Fms-Technology Vietnam, Fms Vietnam, Thiết Bị Loadcell, Cảm Biến Lực, Đo Lường Lực Trong Dây Chuyền Sản Xuất

Liên hệ

D3, Kdc Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, F3, Q Bình Thạnh


 

ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”

Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0938.214.498 |Mr Cảnh|

Email: canh.ans@ansvietnam.com

Công ty chúng tôi là đại diện phân phối của hãng FMS-technology  các sản phẩm sau:

FMS_ANS VIETNAM
 1. A.     Tension Control


 2.           I.            Force Sensors


 3. 1.   LMGZ Force measurement Bearing

LMGZ200 / LMGZ201 /LMGZ203 / LMGZ205 FMS-ANS VIETNAM

LMGZ307 / LMGZ310 / LMGZ313 FMS-ANS VIETNAM
 1. 2.   A203 series force measurement sensor

A 203.50.17 / A 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM

A 203.250.17 / A 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM

A 203.1000.17FMS-ANS VIETNAM
 1. 3.   C203 Force Measurement sensor

C 203.50.17 / C 203.125.17FMS-ANS VIETNAM

C 203.250.17 / C 203.500.17FMS-ANS VIETNAM

C 203.1000.17FMS-ANS VIETNAM
 1. 4.   CA203 Force measurement sensor

CA 203.50 / CA 203.125FMS-ANS VIETNAM

CA 203.250 / CA 203.500FMS-ANS VIETNAM

CA 203.1000 / CA 203.1500FMS-ANS VIETNAM

CA 203.DI 100 / CA 203.DI 125FMS-ANS VIETNAM

CA 203.DI 150 / CA 203.DM 25FMS-ANS VIETNAM

CA 203.DM 30FMS-ANS VIETNAM
 1. 5.   F202 Force Measuring Sensor

F 202.50 / F 202.125FMS-ANS VIETNAM

F 202.250 / F 202.500FMS-ANS VIETNAM
 1. 6.   FA202 Force measurement sensor with Dead Shaft Adapter

FA 202.50 / FA 202.125 FMS-ANS VIETNAM

FA 202.250 / FA 202.500FMS-ANS VIETNAM

FA 202.DI.075 / FA 202.DI.100FMS-ANS VIETNAM

FA 202.DM.20 / FA 202.DM.25FMS-ANS VIETNAM

50001930 / 50000558FMS-ANS VIETNAM
 1. 7.   LMGZ.D Double Range Force Measuring Bearing

LMGZ202.D.RF.H15FMS-ANS VIETNAM

LMGZ305.D.RF.H15FMS-ANS VIETNAM

LMGZ317.D.RF.H15FMS-ANS VIETNAM
 • ·     Support

GMGZ205FMS-ANS VIETNAM

GMGZ205-15GRAD-12 xM6 1)FMS-ANS VIETNAM

GMGZ307FMS-ANS VIETNAM

GMGZ307-15GRAD- 12 xM8 1)FMS-ANS VIETNAM

GMGZ310FMS-ANS VIETNAM

GMGZ310-15GRAD-12 xM10 1)FMS-ANS VIETNAM
 1. 8.   CZ205 Force Measuring Journal

CZ 205.50 / CZ 205.125FMS-ANS VIETNAM

CZ 205.250 / CZ 205.500FMS-ANS VIETNAM

CZ 205.1000 / CZ 205.1500FMS-ANS VIETNAM
 1. 9.   UMGZ Force Measuring Bearing Block

UMGZ 060 / UMGZ 080 FMS-ANS VIETNAM

UMGZ100 / UMGZ200 FMS-ANS VIETNAM

UMGZ300 / UMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM

UMGZ400.390 / UMGZ500FMS-ANS VIETNAM
 1. 10.              UMGZ.P Force Measuring Block

UMGZ.P 200.1 k / UMGZ.P 200.2 k FMS-ANS VIETNAM

UMGZ.P 200.5 k/ UMGZ.P 200.10 kFMS-ANS VIETNAM
 1. 11.              SMGZ Force Measuring Bearing Block

