Cung Cấp Chỉnh Lưu Semikron

1 triệu

94 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là nhà phân phối chỉnh lưu Semikron tại Việt Nam
Hotline: 0938.371.389 (Mr Trực)


Sơ lược về Semikron:

Semikron được thành lập vào năm 1951 bởi Tiến sĩ Friedrich Josef Martin (1914-1974). Trong khoảng thời gian chỉ một vài năm, các doanh nhân từ Nuremberg đã đảm bảo các thị trường quan trọng trong lĩnh vực năng lượng điện tử thông qua thành lập các công ty con ở các nước như Brazil, Pháp, Ý và Anh. Hôm nay, các doanh nghiệp gia đình là thế hệ thứ ba của mình và có 2.800 nhân viên trên toàn thế giới. Với một lịch sử hơn 60 năm đổi mới, SEMIKRON đã đi từ sức mạnh đến sức mạnh. Hôm nay IGBT Semikron là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong điện tử công suất.

Đổi mới đã là một thành phần quan trọng trong sự thành công của chúng tôi. Nhiều sáng kiến SEMIKRON trong lĩnh vực năng lượng điện tử hiện nay là tiêu chuẩn công nghiệp. Ví dụ, với các SEMIPACK ® năm 1974, SEMIKRON phát minh ra mô-đun năng lượng đầu tiên với thiết kế cách nhiệt trên toàn thế giới.


Hãy liên hệ với chúng tôi công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý để được hỗ trợ giá tốt nhất về sản phẩm chỉnh lưu Semikron tại Việt Nam

Model sản phẩm:Thyristor / Diode SKET 330 800-2200 V 
Thyristor / Diode SKET 400 800-1800 V
Thyristor / Diode SKET 740 1800-2200 V 
Thyristor / Diode SKET 800 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKD 100 400-1800 V 
Thyristor / Diode SKKD 101/16 1600 V
Thyristor / Diode SKKD 15 600-1600 V 
Thyristor / Diode SKKD 162 800-2200 V
Thyristor / Diode SKKD 212 1200-1800 V 
Thyristor / Diode SKKD 26 1200-1600 V
Thyristor / Diode SKKD 260 800-2200 V 
Thyristor / Diode SKKD 380 800-2200 V
Thyristor / Diode SKKD 46 400-1800 V 
Thyristor / Diode SKKD 701 1200-2200 V
Thyristor / Diode SKKD 81 400-1800 V 
Thyristor / Diode SKKD 81 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKE 1200 1800-2200 V 
Thyristor / Diode SKKE 15 600-1600 V
Thyristor / Diode SKKE 162 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKE 380 1200-1600 V
Thyristor / Diode SKKE 600 1200-2200 V 
Thyristor / Diode SKKE 81 400-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 106 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 107/16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKH 122 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 132 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 132 H4 2000-2200 V 
Thyristor / Diode SKKH 15 600-1600 V
Thyristor / Diode SKKH 162 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 162 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 172 1600 V 
Thyristor / Diode SKKH 250 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 27 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 273 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 280 2000-2200 V 
Thyristor / Diode SKKH 323 1200-1600 V
Thyristor / Diode SKKH 330 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 42 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 460 1600 V 
Thyristor / Diode SKKH 460 H4 2200 V
Thyristor / Diode SKKH 57 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 57 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 570 1600-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 58/16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKH 72 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKH 72 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 92 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKL 92 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 106 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 106B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 107/16 E 1600 V 
Thyristor / Diode SKKT 107B16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 122 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 132 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 132 H4 2000-2200 V 
Thyristor / Diode SKKT 15 600-1600 V
Thyristor / Diode SKKT 162 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 162 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 172 1400-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 20 800-1600 V
Thyristor / Diode SKKT 20B 800-1600 V 
Thyristor / Diode SKKT 250 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 27 800-1600 V 
Thyristor / Diode SKKT 273 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 27B 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 280 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 323 1200-1600 V 
Thyristor / Diode SKKT 330 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 42 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 42B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 460 1600 V 
Thyristor / Diode SKKT 460 H4 2200 V
Thyristor / Diode SKKT 57 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 57 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 570 1200-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 57B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 58/16 E 1600 V 
Thyristor / Diode SKKT 58B16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 72 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 72 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 72B 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKKT 92 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 92B 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKMD 100 400-1600 V
Thyristor / Diode SKMT 92 800-1800 V 
Thyristor / Diode SKNH 56 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKNH 91 1200-1800 V 
Thyristor / Diode SKKD 105F 800-1600 V
Thyristor / Diode SKKD 115F 1200-1400 V 
Thyristor / Diode SKKD 150F 1200 V
Thyristor / Diode SKKD 170F 1200 V 
Thyristor / Diode SKKD 205F 600 V
Thyristor / Diode SKKD 40F 400-1000 V 
Thyristor / Diode SKKD 42F 1000-1500 V
Thyristor / Diode SKKD 60F 1700 V 
Thyristor / Diode SKKD 75F12 1200 V
Thyristor / Diode SKKE 120F 1700 V 
Thyristor / Diode SKKE 290F 600 V
Thyristor / Diode SKKE 301F 1200 V 
Thyristor / Diode SKKE 310F 1200 V
Thyristor / Diode SKKE 330F 1700 V 
Thyristor / Diode SKKE 600F 1200 V
Thyristor / Diode SKMD 105F 800-1600 V 
Thyristor / Diode SKMD 150F12 1200 V
Thyristor / Diode SKMD 202E 200-300 V 
Thyristor / Diode SKMD 40F 400-1000 V
Thyristor / Diode SKMD 42F 1000-1500 V 
Thyristor / Diode SKND 105F 800-1600 V
Thyristor / Diode SKND 150F 1200 V 
Thyristor / Diode SKND 202E 200-300 V
Thyristor / Diode SKND 205F 600 V 
Thyristor / Diode SKND 42F 1000-1500 V
Thyristor / Diode SKKQ 560 1400-1800 V 
Thyristor / Diode SKKQ 800 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKQ 1200 1400-1800 V 
Thyristor / Diode SKKQ 1500 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKQ 3000 1400-1800 V 
Thyristor / Diode SK 100 KQ 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 100 TAA 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 100 WT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 120 KQ 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 25 KQ 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 25 UT 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 25 WT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 30 DTA 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 35 BZ 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 35 NT 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 35 TAA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 45 KQ 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 45 STA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 45 UT 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 45 WT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 55 TAA 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 60 DTA 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 70 KQ 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 70 WT 800-1600 V
Thyristor / Diode SK 75 TAA 800-1600 V 
Thyristor / Diode SK 75 TAE 12 1200 V
Thyristor / Diode SK 80 DTA 800-1600 V 
Thyristor / Diode SKUT 85 1200-1600 V

Bình luận

HẾT HẠN

0938 371 389
Mã số : 16084422
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 14/10/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn