Thiết Bị Kết Nối Nguồn Điện Cavotec Pc2-Wl05-0250 Pc2-Vl04-0350R

Liên hệ

D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, F3, Q Bình Thạnh


ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng Cavotec các sản phẩm sau:

Các cảng và khu vực hàng hải là trung tâm kinh doanh của Cavotec - như nó đã được hơn bốn mươi năm. Tập trung của chúng tôi về an toàn, độ tin cậy và môi trường đã nhìn thấy chúng tôi phát triển thành một đối tác được tôn trọng cho các nhà khai thác trên toàn thế giới.

Cavotec là nhà của MoorMaster ™, một hệ thống neo chân không dựa trên sáng tạo. Chúng tôi cũng cung cấp thay thế hàng hải điện (AMP) hệ thống, và một loạt các thiết bị cổng chủ yếu, bao gồm cuộn cơ giới cáp, đẩy biển cột vòng trượt, kết nối điện, dây chuyền điện, và các bộ điều khiển cần cẩu.

 Bảng Giá : Inv.plug: Plug:  Inv.Plug: 
Plug: Male Pins Female ContactsMale Pins Female Contacts
Product CodeProduct CodeProduct CodeProduct code
PC4-SS04-0350PC4-TS04-0350PC2-SX01-0350/XXPC2-TX01-0350/XX
PC4-SS04-0500PC4-TS04-0500PC2-SX01-0500/XX PC2-TX01-0500/XX 
PC4-SS04-0700*PC4-TS04-0700*PC2-SX01-0700/XXPC2-TX01-0700/XX
PC4-SS05-0250PC4-TS05-0250PC2-SX01-0950/XXPC2-TX01-0950/XX
PC4-SS05-0350PC4-TS05-0350PC2-SX01-1200/XX PC2-TX01-1200/XX 
PC4-SS05-0500PC4-TS05-0500PC2-SX01-1500/XX *PC2-TX01-1500/XX *
PC4-SS05-0700*PC4-TS05-0700*PC2-SX01-1850/XX *PC2-TX01-1850/XX *
 Inv.plug: PC2-SX01-2400/XX *PC2-TX01-2400/XX *
Plug: Male Pins  Female ContactsPC2-SX01-3000/XX *PC2-TX01-3000/XX *
Product CodeProduct CodePC2-SX03-S350/XXPC2-TX03-S350/XX
PC4-SS04-0350BPC4-TS04-0350BPC2-SX03-0500/XX *PC2-TX03-0500/XX *
PC4-SS04-0500BPC4-TS04-0500BPC2-SX03-0700/XXPC2-TX03-0700/XX
PC4-SS04-0700B*PC4-TS04-0700B*PC2-SX04-0250/XXPC2-TX04-0250/XX
PC4-SS05-0250BPC4-TS05-0250BPC2-SX04-0350/XX PC2-TX04-0350/XX 
PC4-SS05-0350BPC4-TS05-0350BPC2-SX04-0500/XX *PC2-TX04-0500/XX *
PC4-SS05-0500BPC4-TS05-0500BPC2-SX05-0250/XX PC2-TX05-0250/XX
PC4-SS05-0700B*PC4-TS05-0700B*PC2-SX05-0350/XX PC2-TX05-0350/XX 
Connector:  Inv.connector: PC2-SX05-0500/XX *PC2-TX05-0500/XX *
Female ContactsMale Pins Connector: Inv.Connector: 
Product CodeProduct CodeFemale Contacts Male Pins 
PC4-RS04-0350PC4-PS04-0350Product CodeProduct Code
PC4-RS04-0500PC4-PS04-0500PC2-RX01-0350/XXPC2-PX01-0350/XX
PC4-RS04-0700*PC4-PS04-0700*PC2-RX01-0500/XXPC2-PX01-0500/XX
PC4-RS05-0250PC4-PS05-0250PC2-RX01-0700/XXPC2-PX01-0700/XX
PC4-RS05-0350PC4-PS05-0350PC2-RX01-0950/XXPC2-PX01-0950/XX
PC4-RS05-0500PC4-PS05-0500PC2-RX01-1200/XX PC2-PX01-1200/XX 
PC4-RS05-0700*PC4-PS05-0700*PC2-RX01-1500/XX *PC2-PX01-1500/XX *
Socket:  Inv.socket: PC2-RX01-1850/XX *PC2-PX01-1850/XX *
Female Contacts Male PinsPC2-RX01-2400/XX *PC2-PX01-2400/XX *
Product CodeProduct CodePC2-RX01-3000/XX *PC2-PX01-3000/XX *
PC4-VS04-0350PC4-WS04-0350PC2-RX03-0350/XXPC2-PX03-0350/XX
PC4-VS04-0500PC4-WS04-0500PC2-RX03-0500/XX *PC2-PX03-0500/XX *
PC4-VS04-0700*PC4-WS04-0700*PC2-RX03-0700/XXPC2-PX03-0700/XX
PC4-VS05-0250PC4-WS05-0250PC2-RX04-0250/XXPC2-PX04-0250/XX
