Kết quả tìm kiếm "điểm thi sư phạm hà nội"

Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Xem Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Tra Cứu Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012

Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Xem Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Tra Cứu Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012

Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Xem Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Tra Cứu Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Xem Điểm Chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Năm 2012, Tra Cứu Đ
Kim Cương

0437 *** ***

Hà Nội

12/03/2012

Sư Phạm Hà Nội

Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Mã Trường: 0146 Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản H
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

30/06/2012

Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013

Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013

Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013, Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013, Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013, Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013, Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 2012 2013, Điểm Thi Sư Phạm Quảng Ninh Năm 201
Quế Võ

0438 *** ***

Hà Nội

01/05/2012

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học Hà Nội- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học Hà Nội- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

31/10/2012

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Xét Điểm Thi Cđ-Đh, Xét Điểm Sàn Năm 2013, Xét Học Bạ Cấp 3

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Xét Điểm Thi Cđ-Đh, Xét Điểm Sàn Năm 2013, Xét Học Bạ Cấp 3

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Xét Điểm Thi Cđ-Đh, Xét Điểm Sàn Năm 2013, Xét Học Bạ Cấp 3 Tuyển Sinh Sư Phạm Mầm Non Năm 2013, Xét Học Bạ Cấp 3, Tuyển Sinh Sư Phạm Tiểu Học Năm 2013 -------------------------------------------------------------
Trần Ngọc Bình Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

06/08/2013

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế Năm 2012

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Cao Đẳng Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và Phần Số } Điện Thoại
Anh Quan

1900 *** ***

Hồ Chí Minh

08/07/2011

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ngãi Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Cao Đẳng Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và Phần Số } Điện Thoại Hỗ
Anh Quan

1900 *** ***

Hồ Chí Minh

08/07/2011

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Giang Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Giang Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Giang Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Giang Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và Phầ
Bằng Đồng

1900 *** ***

Bắc Giang

27/06/2011

Trung Cấp Sư Phạm Hà Nội- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội (Bổ Xung Chỉ Tiêu)

Trung Cấp Sư Phạm Hà Nội- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội (Bổ Xung Chỉ Tiêu)

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

17/09/2012

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Thuận Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và P
Phạm Văn Quân Ha Noi

1900 *** ***

Hà Nội

08/07/2011

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012

Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012, Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Định Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Đại Học Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và Phần Số } Điện Thoại Hỗ Tr
Anh Quan

1900 *** ***

Bình Định

07/07/2011

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

06/11/2012

Điểm Thi Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long Năm 2012 2013

Điểm Thi Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long Năm 2012 2013

Điểm Thi Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Cao Đẳng Sư Phạm Vĩnh Long Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và Phần Số } Mọi
Nam Sơn

1900 *** ***

Hồ Chí Minh

05/05/2012

Xét Điểm Thi Cđ-Đh Năm 2013 Được Học Sư Phạm Mầm Non Trường Cđ Sư Phạm Trung Ương

Xét Điểm Thi Cđ-Đh Năm 2013 Được Học Sư Phạm Mầm Non Trường Cđ Sư Phạm Trung Ương

Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Xét Điểm Thi Cđ-Đh Năm 2013, Xét Học Bạ Cấp 3 Thông Tin Tuyển Sinh Năm 2013, Xét Học Bạ Cấp 3 Tuyển Sinh Sư Phạm Mẫu Giáo Mầm Non Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương ---------------------------------------------------
Trần Ngọc Bình Hà Nội

0979 *** ***

Hà Nội

02/08/2013

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

05/03/2013

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Năm 2012, Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Nam Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Năm 2012, Tra Cứu Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Nam Năm 2012, Tra Cứu Điểm Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Năm 2012

Điểm Thi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng Năm 2012 Sớm Nhất Tại Đây Để Nhận Ngay Điểm Thi Đại Học Năm 2012 Về Máy Ngay Bây Giờ Soạn Tin: Dc Sốbáodanh Gửi 8700 { Chú Ý: Số Báo Danh Gồm Cả Phần Chữ Và Phần Số } Mọi Thắc Mắc Xin
Phạm Văn Quân

1900 *** ***

Hải Phòng

05/07/2011

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học- Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

19/01/2013

Trung Cấp Sư Phạm  Tiểu Học - Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học - Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

21/01/2013

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học - Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học - Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

10/12/2012

Trung Cấp Sư Phạm Hà Nội

Trung Cấp Sư Phạm Hà Nội

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội Căn Cứ Vào Quy Chế Tuyển Sinh Tccn Ban Hành Kèm Theo Quyết Định Số 06/2006/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 17/03/2006, Được Sửa Đổi, Bổ Xung Theo Quyết Định Số 08/2007/Qđ-Bgd&Amp;Đt Ngày 06/04/2007 Và Văn Bản Hướng Dẫn Công Tác T
Hoàng Giáp P204- Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội

0466 *** ***

Hà Nội

16/08/2012