SMGZ100 / SMGZ200 FMS-ANS VIETNAM

SMGZ300 / SMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM

SMGZ400.390 /SMGZ500FMS-ANS VIETNAM
 1. 12.              PMGZ Force Measuring Bearing Block

PMGZ100 / PMGZ200 FMS-ANS VIETNAM

PMGZ300 / PMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM

PMGZ400.390 / PMGZ500FMS-ANS VIETNAM
 1. 13.              IMGZ Series Force Measuring Roller

IMGZ035FMS-ANS VIETNAM
 1. 14.              RMGZ900 Force Measuring Roller

RMGZ900 seriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 15.              RMGZ900mini Force Measuring Roller

RMGZ900mini seriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 16.              RMGZ100 Force Measuring Roller

RMGZ100 seriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 17.              RMGZ300 Force Measuring Roller

RMGZ300 seriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 18.              RMGZ800 Force Measuring Roller

RMGZ800 seriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 19.              RMGZ400 / 600 Force Measuring Roller

RMGZ400 / 600 seriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 20.              CR Force Measuring Roller

CR 208.50 / CR 208.125 FMS-ANS VIETNAM

CR 208.250 / CR 208.500 FMS-ANS VIETNAM

CR 208.1000 / CR 208.1500FMS-ANS VIETNAM

CR 210.50 / CR 210.125 FMS-ANS VIETNAM

CR 210.250 / CR 210.500 FMS-ANS VIETNAM

CR 210.1000 / CR 210.1500 FMS-ANS VIETNAM

CR 212.50 / CR 212.125 FMS-ANS VIETNAM

CR 212.250 / CR 212.500 FMS-ANS VIETNAM

CR 212.1000 / CR 212.1500 FMS-ANS VIETNAM
 1. 21.              DMGZ Load Cell

DMGZ323A.RF / DMGZ325A.RFFMS-ANS VIETNAM

DMGZ331A.RF / DMGZ3325A.RFFMS-ANS VIETNAM

DMGZ335A.RF / DMGZ341A.RFFMS-ANS VIETNAM

DMGZ342A.RF / DMGZ345A.RFFMS-ANS VIETNAM
 1. 22.              AMGZ Series Force Measuring Journal

AMGZ205.100 / AMGZ205.200FMS-ANS VIETNAM

AMGZ205.375 / AMGZ205.500FMS-ANS VIETNAM

AMGZ205.750 / AMGZ205.1500 FMS-ANS VIETNAM

 

AMGZ205.2250 / AMGZ205.DM25FMS-ANS VIETNAM

AMGZ205.DI125 / AMGZ205.DI150FMS-ANS VIETNAM
 1. 23.              ZMGZ Force Measuring Journal

ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ207.3000FMS-ANS VIETNAM
 1.         II.            Amplifiers

 2. EMGZ306A Compact Tension Measurement

EMGZ306A.CALFMS-ANS VIETNAM

EMGZ306 A /10VFMS-ANS VIETNAM

EMGZ306A.581820FMS-ANS VIETNAM
 1. 2.   EMGZ307 Extra Robust Tension Measuring Amplifier

EMGZ307 SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 3.   EMGZ309 Digital Tension Measuring Amplifier

EMGZ309 SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 4.   EMGZ309-EIP Measuring Amplifier with EtherNet/IP Bus

EMGZ309-EIP SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 5.   EMGZ310 Digital Tension Measuring Amplifier

EMGZ310 SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 6.     EMGZ321 Left/right Tension Measuring Amplifier

EMGZ321 SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 7.     EMGZ321.EIP Left/Right Tension Measuring Amplifier with EtherNet/IP-Bus

EMGZ321.EIP SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 8.     EMGZ470.D/472.D PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier

EMGZ470.D/472.D SeriesFMS-ANS VIETNAM
 1. 9.     EMGZ470/472A.W PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier

EMGZ470/472A.W SeriesFMS-ANS VIETNAM

10. EMGZ473.W Tension Measuring Amplifiers

EMGZ473.W SeriesFMS-ANS VIETNAM

11. EMGZ474 PROFIBUS® Tension Measuring Amplifiers

EMGZ474 SeriesFMS-ANS VIETNAM

12. EMGZ480 Force Measuring Amplifier with CAN-BUS® Interface

EMGZ480 SeriesFMS-ANS VIETNAM

13. EMGZ490 Tension Measuring Amplifier with PROFINET Interface

EMGZ490 SeriesFMS-ANS VIETNAM

14. EMGZ600 Series Digital Tension Measuring Amplifier

EMGZ611 / EMGZ612FMS-ANS VIETNAM

EMGZ613 / EMGZ614FMS-ANS VIETNAM

EMGZ621 / EMGZ622 / EMGZ642FMS-ANS VIETNAM
 1.      III.            Controllers


 2. 1.   CMGZ309 Digital Tension Controller

CMGZ 309.R / CMGZ 309.S FMS-ANS VIETNAM

CMGZ 309.W / CMGZ 309.W.ACVFMS-ANS VIETNAM

CMGZ 309.W.B.ACVFMS-ANS VIETNAM
 1. 2.   CMGZ480 Controller with CAN-BUS©

CMGZ 480 series FMS-ANS VIETNAM
 1.      IV.            Ex-proof

ExMGZ100/200.ATEX Intrinsically Safe Barrier for Zone 1
 1. B.     Web Guiding


 2.           I.            Webmaster

BKS 015.100.155.50.D FMS-ANS VIETNAM

BKS 015.200.155.50.D FMS-ANS VIETNAM

BKS 015.250.180.50.D FMS-ANS VIETNAM

BKS 015.350.250.75.DFMS-ANS VIETNAM

BKS 020.3.0250.0280.050FMS-ANS VIETNAM

BKS 020.3.0300.0290.050FMS-ANS VIETNAM

BKS 020.3.0400.0320.075FMS-ANS VIETNAM

BKS 020.3.0500.0405.075FMS-ANS VIETNAM

BKS 020.3.0600.0455.075FMS-ANS VIETNAM

BKS040 seriesFMS-ANS VIETNAM
 1.         II.            webDIRECTOR

FMS-webDIRECTOR 041/042FMS-ANS VIETNAM
 1.      III.            winderGLIDE

FMS-winderGLIDE Type D.3 ActuatorFMS-ANS VIETNAM

FMS-winderGLIDE Type D.6 ActuatorFMS-ANS VIETNAM
 1.      IV.            Sensor

AZS 01B / AZS 04BFMS-ANS VIETNAM

US 01B / US 04BFMS-ANS VIETNAM

DLS 2FMS-ANS VIETNAM
 1.         V.            Web Guide Controller

BKS309 Series FMS-ANS VIETNAM 1.       VI.            Equipment

BKS.V.AFMS-ANS VIETNAM

BKS.VFMS-ANS VIETNAM

BKS.TFMS-ANS VIETNAM
 1. C.     Belt Scales


 2.           I.            Equipment

ZMGZ205.100/ ZMGZ205.200FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ205.375/ ZMGZ205.750FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ205.1500/ ZMGZ207.100FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ207.200/ ZMGZ207.375FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ207.750/ ZMGZ207.1500FMS-ANS VIETNAM

ZMGZ207.3000FMS-ANS VIETNAM

KEYWORD

FMS_ANS VIETNAM, Tension Control, Force Sensors, LMGZ Force measurement Bearing, LMGZ200 / LMGZ201 /LMGZ203 / LMGZ205 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ307 / LMGZ310 / LMGZ313 FMS-ANS VIETNAM, A203 series force measurement sensor, A 203.50.17 / A 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM, A 203.250.17 / A 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM, A 203.1000.17 FMS-ANS VIETNAM, C203 Force Measurement sensor, C 203.50.17 / C 203.125.17 FMS-ANS VIETNAM, C 203.250.17 / C 203.500.17 FMS-ANS VIETNAM, C 203.1000.17 FMS-ANS VIETNAM, CA203 Force measurement sensor, CA 203.50 / CA 203.125 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.250 / CA 203.500 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.1000 / CA 203.1500 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.DI 100 / CA 203.DI 125 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.DI 150 / CA 203.DM 25 FMS-ANS VIETNAM, CA 203.DM 30 FMS-ANS VIETNAM, F202 Force Measuring Sensor, F 202.50 / F 202.125 FMS-ANS VIETNAM, F 202.250 / F 202.500 FMS-ANS VIETNAM, FA202 Force measurement sensor with Dead Shaft Adapter, FA 202.50 / FA 202.125 FMS-ANS VIETNAM, FA 202.250 / FA 202.500 FMS-ANS VIETNAM, FA 202.DI.075 / FA 202.DI.100 FMS-ANS VIETNAM, FA 202.DM.20 / FA 202.DM.25 FMS-ANS VIETNAM, 50001930 / 50000558 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ.D Double Range Force Measuring Bearing, LMGZ202.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ305.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM, LMGZ317.D.RF.H15 FMS-ANS VIETNAM, Support

GMGZ205 FMS-ANS VIETNAM, GMGZ205-15GRAD-12 xM6 1) FMS-ANS VIETNAM, GMGZ307 FMS-ANS VIETNAM, GMGZ307-15GRAD- 12 xM8 1) FMS-ANS VIETNAM, GMGZ310 FMS-ANS VIETNAM, GMGZ310-15GRAD-12 xM10 1) FMS-ANS VIETNAM, CZ205 Force Measuring Journal, CZ 205.50 / CZ 205.125 FMS-ANS VIETNAM, CZ 205.250 / CZ 205.500 FMS-ANS VIETNAM, CZ 205.1000 / CZ 205.1500 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ Force Measuring Bearing Block, UMGZ 060 / UMGZ 080 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ100 / UMGZ200 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ300 / UMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ400.390 / UMGZ500 FMS-ANS VIETNAM, UMGZ.P Force Measuring Block, UMGZ.P 200.1 k / UMGZ.P 200.2 k FMS-ANS VIETNAM, UMGZ.P 200.5 k / UMGZ.P 200.10 k FMS-ANS VIETNAM, SMGZ Force Measuring Bearing Block, SMGZ100 / SMGZ200 FMS-ANS VIETNAM, SMGZ300 / SMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM, SMGZ400.390 /SMGZ500 FMS-ANS VIETNAM, PMGZ Force Measuring Bearing Block, PMGZ100 / PMGZ200 FMS-ANS VIETNAM, PMGZ300 / PMGZ400.350 FMS-ANS VIETNAM, PMGZ400.390 / PMGZ500 FMS-ANS VIETNAM, IMGZ Series Force Measuring Roller, IMGZ035 FMS-ANS VIETNAM, RMGZ900 Force Measuring Roller, RMGZ900 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ900mini Force Measuring Roller, RMGZ900mini series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ100 Force Measuring Roller, RMGZ100 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ300 Force Measuring Roller, RMGZ300 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ800 Force Measuring Roller, RMGZ800 series FMS-ANS VIETNAM, RMGZ400 / 600 Force Measuring Roller, RMGZ400 / 600 series FMS-ANS VIETNAM, CR Force Measuring Roller, CR 208.50 / CR 208.125 FMS-ANS VIETNAM, CR 208.250 / CR 208.500 FMS-ANS VIETNAM, CR 208.1000 / CR 208.1500 FMS-ANS VIETNAM, CR 210.50 / CR 210.125 FMS-ANS VIETNAM, CR 210.250 / CR 210.500 FMS-ANS VIETNAM, CR 210.1000 / CR 210.1500 FMS-ANS VIETNAM, CR 212.50 / CR 212.125 FMS-ANS VIETNAM, CR 212.250 / CR 212.500 FMS-ANS VIETNAM, CR 212.1000 / CR 212.1500 FMS-ANS VIETNAM, DMGZ Load Cell, DMGZ323A.RF / DMGZ325A.RF FMS-ANS VIETNAM, DMGZ331A.RF / DMGZ3325A.RF FMS-ANS VIETNAM, DMGZ335A.RF / DMGZ341A.RF FMS-ANS VIETNAM, DMGZ342A.RF / DMGZ345A.RF FMS-ANS VIETNAM, AMGZ Series Force Measuring Journal, AMGZ205.100 / AMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.375 / AMGZ205.500 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.750 / AMGZ205.1500 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.2250 / AMGZ205.DM25 FMS-ANS VIETNAM, AMGZ205.DI125 / AMGZ205.DI150 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ Force Measuring Journal, ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.3000 FMS-ANS VIETNAM, Amplifiers, EMGZ306A Compact Tension Measurement, EMGZ306A.CAL FMS-ANS VIETNAM, EMGZ306 A /10V FMS-ANS VIETNAM, EMGZ306A.581820 FMS-ANS VIETNAM, EMGZ307 Extra Robust Tension Measuring Amplifier, EMGZ307 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ309 Digital Tension Measuring Amplifier, EMGZ309 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ309-EIP Measuring Amplifier with EtherNet/IP Bus, EMGZ309-EIP Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ310 Digital Tension Measuring Amplifier, EMGZ310 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ321 Left/right Tension Measuring Amplifier, EMGZ321 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ321.EIP Left/Right Tension Measuring Amplifier with EtherNet/IP-Bus, EMGZ321.EIP Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ470.D/472.D PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier, EMGZ470.D/472.D Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ470/472A.W PROFIBUS® Tension Measuring Amplifier, EMGZ470/472A.W Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ473.W Tension Measuring Amplifiers, EMGZ473.W Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ474 PROFIBUS® Tension Measuring Amplifiers, EMGZ474 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ480 Force Measuring Amplifier with CAN-BUS® Interface, EMGZ480 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ490 Tension Measuring Amplifier with PROFINET Interface, EMGZ490 Series FMS-ANS VIETNAM, EMGZ600 Series Digital Tension Measuring Amplifier, EMGZ611 / EMGZ612 FMS-ANS VIETNAM, EMGZ613 / EMGZ614 FMS-ANS VIETNAM, EMGZ621 / EMGZ622 / EMGZ642 FMS-ANS VIETNAM, Controllers, CMGZ309 Digital Tension Controller, CMGZ 309.R / CMGZ 309.S FMS-ANS VIETNAM, CMGZ 309.W / CMGZ 309.W.ACV FMS-ANS VIETNAM, CMGZ 309.W.B.ACV FMS-ANS VIETNAM, CMGZ480 Controller with CAN-BUS©, CMGZ 480 series FMS-ANS VIETNAM, Ex-proof, ExMGZ100/200.ATEX Intrinsically Safe Barrier for Zone 1, Web Guiding, Webmaster, BKS 015.100.155.50.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 015.200.155.50.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 015.250.180.50.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 015.350.250.75.D FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0250.0280.050 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0300.0290.050 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0400.0320.075 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0500.0405.075 FMS-ANS VIETNAM, BKS 020.3.0600.0455.075 FMS-ANS VIETNAM, BKS040 series FMS-ANS VIETNAM, webDIRECTOR, FMS-webDIRECTOR 041/042 FMS-ANS VIETNAM, winderGLIDE, FMS-winderGLIDE Type D.3 Actuator FMS-ANS VIETNAM, FMS-winderGLIDE Type D.6 Actuator FMS-ANS VIETNAM, Sensor, AZS 01B / AZS 04B FMS-ANS VIETNAM, US 01B / US 04B FMS-ANS VIETNAM

DLS 2 FMS-ANS VIETNAM, Web Guide Controller, BKS309 Series FMS-ANS VIETNAM, Equipment, BKS.V.A FMS-ANS VIETNAM, BKS.V FMS-ANS VIETNAM, BKS.T FMS-ANS VIETNAM, Belt Scales, Equipment, ZMGZ205.100 / ZMGZ205.200 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.375 / ZMGZ205.750 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ205.1500 / ZMGZ207.100 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.200 / ZMGZ207.375 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.750 / ZMGZ207.1500 FMS-ANS VIETNAM, ZMGZ207.3000 FMS-ANS VIETNAM

Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công và vui vẻ với Quý khách!


Võ Hồng Cảnh |Canh Mr|
I Sales Eng . I
====================
I cellphone I  +84 986025980
I email I           canh.ans@ansvietnam.comThông tin chung

Loại cân Cân đóng bao tự động
Hãng sản xuất FMS
Sai số (g) 0.1

Bình luận

HẾT HẠN

0938 214 498
Mã số : 8550224
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 30/09/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn