Giá Sắt Tháng 12/2015. Giá Thép Tháng 12/2015. Báo Giá Sắt Thép Tháng 12/2015.

10.200

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thép Việt Cường - Thái Nguyên.


                   BẢNG GIÁ SẮT THÉP

                                                 Cập nhật ngày 05/12/2015

                           (Công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường - Thái Nguyên)


TT

QUY CÁCH – CHỦNG LOẠI

Mác thép

Chiều dài  (Mét)

Đơn giá  (Đồng/tấn)

THÉP XÂY DỰNG THÁI NGUYÊN (TISCO)

1

Thép cuộn trơn d6, d8

CB240-t

Cuộn

10.200.000

2

Thép cuộn vằn d8, d9

CB300

Cuộn

10.200.000

3

Thép thanh vằn d10

SD295

11,7

10.490.000

4

Thép thanh vằn d12

CB300

11,7

10.400.000

5

Thép thanh vằn d14 đến d32

CB300

11,7

10.310.000

6

Thép thanh vằn d14 đến d32

CB400

11,7

10.500.000

THÉP GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng)

 1

Thép góc L30x30x3

SS400

6

10.200.000

2

Thép góc L40x3, L40x4

SS400 

6

10.200.000

3

Thép góc L50x4, L50x5

SS400 

6

10.100.000

 4

Thép góc L60x4, L60x5, L60x6

SS400  

6 và 9

10.200.000

5

Thép góc L63x4, L63x5, L63x6

SS400 

6 và 9

10.200.000

6

Thép góc L65x4, L65x5, L65x6

SS400 

6 và 9

10.200.000

7

Thép góc L70x5, L70x6, L70x7

SS400 

6 và 9

10.200.000

8

Thép góc L75x5, L75x7, L75x8, L75x9

SS400 

6 và 9

10.200.000

9

Thép góc L80x6, L80x7, L80x8

SS400 

6 và 12

10.400.000

10

Thép góc L90x6, L90x7, L90x8, L90x9

SS400 

6 và 12

10.500.000

11

Thép góc L100x7, L100x8, L100x10

SS400 

6 đến 12

10.400.000

12

Thép góc L120x8, L120x10, L120x12

SS400 

6 đến 12

10.500.000

13

Thép góc L130x9, L130x10, L130x12

SS400 

6 đến 12

10.500.000

14

Thép góc L150x10, L150x12, L150x15

SS400 

9 đến 12

11.500.000

15

Thép góc L175x12, L175x15, L175x17

SS400 

9 đến 12

11.500.000

16

Thép góc L200x15, L200x20, L200x25

SS400 

9 đến 12

12.000.000

17

Thép góc L120x8, L120x10, L120x12

SS540

6 đến 12

11.800.000

18

Thép góc L130x9, L130x10, L130x12

SS540

6 đến 12

11.800.000

19

Thép góc L130x15

SS540

6 đến 12

11.250.000

20

Thép góc L150x10, L150x12, L150x15

SS540

6 đến 12

12.300.000

21

Thép góc L175x12, L175x15, L175x17

SS540 

9 đến 12

12.300.000

22

Thép góc L200x15, L200x20, L200x25

SS540

9 đến 12

12.300.000

THÉP TRÒN TRƠN, THÉP VUÔNG ĐẶC, THÉP DẸT THÁI NGUYÊN

 1

Thép tròn trơn d10, d12, d14

SS400

6

10.600.000

 2

Thép tròn trơn d16, d18, d20, d22, d24

SS400

6

10.600.000

3

Thép tròn trơn d25, d28, d30, d32, d36

SS400

6

10.800.000

4

Thép tròn trơn d12 đến d22  

C20,C30

6

11.300.000

5

Thép tròn trơn d24 đến d200

C20,C30

6

11.500.000

6

Thép tròn trơn d24 đến d52

C45

6

12.200.000

7

Thép tròn trơn d60 đến d200

C45

6

12.800.000

8

Thép vuông đặc 12x12, 14x14, 16x16

SS400

4, 5, 6

10.500.000

9

Thép vuông đặc 18x18, 20x20, 22x22

SS400

4, 5, 6

10.500.000

10

Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=2 đến 3 li)

SS400

Theo Y/C

12.500.000

11

Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=4 đến 12 li)

SS400

Theo Y/C

11.800.000

12

Thép dẹt cắt từ tôn tấm (t=14 đến 60 li)

SS400

Theo Y/C

Call

13

Thép dẹt 23x30, 20x50 (t= 2li đến 5 li)

SS400

4,5,6

 10.800.000

THÉP HỘP VUÔNG, HỘP CHỮ NHẬT, THÉP ỐNG ĐEN VÀ MẠ KẼM

1

Hộp vuông 20, 30 (t=1 đến 1.4 li)

SS400

6

11.200.000

2

Hộp vuông 40, 50, 60, 90 (t=1.4 đến 3li)

SS400

6

10.900.000

3

Hộp vuông 50x50, 100x100 (t=2,3 ;3,2)

SS400

6

10.900.000

4

Hộp vuông 100x100 (t=2 đến 4 li)

SS400

6

10.800.000

5

Hộp chữ nhật 25x50, 30x60 (t=1 - 1.8)

SS400

6

10.900.000

6

Hộp chữ nhật 25x50, 30x60 (t=2 -3li)

SS400

6

10.800.000

7

Hộp chữ nhật 40x80, 50x100 (t=1-1,4li)

SS400

6

11.200.000

8

Hộp chữ nhật 40x80, 50x100(t=1,5-2li)

SS400

6

10.950.000

9

Hộp chữ nhật 50x100 (t=2,3li và 3,2li)

SS400

6

10.900.000

10

Hộp chữ nhật 100x150  (t=2 đến 4li)

SS400

6

12.200.000

9

Hộp chữ nhật 100x150, 100x200(<4,5li)

SS400

6

12.500.000

10

Hộp kẽm 20x20, 30x30 (t=1 đến 1.8 li)

SS400

6

12.000.000

11

Hộp kẽm 40x40, 90x90 (t=1 đến 1.8 li)

SS400

6

12.000.000

12

Hộp kẽm 50x50, 100x100 (t=1 và 2,5 li)

SS400

6

12.200.000

13

Hộp kẽm 20x50, 30x60 (t=1 đến 1.8)

SS400

6

12.500.000

15

Thép ống đen d32 đến d42 (t=1 – 1.8li )

SS400

6

11.800.000

16

Thép ống đen d32 đến d60 (t=2 - 3,5 li)

SS400

6

11.500.000

17

Thép ống d76 đến 141 (đến 3 li)

SS400

6

11.200.000

18

Ống kẽm d21 đến d30 (t= 1 đến 1.8 li)

SS400

6

12.300.000

21

Ống kẽm d32 đến d52 (t=1 đến 2 li)

SS400

6

13.500.000

22

Ống kẽm d60 đến d141 (t=1 đến 2 li)

SS400

6

13.180.000

23

Ống kẽm d160 (t=1 đến 2 li)

SS400

6

13.180.000

THÉP CHỮ U, CHỮ C, CHỮ I, CHỮ H CÁN NÓNG

 1

Thép U65x30x3.5, U80x40x4,5

SS400

6 và 12

11.500.000

2

Thép U100x46x4,5, U120x52x4,8

SS400

6 và 12

11.000.000

3

Thép U140x58x49, U160x64x5

SS400

6 và 12

11.100.000

4

Thép U180x68x7, U200x76x5,2

SS400

6 và 12

11.300.000

5

Thép U250x78x7, U360x96x9

SS400

12

11.800.000

6

Thép U300x85x7, U400x100x10,5

SS400

12

11.600.000

7

Thép I100x55x4,5, I120x64x4,8

SS400

12

11.800.000

8

Thép I150x75x5, I150x75x5,5

SS400

12

11.300.000

9

Thép I175x90x8

SS400

12

11.200.000

10

Thép I199x99x4,5x7

SS400

12

10.900.000

11

Thép I200x100x5,5x8

SS400

12

12.100.000

12

Thép I300x150x6,5x9

SS400

12

12.360.000

13

Thép I400x200x8x13

SS400

12

12.000.000

14

Thép H125x125x6x9

SS400

12

11.300.000

15

Thép H200x200x8x12

SS400

12

11.900.000

16

Thép H250x250x9x14

SS400

12

12.000.000

17

Thép H300x300x10x15

SS400

12

12.000.000

 18

Thép H350x350x10x19

SS400

12

12.500.000

THÉP XÀ GỒ CHỮ U, CHỮ C ĐEN VÀ MẠ KẼM (CÁN NGUỘI)

 1

Xà gồ chữ U30, U65, U80 (t=1 đến 3 li)

SS400

4 đến 12

11.600.000

 2

Xà gồ U100x50, U120x60 (t= 1,5 – 5li)

SS400

4 đến 12

11.500.000

3

Xà gồ U150x60, U150x70 (t= 1.4- 5li)

SS400

4 đến 12

10.800.000

4

Xà gồ U160, U175, U200 (t=2 đến 5 li)

SS400

4 đến 12

11.400.000

5

Xà gồ kẽm U30, U65, U80 (t=1 đến 3 li)

SS400

4 đến 12

12.600.000

6

Xà gồ kẽm U100x50, U120x60 (=>2,5li)

SS400

4 đến 12

12.800.000

7

Xà gồ kẽm U150x60, U150x70 ( 2,5li)

SS400

4 đến 12

12.600.000

8

Xà gồ kẽm U160, U175, U200 (đến 4 li)

SS400

4 đến 12

12.600.000

9

Xà gồ chữ C30, C65, C80 (t=1 đến 3 li)

SS400

4 đến 12

11.200.000

10

Xà gồ chữ C100x50x20, C120x60x20

SS400

4 đến 12

11.500.000

11

Xà gồ chữ C150x60x20, C160x70x30

SS400

4 đến 12

11.200.000

12

Xà gồ chữ C170, C180, C200

SS400

4 đến 12

10.900.000

13

Xà gồ kẽm U30, U65, U80 (t=1 đến 2 li)

SS400

4 đến 12

11.500.000

14

Xà gồ kẽm U100, U120 (t=1 đến 2,5 li)

SS400

4 đến 12

12.100.000

15

Xà gồ kẽm U150, U160 (t=2 đến 3 li)

SS400

4 đến 12

12.100.000

16

Xà gồ kẽm U180, U200 (t=2 đến 4 li)

SS400

4 đến 12

12.000.000

THÉP TẤM, TÔN NHÁM, TÔN MÁI, THÉP BẢN MÃ CÁC LOẠI

 1

Tôn tấm 1500x6000(2li đến 3li) China

SS400

1,5x6

9.200.000

2

Tôn tấm 1500x6000 (4li đến 10li) China

SS400

1,5x6

8.900.000

3

Tôn tấm 1500x6000 (12 đến 18li) China

SS400

1,5x6

8.800.000

4

Tôn tấm 1500x6000 (20 đến 40li)China

SS400

1,5x6

8.900.000

5

Tôn lá 0.5 li đến 1 li

SS400

1,5x6

10.500.000

6

Tôn nhám 1500x6000 (2 - 2.5li) China

SS400

1,5x6

10.900.000

Ghi chú :  

            1 -  Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT (Có triết khấu sản lượng và thanh toán)

            2 - Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.

            3 - Thép tấm, thép hộp, ống và xà gồ các loại có đầy đủ CO, CQ.

            4 -  Có đầy đủ hồ sơ năng lực của nhà phân phối, nhà sản xuất.

            5 -  Nhận cắt theo quy cách thép xây dựng, thép tấm, thép hình (V, L, U, U, H)

                  các loại. Cắt bản mã, gia công chi tiết. Gia công sơn, mạ điện, mạ kẽm.

            6 -  Liên hệ:  Hoàng Việt (PGĐ kinh doanh),  Email: jscvietcuong@gmail.com

             Điện thoại :  0280.3763.353, Mobile: 0168.454.6668  hoặc 0912.925.032

            “MONG QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN TỤC CẬP NHẬT GIÁ MỚI CỦA CÔNG TY VIỆT CƯỜNG"

                                                                  Thái Nguyên, Ngày 05/12/2015.Bình luận

chào bạn, bên mình đang cần nhu cầu sử dụng số lượng thép xây dựng lớn ( khoảng 5.000 tấn). bạn có thể gửi cho mình báo giá tốt nhất theo địa chỉ : thangnp.ict@gmail.com tel: 0982468713
thanks

HẾT HẠN

0168 454 6668
Mã số : 12723501
Địa điểm : Thái Nguyên
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 25/12/2015
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn