• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay...
1.320.000 ₫
Ngày đăng: 07/05/2019    Số lượng trong kho: 6
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay...
1.470.000 ₫
Ngày đăng: 10/10/2018    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 27 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 19 / Công suất (W): 125 / Tốc độ qua...
2.460.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 53 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 350 / Tốc độ quay ...
4.400.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm...
2.950.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 30 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rp...
3.999.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 67 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm...
2.800.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 15 / Sức hút (m): 6 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm...
1.700.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: BDV / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm)...
2.500.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 21 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay ...
1.755.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 18 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay ...
2.530.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 15 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 6000 / Tốc độ quay (rp...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: Cần kiểm lại hàng
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 6 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rp...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: Cần kiểm lại hàng