• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.615
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
45 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kocu / Loại thiết bị: Máy tạo bọt / Công suất: - / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Lutian / Công suất: 3 Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Liberty / Loại thiết bị: Máy rửa xe tự động / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Liberty / Loại thiết bị: Máy rửa xe tự động / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Liberty / Loại thiết bị: Máy rửa xe tự động / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 4Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 4Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 5.5Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Aisiawash / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: - / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Lutian / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 5.5Kw / Điện áp: 400 V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 4Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 5.5Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 9.5Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Proly VJET / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 3 Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Lutian / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: 230V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 7.5Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 9.5Kw / Điện áp: - / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 5.5Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 4Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 3 Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 1.8Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 1.8Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Proly / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Proly / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 1.8Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Lutian / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 7.5Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Proly / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Lutian / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 3 Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Proly / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 7.5Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: - / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Kocu / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 1.3 Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Lutian / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Lutian / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 3 Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Proly / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Proly VJET / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 5.5Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: KRANZLE / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 1 Kw / Điện áp: 230V / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Proly VJET / Loại thiết bị: Máy rửa xe / Công suất: 4Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: JETTA / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 2.2Kw / Điện áp: 220V / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Firebird / Loại thiết bị: Máy phụt rửa / Công suất: 3 Kw / Điện áp: 380V / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Proly / Loại thiết bị: Linh kiện máy rửa xe / Công suất: - / Điện áp: - / Xuất xứ: Liên Doanh /
Liên hệ gian hàng