Thiết Bị Tín Hiệu, Còi Báo Cháy, Đén Báo, Sdt Việt Nam, E2S Việt Nam

Liên hệ

D3 Kdc Miếu Nổi , Bình Thạnh , HcmAB105RTHAC115[X]/[Y]AB105RTH 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105RTHAC230[X]/[Y]AB105RTH 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105RTHDC12[X]/[Y]AB105RTH 12V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB105RTHDC24[X]/[Y]AB105RTH 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB105STRAC115[X]/[Y]AB105STR 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105STRAC230[X]/[Y]AB105STR 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105STRAC24[X]/[Y]AB105STR 24V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105STRDC12[X]/[Y]AB105STR 12V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB105STRDC24[X]/[Y]AB105STR 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB105STRDC48[X]/[Y]AB105STR 48V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB105LDAAC115[X]/[Y]AB105LDA 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105LDAAC230[X]/[Y]AB105LDA 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB105LDADC24[X]/[Y]AB105LDA 10-30V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB105LDADC48[X]/[Y]AB105LDA 48V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112RTHAC115[X]/[Y]AB112RTH 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB112RTHAC230[X]/[Y]AB112RTH 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB112RTHDC12[X]/[Y]AB112RTH 12V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112RTHDC24[X]/[Y]AB112RTH 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112STRAC115[X]/[Y]AB112STR 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB112STRAC230[X]/[Y]AB112STR 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB112STRDC12[X]/[Y]AB112STR 12V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112STRDC24[X]/[Y]AB112STR 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112STRDC48[X]/[Y]AB112STR 48V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112LDAAC115[X]/[Y]AB112LDA 115VacSTC VietnamE2S Vietnam
AB112LDAAC230[X]/[Y]AB112LDA 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB112LDADC24[X]/[Y]AB112LDA 10-30V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB112LDADC48[X]/[Y]AB112LDA 48V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB121RTHAC115[X]/[Y]AB121RTH 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB121RTHAC230[X]/[Y]AB121RTH 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB121RTHDC12[X]/[Y]AB121RTH 12V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB121RTHDC24[X]/[Y]AB121RTH 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB121STRAC115[X]/[Y]AB121STR 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB121STRAC230[X]/[Y]AB121STR 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB121STRDC24[X]/[Y]AB121STR 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB121STRDC48[X]/[Y]AB121STR 48V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB121LDAAC115[X]/[Y]AB121LDA 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB121LDAAC230[X]/[Y]AB121LDA 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
AB121LDADC24[X]/[Y]AB121LDA 10-30V dcSTC VietnamE2S Vietnam
AB121LDADC48[X]/[Y]AB121LDA 48V dcSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR1-[X]=GEnclosure colour: Grey RAL7038STC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR1-[X]=REnclosure colour: Red RAL3000STC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=ALens colour: AmberSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=BLens colour: BlueSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=CLens colour: ClearSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=GLens colour: GreenSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=MLens colour: MagentaSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=RLens colour: RedSTC VietnamE2S Vietnam
SPECTRALARMVAR2-[Y]=YLens colour: YellowSTC VietnamE2S Vietnam
HA105NAC115[X]HA105N 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
HA105NAC230[X]HA105N 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
HA105NDC24[X]HA105N 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HA121AC115[X]HA121 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
HA121AC230[X]HA121 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
HA121DC24[X]HA121 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HMA121AC115GHMA121 115V ac GreySTC VietnamE2S Vietnam
HMA121AC230GHMA121 230V ac GreySTC VietnamE2S Vietnam
HMA121DC24GHMA121 24V dc GreySTC VietnamE2S Vietnam
HAL121XAC115[X]/[Y]HAL121X 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAL121XAC230[X]/[Y]HAL121X 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAL121XDC024[X]/[Y]HAL121X 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HAL121HAC115[X]/[Y]HAL121 HO LED 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAL121HAC230[X]/[Y]HAL121 HO LED 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAL121HDC024[X]/[Y]HAL121H 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HAB105RTHAC115[X]/[Y]HAB105RTH 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAB105RTHAC230[X]/[Y]HAB105RTH 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAB105RTHDC24[X]/[Y]HAB105RTH 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HAB121RTHAC115[X]/[Y]HAB121RTH 115V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAB121RTHAC230[X]/[Y]HAB121RTH 230V acSTC VietnamE2S Vietnam
HAB121RTHDC12[X]/[Y]HAB121RTH 12V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HAB121RTHDC24[X]/[Y]HAB121RTH 24V dcSTC VietnamE2S Vietnam
HMCA11205AC230G-[Y]HMCA112-05 230V ac GreySTC VietnamE2S Vietnam
HMCA11205DC24G-[Y]HMCA112-05 24V dc GreySTC VietnamE2S Vietnam
HMCA112L1AC115G-[Y]HMCA112-L1 115V ac GreySTC VietnamE2S Vietnam
HMCA112L1AC230G-[Y]HMCA112-L1 230V ac GreySTC VietnamE2S Vietnam
HMCA112L1DC24G-[Y]HMCA112-L1 24V dc GreySTC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR1-[X]=GEnclosure colour: Grey RAL7038STC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR1-[X]=REnclosure colour: Red RAL3000STC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=ALens colour: AmberSTC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=BLens colour: BlueSTC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=CLens colour: ClearSTC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=GLens colour: GreenSTC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=RLens colour: RedSTC VietnamE2S Vietnam
HOOTRONICVAR2-[Y]=YLens colour: YellowSTC VietnamE2S Vietnam

HẾT HẠN

0928 197 780
Mã số : 15278024
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 06/07/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn