Kết quả tìm kiếm "đầu hiển thị cân cas ci"

Đầu Cân Cas Ci-200A, Đầu Hiển Thị Cân Cas Ci-201A

Đầu Cân Cas Ci-200A, Đầu Hiển Thị Cân Cas Ci-201A

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

11/05/2022

Đầu Cân Cas Ci-200A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-200A

Đầu Cân Cas Ci-200A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-200A

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Đầu Cân Cas Ci-1580A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-1580A

Đầu Cân Cas Ci-1580A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-1580A

5,5 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

20/03/2014

Đầu Cân Cas Ci-201A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-201A

Đầu Cân Cas Ci-201A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-201A

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Đầu Cân Cas Ci-2001A, Đầu Hiển Thị Cân Cas Ci-2001A

Đầu Cân Cas Ci-2001A, Đầu Hiển Thị Cân Cas Ci-2001A

5,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

16/05/2022

Đầu Cân Cas Ci-2001A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-2001A

Đầu Cân Cas Ci-2001A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-2001A

5,2 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Đầu Cân Cas Ci-1560A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-1560A

Đầu Cân Cas Ci-1560A, Đầu Hiển Thị Cân Ci-1560A

6,25 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

23/06/2014

Đầu Cân Cas Ci-1560, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-1560A

Đầu Cân Cas Ci-1560, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-1560A

6 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Cân Cas Ci-2001As, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-2001As

Đầu Cân Cas Ci-2001As, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-2001As

6,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Cân Cas Ci-1500A, Màn Hình Hiển Thị Cas Ci-1500A

Đầu Cân Cas Ci-1500A, Màn Hình Hiển Thị Cas Ci-1500A

5,45 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Cân Cas Ci-2001A, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-2001A

Đầu Cân Cas Ci-2001A, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-2001A

5,2 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Cân Cas Ci-1580A, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-1580A

Đầu Cân Cas Ci-1580A, Màn Hình Hiển Thị Cân Cas Ci-1580A

5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Cân Cas Ci-201A , Màn Hình Hiển Thị Cân Ci-201A

Đầu Cân Cas Ci-201A , Màn Hình Hiển Thị Cân Ci-201A

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Cân Cas Ci-200A, Màn Hình Hiển Thị Cân Ci-200A

Đầu Cân Cas Ci-200A, Màn Hình Hiển Thị Cân Ci-200A

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcmp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

16/03/2017

Đầu Hiển Thị Cas Ci-200A

Đầu Hiển Thị Cas Ci-200A

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016

Đầu Hiển Thị Cas Ci-505A

Đầu Hiển Thị Cas Ci-505A

8,95 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

17/11/2015

Đầu Hiển Thị Cas Ci-501A

Đầu Hiển Thị Cas Ci-501A

8 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

17/11/2015

Đầu Cân Cas Ci-1500A/1560A, Màn Hình Hiển Thị Cân Ci-1500A/Ci-1560A

Đầu Cân Cas Ci-1500A/1560A, Màn Hình Hiển Thị Cân Ci-1500A/Ci-1560A

5,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

11/05/2022

Đầu Hiển Thị Cas Ci-1500A

Đầu Hiển Thị Cas Ci-1500A

5,1 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

17/11/2015

Đầu Hiển Thị Cas Ci-2001As

Đầu Hiển Thị Cas Ci-2001As

6 triệu

Lê Minh Thơ 133/26/9 Đường Số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

11/10/2016