Kết quả tìm kiếm "đại học xây dựng"

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Nguyên Tẩng 3 - 48 Vũ Trọng Phụng

0466 *** ***

Hà Nội

01/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Nguyên Tẩng 3 - 48 Vũ Trọng Phụng

0466 *** ***

Hà Nội

02/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Nguyên Tầng 3 - Số 48 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (Đối Diện Bưu Điện)

0466 *** ***

Hà Nội

03/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Nguyên Tầng 3 - Số 48 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (Đối Diện Bưu Điện)

0466 *** ***

Hà Nội

05/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Hệ Đại Học Tại Chức Đại Học Xây Dựng Hà Nội I. Các Ngành Tuyển Sinh: Ngành Xây Dựng Công Trình Dân Dụng: Ngành Xây Dựng Cầu Đường: Th
Anhnguyen Tầng 3- Số 48 Vũ Trọng Phụng- Thanh Xuân - Hn

0912 *** ***

Hà Nội

02/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Nguyên Tẩng 3 - 48 Vũ Trọng Phụng

0912 *** ***

Hà Nội

06/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Anhnguyen Tầng 3 - Số 48 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (Đối Diện Bưu Điện)

0466 *** ***

Hà Nội

03/03/2014

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Xây Dựng, Tại Chức Đại Học Xây Dựng

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Liên Thông Cao Đăng Lên Đại Học Hình Thức Vừa Học Vừa Làm Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội 1. Nội Dung Chương Trình
Anhnguyen Tầng 3 - Số 48 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội (Đối Diện Bưu Điện)

0912 *** ***

Hà Nội

06/03/2014

Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh Tại Chức Ngành Xây Dựng

Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh Tại Chức Ngành Xây Dựng

Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hệ Vừa Học Vừa Làm (Tại Chức Cũ) Căn Cứ Vào Hợp Đồng Nguyên Tắc Đào Tạo Giữa Trường Đại Học Xây Dựng Và Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội. Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh D
Phuongdong 726 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

30/06/2011

Liên Thông Đại Học Ngành Xây Dựng

Liên Thông Đại Học Ngành Xây Dựng

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Đại Nam Số:&Hellip;&Hellip;../Ts-Đn-Đt --------------------------------- Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----------------------------------
Trường Tc Công Nghệ Và Quản Trị Kinh Doanh Số 289 Phố Trung Kính, P.yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

0989 *** ***

Hà Nội

18/10/2013

Tại Chức Xây Dựng - Trường Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh Tại Chức Xây Dựng Ngành Xây Dựng Công Trình 2012

Tại Chức Xây Dựng - Trường Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh Tại Chức Xây Dựng Ngành Xây Dựng Công Trình 2012

Website: Xét Tuyển Và Nhập Học Trung Cấp Y Dược Năm 2012 Xét Tuyển Và Nhập Học Trung Cấp Chính Quy Năm 2012 Xét Tuyển Nguyện Vọng 2 Năm 2012 Trường Đại Học Công Đoàn Tuyển Sinh Liê
Phuongdongdaotao Địa Chỉ:726 Đường Láng,Đống Đa, Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

21/04/2011

Tuyển Sinh Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Tuyển Sinh Tại Chức Đại Học Xây Dựng

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hệ Tại Chức Căn Cứ Vào Hợp Đồng Nguyên Tắc Đào Tạo Ngày 05/02/2009 Giữa Trường Đại Học Xây Dựng Và Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội. Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh
Hoangtrung Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

20/10/2010

Trường Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh Tại Chức Ngành Xây Dựng Công Trình

Trường Đại Học Xây Dựng Tuyển Sinh Tại Chức Ngành Xây Dựng Công Trình

Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hệ Vừa Học Vừa Làm (Tại Chức Cũ) Căn Cứ Vào Hợp Đồng Nguyên Tắc Đào Tạo Giữa Trường Đại Học Xây Dựng Và Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội. Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh D
Phuongdong 726 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

0933 *** ***

Hà Nội

25/05/2011

Tuyển Sinh Đại Học Tại Chức Xây Dựng

Tuyển Sinh Đại Học Tại Chức Xây Dựng

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Tại Chức Căn Cứ Vào Hợp Đồng Nguyên Tắc Đào Tạo Giữa Trường Đại Học Xây Dựng Và Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội. Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội Thông Bá
Mr Trung 726 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

10/08/2009

Thi Tại Chức Trường Đại Học Xây Dựng

Thi Tại Chức Trường Đại Học Xây Dựng

Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hệ Vừa Học Vừa Làm (Tại Chức Cũ) Căn Cứ Vào Hợp Đồng Nguyên Tắc Đào Tạo Giữa Trường Đại Học Xây Dựng Và Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội. Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh
Phuongdong 724 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

14/02/2012

Liên Thông Đại Học Ngành Xây Dựng - Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Liên Thông Đại Học Ngành Xây Dựng - Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Lương Thế Vinh Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Xây Dựng Năm 2011, Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Đại Học, Liên Thông Từ Cao Đẳng Lên Đại Học Trường Đại Học Lương Thế Vinh Liên Kết Với Trường Trung
Phuongdong 726 Đường Láng

0462 *** ***

Hà Nội

25/04/2011

Liên Thông Đại Học Ngành Xây Dựng Năm 2012

Liên Thông Đại Học Ngành Xây Dựng Năm 2012

Trường Đại Học Phương Đông Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Ngành Xây Dựng Năm 2011-2012 (Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Đại Học) Hội Đồng Tuyển Sinh Trường Đại Học Phương Đông Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Liên Thông Từ Tccn Lên Đại Họ
Phuongdong 724 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

08/03/2012

Đại Học Tại Chức Ngành Xây Dựng Công Trình

Đại Học Tại Chức Ngành Xây Dựng Công Trình

Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hệ Vừa Học Vừa Làm (Tại Chức Cũ) Căn Cứ Vào Hợp Đồng Nguyên Tắc Đào Tạo Giữa Trường Đại Học Xây Dựng Và Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh Doanh Hà Nội. Trường Trung Cấp Công Nghệ &Amp; Quản Trị Kinh
Phuongdong666 726 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

0462 *** ***

Hà Nội

27/06/2011

Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013

Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013

Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013, Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013, Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013, Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013, Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013, Điểm Thi Đại Học Xây Dựng Năm 2012 2013, Điểm
Ngọc Xinh

0163 *** ***

Hà Nội

26/04/2012

Tại Chức Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Tại Chức Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

0912.212.426 - 0988.569.796 - 04.66818187 Www.tuyensinhvadaotao.edu.vn Www.tuyensinhdt.com Tuyển Sinh Hệ Đại Học Tại Chức Đại Học Xây Dựng Hà Nội I. Các Ngành Tuyển Sinh: Ngành Xây Dựng Công Trình Dân Dụng: Ngành Xây Dựng Cầu Đường: Th
Nguyên Tẩng 3 - 48 Vũ Trọng Phụng

0912 *** ***

Hà Nội

28/02/2014