PC4-VS05-0350PC4-WS05-0350PC2-RX04-0350/XXPC2-PX04-0350/XX 
PC4-VS05-0500PC4-WS05-0500PC2-RX04-0500/XX *PC2-PX04-0500/XX *
PC4-VS05-0700*PC4-WS05-0700*PC2-RX05-0250/XXPC2-PX05-0250/XX
Socket: Inv. Socket: PC2-RX05-0350/XX PC2-PX05-0350/XX 
Female ContactsMale Pins PC2-RX05-0500/XX *PC2-PX05-0500/XX *
Product CodeProduct CodeSocket:  Inv. Socket:  
PC2-VX01-0350RPC2-WX01-0350RFemale ContactsMale Pins  
PC2-VX01-0500R PC2-WX01-0500R Product CodeProduct Code
PC2-VX01-0700RPC2-WX01-0700RPC2-VX01-0350PC2-WX01-0350
PC2-VX01-0950RPC2-WX01-0950R PC2-VX01-0500 PC2-WX01-0500 
PC2-VX01-1200R PC2-WX01-1200R PC2-VX01-0700PC2-WX01-0700
PC2-VX01-1500R *PC2-WX01-1500R *PC2-VX01-0950PC2-WX01-0950
PC2-VX01-1850R *PC2-WX01-1850R *PC2-VX01-1200 PC2-WX01-1200 
PC2-VX01-2400R *PC2-WX01-2400R *PC2-VX01-1500 *PC2-WX01-1500 *
PC2-VX01-3000R *PC2-WX01-3000R *PC2-VX01-1850 *PC2-WX01-1850 *
PC2-VX03-0350RPC2-WX03-0350RPC2-VX01-2400 *PC2-WX01-2400 *
PC2-VX03-0500R *PC2-WX03-0500R *PC2-VX01-3000 *PC2-WX01-3000 *
PC2-VX03-0700RPC2-WX03-0700RPC2-VX03-0350PC2-WX03-0350
PC2-VX04-0250RPC2-WX04-0250RPC2-VX03-0500 PC2-WX03-0500
PC2-VX04-0350R PC2-WX04-0350R PC2-VX03-0700 *PC2-WX03-0700 *
PC2-VX04-0500R *PC2-WX04-0500R *PC2-VX04-0250PC2-WX04-0250
PC2-VX05-0250R PC2-WX05-0250RPC2-VX04-0350 PC2-WX04-0350 
PC2-VX05-0350R PC2-WX05-0350R PC2-VX04-0500 *PC2-WX04-0500 *
PC2-VX05-0500RPC2-WX05-0500RPC2-VX05-0250PC2-WX05-0250
Socket:  Inv. Socket:  PC2-VX05-0350 PC2-WX05-0350 
Female ContactsMale Pins  PC2-VX05-0500 *PC2-WX05-0500 *
Product CodeProduct CodeSocket: Inv. Socket: 
PC2-VL01-0350PC2-WL01-0350Female ContactsMale Pins 
PC2-VL01-0500 PC2-WL01-0500 Product CodeProduct Code
PC2-VL01-0700PC2-WL01-0700PC2-VL01-0350RPC2-WL01-0350R
PC2-VL01-0950PC2-WL01-0950PC2-VL01-0500R PC2-WL01-0500R 
PC2-VL01-1200PC2-WL01-1200PC2-VL01-0700RPC2-WL01-0700R
PC2-VL01-1500*PC2-WL01-1500*PC2-VL01-0950RPC2-WL01-0950R
PC2-VL01-1850*PC2-WL01-1850*PC2-VL01-1200R PC2-WL01-1200R 
PC2-VL01-2400*PC2-WL01-2400*PC2-VL01-1500R *PC2-WL01-1500R *
PC2-VL01-3000*PC2-WL01-3000*PC2-VL01-1850R *PC2-WL01-1850R *
PC2-VL03-0350PC2-WL03-0350PC2-VL01-2400R *PC2-WL01-2400R *
PC2-VL03-0500PC2-WL03-0500PC2-VL01-3000R *PC2-WL01-3000R *
PC2-VL03-0700 *PC2-WL03-0700 *PC2-VL03-0350RPC2-WL03-0350R
PC2-VL04-0250PC2-WL04-0250PC2-VL03-0500R *PC2-WL03-0500R *
PC2-VL04-0350PC2-WL04-0350PC2-VL03-0700RPC2-WL03-0700R
PC2-VL04-0500 *PC2-WL04-0500 *PC2-VL04-0250RPC2-WL04-0250R
PC2-VL05-0250PC2-WL05-0250PC2-VL04-0350R PC2-WL04-0350R 
PC2-VL05-0350PC2-WL05-0350PC2-VL04-0500R *PC2-WL04-0500R *
PC2-VL05-0500 *PC2-WL05-0500 *PC2-VL05-0250RPC2-WL05-0250R
  PC2-VL05-0350R PC2-WL05-0350R 
  PC2-VL05-0500R *PC2-WL05-0500R *

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 0938 214498
I email I           canh.ans@ansvietnam.comThông tin chung

Hãng sản xuất Cavotec
Loại Ổ cắm âm tường
Số lượng ổ cắm 3

Bình luận

HẾT HẠN

0938 214 498
Mã số : 10070284
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 23/06/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn