• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.748
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Jolong / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 1 / Trọng lượng máy (Kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 1 / Trọng lượng máy (Kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 1 / Trọng lượng máy (Kg): 28 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Kocu / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 14 /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 8 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 14 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 24 / Trọng lượng máy (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 18 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Kocu / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 16 /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 32 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Kocu / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 24 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: Bơm mỡ bằng khí nén / Áp suất danh định (Mpa): 24 / Trọng lượng máy (Kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 15 /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Kocu / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Kocu / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 21 /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: bơm dầu bằng tay / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 10 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Kocu / Loại: - / Áp suất danh định (Mpa): 8 / Trọng lượng máy (Kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng