AE-1024ISO 1 SOL/PILOT VALVE
AE-1024AISO 1 SOL/PILOT VALVE
AE-1024DISO 1 SOL/PILOT VALVE
AE-1040BODY ISO M. 1
AE-1041PNEUMATIC END CAP ASSEMBLEY
AE-1042PNEUMATIC COVER MAN.AMPL.
AE-1043SPRING AND END CAP ASSEMBLEY
AE-1044ELECTRICO COVER + 4 SCREWS
AE-1045REAS SEAL FOR AE- VALVES
AE-1046PISTON WITH DE SEAL
AE-1047REPAIR KIT FOR AE SERIES  SOL/SPRIN
AE-1048REPAIR KIT FOR AE SERIES SOL/SOL
AE-1049SEALS KIT SPOOL C.O.
AE-1080INVERTING OUTLETS PLATE
AE-1100ISO 2 SOL/SPRING VALVE
AE-1100A5/2 SOL/SPRING VALVE 1/4 3/8 SERVOA
AE-1101ISO 2 SOL/SPRING VALVE
AE-1103ISO 2 SOL/SOL VALVE
AE-1104ISO 2 SOL/SOL VALVE
AE-1105ISO 2 SOL/DIF SOL VALVE
AE-1106ISO 2 SOL/DIF SOL VALVE
AE-1120ISO 2 PILOT/SPRING VALVE
AE-1121ISO 2 PILOT/PILOT VALVE
AE-1121AISO 2 PILOT/PILOT VALVE
AE-1121FISO 2 PILOT/DIF PILOT VALVE
AE-1140BODY ISO 2
AE-1142ISO 2 SEAL KIT
AE-1143ISO 2 SEAL KIT
AE-1146PISTON WITH SEAL X AE
AE-1200ISO 1 SOL/SOL 5/3 OP.CENTRES
AE-1201ISO 1 SOL/SOL 5/3 OP.CENTRES
AF-2500POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 1/8
AF-2500APOPPET VALVE 1/8 N.C. SOL/SPRING AS
AF-2500RPOPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 1/8
AF-2501POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 1/8
AF-2501RPPT VALVE 3/2 N.O SOL/SPR 1/8 LEVER
AF-2510POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 1/4
AF-2510APOPPET VALVE 3/2 NC SOL/SPRIGU1 PI
AF-2511POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 1/4
AF-2515POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 1/4
AF-2516POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 1/4
AF-2517POPPET VALVE 3/2 AIR 1/4 N.C.PIL.U2
AF-2518POPPET VALVE 3/2 AIR
AF-2520POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 3/8
AF-2520APOPPET VAL.3/2 N.C SOL/SPR 3/8 SERV
AF-2521POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 3/8
AF-2522POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 3/8
AF-2523POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 3/8
AF-2524POPPET VALVE 3/2 AIR
AF-2525POPPET VALVE 3/2 AIR
AF-2530POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 1/2
AF-2530APOPPET VALVE 3/2 NC SOL/SPR.1/2 ASS
AF-2531POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 1/2
AF-2532POPPET VALVE 2/2 N.C SOL/SPRING 1/2
AF-2532APPT VLV 2/2 N.C SOL/SPRING 1/2 SERV
AF-2540POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 3/4
AF-2540A3/2 ELV.3/4" SERVOASSISTED
AF-2541POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 3/4
AF-2541A3/2 POPPET VALVE 3/4 N.O.SERVOAL.
AF-2542POPPET VALVE 2/2 N.C. SOL/SPRING
AF-2542APOPPET VALVE 2/2 N.C. SOL/SPR SERVO
AF-2545POPPET VALVE 3/2 N.C 1" U2
AF-2545APOPPET VALVE 3/2 N.C.1" U2 AIR SERV
AF-2546POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 1"
AF-25472/2 POPPE5T VALVE 1" NC
AF-2550POPPET VALVE 2/2 N.C SOL/SPRING  1"
AF-2550KMECH+SEAL KIT FOR AF-2550
AF-2550K-0REPAIR KIT  AF SERIES
AF-2550K-1ELECTRO BLOWING VALVE
AF-2551P1"PET VALVE 3/2 AIR
AF-2552ELV 2 W 1" N.C. SERVOASSISTED
AF-2560POPPET VALVE 3/2 AIR
AF-2561POPPET VALVE 3/2 N.O SOL/SPRING 1 1
AF-2563POPPET VALVE 3/2 AIR
AF-2565POPPET VALVE 3/2 N.C SOL/SPRING 1 1
AF-2567POPPET VALVE 2/2 N.C SOL/SPRING 1 1
AF-2600POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 1/8"
AF-2601POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 1/4"
AF-2601D3/2 VALV. 1/4 NC/NA SPRING
AF-2603POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 1/2"
AF-2603A3/2 VALVE 1/2 NO/NC
AF-2606POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 3/8"
AF-2606DPOPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 3/8"
AF-2610POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 3/4"
AF-2610APOPPET VALVE 2/2 N.C PIL/SPR 3/4"
AF-2615POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 1"
AF-2615APOPPET VALVE 2/2 1" N.O./N.C.
AF-2617POPPET VALVE 2/2 AIR
AF-2620POPPET VALVE 3/2 N.C AIR 1 1/2"
AF-2700POPPET VALVE 3/2 N.O PIL/SPR 1/8"
AF-2701POPPET VALVE 3/2 N.O PIL/SPR 1/4"
AF-2706POPPET VALVE 3/2 N.C PIL/SPR 3/8"
AF-96051/8" POPPET VALVE REPAIR KIT
AF-96101/4 3/8 POPPET VV REPAIR KIT
AF-96151/2 3/4 POPPET VV REPAIR KIT
AF-96201" POPPET VALVE REPAIR KIT
AF-96251 1/2" POPPET VV REPAIR KIT
AF-9655REPAIR KIT AF-SERIES
AF-9660REPAIR KIT AF-SERIES
AF-9665REPAIR KIT AF-SERIES
AF-9670REPAIR KIT AF-SERIES
AF-9675REPAIR KIT AF-SERIES
AF-9705SPRING F/VALVES COMPR.AIR 1/4-3/8
AF-9706SPRING FOR VALVE 1/8"
AF-9707SPRING FOR AIR VALVE 1"
AF-9708SPRING FOR AIR VALVE 1 1/2"
AF-9709SPRING FOR BLOWING VALVE 1"
AF-9710SPRING TO SUIT 1.1/2" VALVE
AF-9750POPPET FOR 1/8 VALVE
AF-9751LOWER POPPET FOR AIR VALVE 1/8"
AF-9752UPPER POPPET FOR BLOWING VALVE1"
AF-9753LOWER POPPET FOR BLOWING VALVE1"
AF-9755POPPET FOR AIR VALVES 1/4"-3/8"
AF-9760POPPET FOR VALVES 1/2" - 3/4"
AF-9765POPPET FOR VALVE 1"
AF-9770POPPET FOR VALVE 1 1/2"
AF-9775COMPLETE PISTON 1/8"
AF-9780PISTON/GASKET FOR 1/4"-3/8" POPPET
AF-9785N.2 DIAPHRAGM AF VALVES 1/2"-3/4"
AF-9790N.2 DIAPHRAGM AF VALVES 1"
AF-9795N.2 DIAPHRAGM FOR AF VALVES 1 1/2"
AF-9990-40QUICK EXAUST PIL. SOL AIR VAL
AF-9990-41QUICK EXAUST  PIL. SOL AIR VALVE 1/
AG-3001POPPET VALVE 3/2 N.C VACUUM 1/8"
AG-3002POPPET VALVE 3/2 N.O VACUUM 1/8"
AG-3003POPPET VALVE 3/2 VACUUM 1/4 NCVS
AG-3003APOPPET VAL.3/2 VACUUM 1/4 NC PIL.U1
AG-3004POPPET VALVE 3/2 VACUUM 1/4 NOVS
AG-3005POPPET VALVE 3/2 VACUUM
AG-3005APOPPET VALVE 3/2 VACUUM 3/8 U2ROV.
AG-3006POPPET VALVE 3/2 VACUUM 3/8 NOVS
AG-3009POPPET VALVE 3/2 N.C VACUUM 1/4"
AG-3010POPPET VALVE 3/2 N.O VACUUM 1/4"
AG-3011POPPET VALVE 3/2 N.C VACUUM 3/8"
AG-3012POPPET VALVE 3/2 N.O VACUUM 3/8"
AG-3020POPPET VALVE 3/2 N.C VACUUM 1/2"
AG-3021POPPET VALVE 3/2 N.O VACUUM 1/2"
AG-3022POPPET VALVE 3/2 VACUUM
AG-30232/2 VALVE 1/2 N.O. VS
AG-3040POPPET VALVE 3/2 N.C VACUUM 3/4"
AG-3040A3/2 POPPET VALVE 3/4 NC VS PIL.U1
AG-3041POPPET VALVE 3/2 N.O VACUUM 3/4"
AG-3041A3/2 ELC.3/4 NO VS.PIL.U1
AG-3042POPPET VALVE 3/2 VACUUM
AG-3043POPPET VALVE 2/2 N.O. 3/4 VS
AG-3050POPPET VALVE 3/2 N.C VACUUM 1"
AG-3051POPPET VALVE 3/2 N.A VACUUM 1"
AG-3051APOPPET VALVE 3/2 N.O.VACCUM +PILOT
AG-3053POPPET VALVE 3/2 VACUUM
AG-3054POPPET VALVE 2/2 N.O.1"
AG-30603/2 VALVE 1" 1/2 NC VS


“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I
====================
Cellphone I       +84 919 191 931+84 919 191 931 

Email I                binh@songthanhcong.com 

 [ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh_stc

 

 

 STC Vietnam ( STC TRADING SERVICE CO., LTD. ) Head office: 10 Lô O, KDC Miếu Nổi , Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

 TI + 84 8 3507467684 8 35074676               FI +84 8 35173889+84 8 35173889           WI www.songthanhcong.com

 Moving forward, reaching future

**************************************************   

Vaisala Vietnam , NSD Vietnam,  SPG Vietnam, Unipulse Vietnam, Bircher Vietnam, Sensorer Vietnam, Semikron Vietnam, Pizato Vietnam, Proces – DATA, Novotecknik Vietnam, …

 

 Bình luận

0919 191 931
Mã số : 11600052
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 13/04/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn