Kết quả tìm kiếm "đầu cân điện tử xk3190"

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A9P, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190 A9P

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A9P, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190 A9P

4 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A12Ss, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190 A12Ss

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A12Ss, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190 A12Ss

3 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A9, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190 A9

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A9, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190 A9

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A28E, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-A28E

Đầu Cân Điện Tử Xk3190-A28E, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-A28E

1,8 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Điện Tử Yaohua Xk3190-A9

Đầu Cân Điện Tử Yaohua Xk3190-A9

3,2 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

19/04/2022

Đầu Cân Yaohua Xk3190-D10 - Cân Điện Tử Hưng Phát

Đầu Cân Yaohua Xk3190-D10 - Cân Điện Tử Hưng Phát

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

5 ngày trước

Cân Bàn Điện Tử Xk3190-T7E Yaohua

Cân Bàn Điện Tử Xk3190-T7E Yaohua

2,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

06/02/2017

Cân Bàn Điện Tử Xk3190-A7 Yaohua

Cân Bàn Điện Tử Xk3190-A7 Yaohua

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hc

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

06/02/2017

Đầu Cân Yaohua Xk3190-A7

Đầu Cân Yaohua Xk3190-A7

1,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

19/04/2022

Đầu Cân Yaohua Xk3190-D10

Đầu Cân Yaohua Xk3190-D10

4 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

19/04/2022

Đầu Cân Xk3190-A15,Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-A15

Đầu Cân Xk3190-A15,Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-A15

1,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-D10, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-D10

Đầu Cân Xk3190-D10, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-D10

4,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-A9P , Đầu Hiển Thị Xk3190-A9P Yaohua

Đầu Cân Xk3190-A9P , Đầu Hiển Thị Xk3190-A9P Yaohua

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-A7, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-A7 Yaohua

Đầu Cân Xk3190-A7, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-A7 Yaohua

1,7 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-T7E Yaohua, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-T7E

Đầu Cân Xk3190-T7E Yaohua, Đầu Hiển Thị Cân Xk3190-T7E

1,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-A9 Yaohua, Đầu Hiển Thị Xk3190-A9

Đầu Cân Xk3190-A9 Yaohua, Đầu Hiển Thị Xk3190-A9

3,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Cân Bàn Điện Tử Tính Giá Xk3190-A15E (30Kgx5G)

Cân Bàn Điện Tử Tính Giá Xk3190-A15E (30Kgx5G)

3,5 triệu

Lê Minh Thơ Phường 11, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-D10, Màn Hình Hiển Thị Cân Yaohua Xk3190-D10

Đầu Cân Xk3190-D10, Màn Hình Hiển Thị Cân Yaohua Xk3190-D10

4 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Hồ Chí Minh

06/02/2017

Đầu Cân Xk3190-A28E, Bộ Chỉ Thị Cân Xk3190-A28E Yaohua

Đầu Cân Xk3190-A28E, Bộ Chỉ Thị Cân Xk3190-A28E Yaohua

Đầu Cân A28 Yaohua Hay Còn Gọi Là Đầu Hiển Thị Cân, Bộ Chỉ Thị Cân Là Dòng Sản Phẩm Với 2 Màn Hình Led, Được Sử Dụng Phồ Biến Cho Cân Sàn, Cân Và Các Hệ Thống Cân Trọng Lượng Tĩnh Tương Tự Được Trang Bị Từ 1 Đến 4 Loacell Có Điện Trở 350Ω. ...
Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là – Phường 12 – Quận Gò Vấp – Tp.hcm

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước

Đầu Cân Xk3190-T7E, Bộ Chỉ Thị Cân Yaohua Xk3190-T7E

Đầu Cân Xk3190-T7E, Bộ Chỉ Thị Cân Yaohua Xk3190-T7E

1,5 triệu

Lê Minh Thơ 25/3/17 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

0908 *** ***

Toàn quốc

6 ngày trước