• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
47 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 450 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
10.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 16 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 580 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
10.198.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 560 / Chiều sâu(mm): 820 /
10.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: - / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
10.740.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở ngang / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 580 / Chiều sâu(mm): 850 /
13.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 14 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 8.4 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 598 /
13.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: GIOVANI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 595 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 597 /
14.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 9 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 13 lít / Độ ồn: 47dB / Chiều rộng(mm): 446 / Chiều cao(mm): 868 / Chiều sâu(mm): 575 /
15.372.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BAUMATIC / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 13 lít / Độ ồn: 53dB / Chiều rộng(mm): 850 / Chiều cao(mm): 445 / Chiều sâu(mm): 540 /
15.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 13 lít / Độ ồn: 51dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
15.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 9 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 14 lít / Độ ồn: 49dB / Chiều rộng(mm): 446 / Chiều cao(mm): 878 / Chiều sâu(mm): 575 /
16.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 49dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
16.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 635 /
16.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 14 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
16.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TEKA / Type: Âm tường / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 49dB / Chiều rộng(mm): 820 / Chiều cao(mm): 870 / Chiều sâu(mm): 550 /
16.990.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  > 
Rao vặt mới nhất