Kết quả tìm kiếm "ống dn 150"

Mới Thép Ống Phi 168/Dn 150,Ống Thép Đúc Phi 168,Dn 150,Dn 200,Dn 250,Dn 300

Mới Thép Ống Phi 168/Dn 150,Ống Thép Đúc Phi 168,Dn 150,Dn 200,Dn 250,Dn 300

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

04/03/2022

Thép Ống Dn 150,Ống Thép Dn 200,Ống Thép Dn 250,Ống Thép Dn 300....Api5L

Thép Ống Dn 150,Ống Thép Dn 200,Ống Thép Dn 250,Ống Thép Dn 300....Api5L

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

19/03/2022

Sắt Ống Dn 150,Ống Thép Đúc Dn 200,Ống Dn 300,Dn 250,Dn 350...Cây 6M - 12M

Sắt Ống Dn 150,Ống Thép Đúc Dn 200,Ống Dn 300,Dn 250,Dn 350...Cây 6M - 12M

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

13/04/2022

Thép Ống Đúc Phi 114/Dn 100,Ống Sắt Dn 350,Dn 250,Dn 200,Dn 150...

Thép Ống Đúc Phi 114/Dn 100,Ống Sắt Dn 350,Dn 250,Dn 200,Dn 150...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

02/03/2022

Ở Đây Thép Ống Đúc Phi 102,Ống Thép Phi 102,Ống Dn 150,Ống Dn 200,Ống Dn 250...

Ở Đây Thép Ống Đúc Phi 102,Ống Thép Phi 102,Ống Dn 150,Ống Dn 200,Ống Dn 250...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

22/12/2021

Thép Ống Od 114,Ống Thép Od 102,Ống Thép Od 141,Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200

Thép Ống Od 114,Ống Thép Od 102,Ống Thép Od 141,Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

22/12/2021

Sắt Ống Đúc Dn 114,Óng Thép Phi 140,Ống Đúc Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200

Sắt Ống Đúc Dn 114,Óng Thép Phi 140,Ống Đúc Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

06/04/2022

Thép Ống Dn 150,Ống Thép Đúc Dẫn Dầu Dn 200,Dn 300,Dn 400,Dn 500,Dn 600...Cây 6M

Thép Ống Dn 150,Ống Thép Đúc Dẫn Dầu Dn 200,Dn 300,Dn 400,Dn 500,Dn 600...Cây 6M

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

12/04/2022

Thép Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200,Dn 250,Dn 300

Thép Ống Mạ Kẽm Nhúng Nóng Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200,Dn 250,Dn 300

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

03/03/2022

Ở Đây Thép Ống Giá Rẻ, Ống Dn 20,Ống Thép Dn 25,Ống Thép Đúc Phi 27,Ống Thép Phi 34,Dn 150,Dn 200,Dn 250

Ở Đây Thép Ống Giá Rẻ, Ống Dn 20,Ống Thép Dn 25,Ống Thép Đúc Phi 27,Ống Thép Phi 34,Dn 150,Dn 200,Dn 250

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

23/11/2021

Thép Ống Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200...Ống Sắt Mạ Kẽm Od 102,Od 114,Od 90

Thép Ống Dn 100,Dn 125,Dn 150,Dn 200...Ống Sắt Mạ Kẽm Od 102,Od 114,Od 90

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

08/12/2021

Ống Thép Nhập Khẩu Dn 125,Dn 150,Dn 200,Ống Thép Mạ Kẽm Phi 21,Phi 27,Phi 34

Ống Thép Nhập Khẩu Dn 125,Dn 150,Dn 200,Ống Thép Mạ Kẽm Phi 21,Phi 27,Phi 34

27.500

Trịnh Ngọc Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

11/11/2021

Thép Ống Đúc Đen Lò Hơi Dn100,Dn 125,Dn 150,Dn 250,Dn 200,Od 114,Od 141,Od 168...

Thép Ống Đúc Đen Lò Hơi Dn100,Dn 125,Dn 150,Dn 250,Dn 200,Od 114,Od 141,Od 168...

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

28/03/2022

Thép Ống Phi 168/Dn 150,Ống Thép Phi 457/Dn 450,Phi 508,Phi 610,Phi 711

Thép Ống Phi 168/Dn 150,Ống Thép Phi 457/Dn 450,Phi 508,Phi 610,Phi 711

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

18/03/2022

Thép Ống Chịu Nhiệt Dn 200,Ống Thép Dn 150,Ống Thép Sch 40 Phi 141,Ống Lò Hơi Phi 114,Phi 102

Thép Ống Chịu Nhiệt Dn 200,Ống Thép Dn 150,Ống Thép Sch 40 Phi 141,Ống Lò Hơi Phi 114,Phi 102

27.500

Trịnh Ngọc Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

19/11/2021

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 273/Dn 250,Ống Thép Đúc Dẫn Dầu Phi 168/Dn 150,Phi 355

Thép Ống Mạ Kẽm Phi 273/Dn 250,Ống Thép Đúc Dẫn Dầu Phi 168/Dn 150,Phi 355

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

22/03/2022

Thép Ống Dn 20,Ống Thép Dn 25,Ống Thép Dn 32,Ống Thép Dn 40,Ống Thép Dn 50

Thép Ống Dn 20,Ống Thép Dn 25,Ống Thép Dn 32,Ống Thép Dn 40,Ống Thép Dn 50

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

22/12/2021

Ở Đấy Có Thép Ống Dn 150,Phi 168,Ống Thép Đúc Dn 200,Phi 219,Ống Thép Hàn Phi 508 Dày 35Ly

Ở Đấy Có Thép Ống Dn 150,Phi 168,Ống Thép Đúc Dn 200,Phi 219,Ống Thép Hàn Phi 508 Dày 35Ly

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

18/04/2022

Thép Ống Dn 40,Ống Thép Dn 32,Ống Thép Dn 25...Ống Đúc Phi 21/Dn 15

Thép Ống Dn 40,Ống Thép Dn 32,Ống Thép Dn 25...Ống Đúc Phi 21/Dn 15

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

12/04/2022

Sắt Ống Dn 300,Dn 350,Ống Thép Dn 400,Dn450,Ống Thép Lớn Dn 500,Dn 600

Sắt Ống Dn 300,Dn 350,Ống Thép Dn 400,Dn450,Ống Thép Lớn Dn 500,Dn 600

27.500

Mr Thạch T5/28M Tổ 5,Kp Bình Thuận 2,Phường Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương

0933 *** ***

Toàn quốc

30/11/2021