Máy Photocopy Siêu Tốc Đa Chức Năng Toshiba - 0913 657 677 (Mr.nam)

19 triệu

187 Cộng Hòa, P.13, Q.tân Bình


Chúng tôi chuyên các loại máy photocopy cũ và mới của Toshiba: E 452, E 352, E 353,E 453, E 355,E 455,E 655,E 755...

 Bảng báo giá máy Toshiba

Điều khoản bán hàng:  • Bảo hành 1 năm tương đương 40.000 copies
  • Đơn giá trên là giá chưa bao gồm thuế.
  • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  • Bao gồm : Mực, Bột từ , Nắp máy ; nắp máy hoặc bộ đảo mặt bản


   

   

  TOSHIBA E-STUDIO 280

   

   

   

  CHÖÙC NAÊNG : PHOTOCOPY- IN - SCAN


  • Tốc độ sao chụp 28 tờ/phút.

  • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

   

  • Khay giấy tay 100 tờ.

  • Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  • Ổ cứng HDD 40 GB.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  • Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...

   

  9.500.000

  TOSHIBA E-STUDIO 230

   

  CHÖÙC NAÊNG : PHOTOCOPY- IN - SCAN

   


  • Tốc độ sao chụp 23 tờ/phút.

  • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

   

  • Khay giấy tay 100 tờ.

  • Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  • Ổ cứng HDD 40 GB.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  • Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...

   

  9.500.000

   

   

  TOSHIBA E-STUDIO 450

   

   

   

   

   

   

   

  CHÖÙC NAÊNG : PHOTOCOPY- IN - SCAN

   


  • Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút.

  • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay giấy tay 100 tờ.

  • Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  • Ổ cứng HDD 40 GB.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  • Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản ...

  10.500.000

   

   

  TOSHIBA E-STUDIO 232

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

   


  • Tốc độ sao chụp 23 tờ/phút.

  • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3.

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay giấy tay 100 tờ.

  • Khay nạp giấy 3 X 550 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  • Ổ cứng HDD 40 GB.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  • Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản …

  12.500.000 

   

  TOSHIBAE-STUDIO 350

   

   

   

   

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

   

  -Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút

  - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3

  - Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  - Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  - Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  - Khay giấy tay 100 tờ.

  - Khay nạp giấy 3 X 550 tờ

  - Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  - Ổ cứng HDD 40 GB.

  - Chế độ chia theo bộ tự động

  - Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản

   

  10.500.000

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 352

   

   

   

   

   

   

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

   

  - Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút

  - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3

  - Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  - Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  - Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  - Khay giấy tay 100 tờ.

  - Khay nạp giấy 3 X 550 tờ

  - Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  - Ổ cứng HDD 40 GB.

  - Chế độ chia theo bộ tự động

  - Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản.

  15.500.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 452

   

   

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

   

  - Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút

  - Khổ giấy sao chụp tối đa: A3

  - Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%.

  - Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  - Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  - Khay giấy tay 100 tờ.

  - Khay nạp giấy 3 X 550 tờ

  - Màn hình tinh thể lỏng ( LCD ).

  - Ổ cứng HDD 40 GB.

  - Chế độ chia theo bộ tự động

  - Cho phép xóa lề, dời hình, sao âm bản.

   

   

   

   

   

  16.000.000 

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 652

   

   

   

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

   

  • Tốc độ sao chụp 65 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 20 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

   

   

   

   

   

  21.400.000

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 600

   

   

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

  • Tốc độ sao chụp 60 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  22.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 720

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

  • Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  25.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 655

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN- SCAN

  • Tốc độ sao chụp 65 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  28.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 755

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN- SCAN

  • Tốc độ sao chụp 75 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  29.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 850

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY

  • Tốc độ sao chụp 85tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  28.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 355

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN - SCAN MAU

  • Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  22.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 455

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN -SCAN MAU

  • Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  23.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 255

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN- SCAN MAU

  • Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  21.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO 255

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN- SCAN MAU

  • Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  21.650.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO C2500

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN MAU- SCAN MAU

  • Tốc độ sao chụp 25 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  15.500.000

   

   

   

  TOSHIBAE-STUDIO C3500

   

   

  CHỨC NĂNG : PHOTOCOPY- IN MAU- SCAN MAU

  • Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút

  • Thu nhỏ - phóng to: 25% - 400%

  • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

  • Bộ tự động đảo 2 mặt (Duplexing)

  • Khay nạp giấy cassettes – 600 tờ.

  • Khay nạp giấy LCF – 4000 tờ.

  • Màn hình tinh thể lỏng (LCD).

  • Ổ cứng HDD 80 GB.

  • Độ phân giải: 600dpi x 2400dpi.

  • Chế độ lưu bản gốc.

  • Chế độ chia theo bộ tự động.

  16.500.000

   

  CÔNG TY TNHH TM DV SIÊU NAM

  Địa chỉ:  187 Cộng Hòa, P.13, Q Tân Bình

  Tel: 08-38 120 981 - 08-3812 7523 - Fax: 38127523

  Hotline: 0913 657 677  (Mr.Nam)

  Email: sieunamservice@gmail.com


   HẾT HẠN

   0838 120 981
   Mã số : 7217353
   Địa điểm : Hồ Chí Minh
   Hình thức : Cần bán
   Tình trạng : Hàng mới
   Hết hạn : 11/04/2020
   Loại tin :

   Thường

   Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

   Gợi ý cho bạn