• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
60 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Polycom / Số người tham gia: Cá nhân / Hệ màu: -/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: -/ Chức năng Graphics: -/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng điện thoại, Mạng LAN/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
2.820.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: - / Hệ màu: -/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: -/ Chức năng Graphics: -/ Sử dụng mạng, dịch vụ: -/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: China /
3.895.000 ₫
Hết hàng
3
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: Phòng họp nhỏ đến lớn / Hệ màu: -, PAL, SECAM, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng Internet, Hỗ trợ Server, Mạng LAN, Hỗ trợ Client, Mạng WAN/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
Hết hàng
4
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: - / Hệ màu: -/ Tốc độ hình (fps): 0 / Sử dụng mạng, dịch vụ: -/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: China /
5.600.000 ₫
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: Phòng họp nhỏ đến lớn / Hệ màu: PAL, SECAM, NTSC, Hệ màu khác/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng điện thoại, Mạng Internet, Hỗ trợ Server, Mạng LAN, Hỗ trợ Client, Mạng WAN/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
6.800.000 ₫
Trong kho: 2
6
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: Phòng họp nhỏ đến lớn / Hệ màu: PAL, SECAM, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng Internet, Hỗ trợ Server, Mạng LAN, Hỗ trợ Client, Mạng WAN/ Chế độ Zoom: - /
6.800.000 ₫
Trong kho: 3
7
Hãng sản xuất: Tely Labs Tốc độ hình (fps): 0 Xuất xứ: Singapore /
8.624.000 ₫
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: - / Hệ màu: Hệ màu khác, / Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: -, / Chức năng Graphics: -, / Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng điện thoại, / Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
9.790.000 ₫
Trong kho: 2
9
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: Phòng họp nhỏ đến lớn / Hệ màu: PAL, SECAM/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng Internet, Hỗ trợ Server, Mạng LAN, Hỗ trợ Client, Mạng WAN/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
11.000.000 ₫
Trong kho: 2
10
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: - / Hệ màu: -, / Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: -, / Chức năng Graphics: -, / Sử dụng mạng, dịch vụ: -, / Xuất xứ: - /
12.600.000 ₫
Trong kho: 10
11
Hãng sản xuất: POLYCOM / Số người tham gia: 15 người / Hệ màu: Hệ màu khác, / Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Automatic Gain Control, / Chức năng Graphics: Hỗ trợ các chuẩn Graphics, / Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng điện thoại, Mạng Internet, Mạng LAN, / Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
16.000.000 ₫
Trong kho: 2
12
Hãng sản xuất: - / Số người tham gia: Phòng họp lớn / Hệ màu: -/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: -/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: -/ Xuất xứ: - /
16.500.000 ₫
Hết hàng
13
Hãng sản xuất: - / Số người tham gia: Phòng họp lớn / Hệ màu: PAL, SECAM, NTSC/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng Internet, Mạng LAN/ Chế độ Zoom: 10X /
17.600.000 ₫
Trong kho: 5
14
Hãng sản xuất: - / Số người tham gia: Phòng họp nhỏ đến lớn / Hệ màu: PAL, SECAM, NTSC, Hệ màu khác/ Tốc độ hình (fps): 0 / Chức năng Audio: Noise Suppressor, Automatic Gain Control/ Chức năng Graphics: Picture - in - Picture, Hỗ trợ các chuẩn Graphics/ Sử dụng mạng, dịch vụ: Mạng điện thoại, Mạng Internet, Hỗ trợ Server, Mạng LAN, Hỗ trợ Client, Mạng WAN/ Chế độ Zoom: 10X / Xuất xứ: - /
20.000.000 ₫
Hết hàng
15
Hãng sản xuất: - / Số người tham gia: 20 người / Hệ màu: -/ Tốc độ hình (fps): 0 Chức năng Graphics: Picture - in - Picture/ Sử dụng mạng, dịch vụ: -/ Chế độ Zoom: - / Xuất xứ: - /
21.000.000 ₫
Trong kho: 2
Trang:  1  2  3  4  >