• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.791
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
39 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1240 / Dung tích thùng chứa (lít): 57 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: JIELIMEI / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1122 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SANYO / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1700 / Dung tích thùng chứa (lít): 19 / Độ ồn (dB): 65 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Chao Bao / Loại: - / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Typhoon / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1250 / Dung tích thùng chứa (lít): 50 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Italy /
10.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm liên hợp / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 69 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Numatic / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Anh /
12.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm liên hợp / Công suất (W): 1092 / Dung tích thùng chứa (lít): 15 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
41.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Typhoon / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 20 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
42.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1236 / Dung tích thùng chứa (lít): 38 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
78.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Truvox / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 40 / Dung tích thùng chứa (lít): 20 / Độ ồn (dB): 78 / Trọng lượng (kg): 16.39 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Truvox / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1100 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Truvox / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 86 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: JIELIMEI / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1000 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Chao Bao / Loại: - / Công suất (W): 1600 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Chao Bao / Loại: - / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Bissell Bigreen / Loại: - / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Cleon / Loại: - / Công suất (W): 2464 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Cleanfix / Loại: - / Công suất (W): 1700 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 39 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Cleanfix / Loại: - / Công suất (W): 1600 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Karcher / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1800 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: IPC / Loại: - / Công suất (W): 1050 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 26 /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: IPC / Loại: - / Công suất (W): 1000 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Bissell Bigreen / Loại: - / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Truvox / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1000 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 78 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Truvox / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 22.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Fiorentini / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 25 / Độ ồn (dB): 68 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Karcher / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1130 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Karcher / Loại: - / Công suất (W): 1250 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Ghibli / Loại: - / Công suất (W): 2000 / Dung tích thùng chứa (lít): 58 / Độ ồn (dB): 62 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Typhoon / Loại: - / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Truvox / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1100 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 86 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1240 / Dung tích thùng chứa (lít): 72 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: George / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1200 / Dung tích thùng chứa (lít): 15 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 8.8 / Xuất xứ: Anh /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Ipc / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1000 / Dung tích thùng chứa (lít): 22 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Tennant / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 84000 / Dung tích thùng chứa (lít): 5 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Fiorentini / Loại: Máy giặt thảm phun - hút / Công suất (W): 1400 / Dung tích thùng chứa (lít): 40 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: VIPER / Loại: Máy giặt thảm liên hợp / Công suất (W): 0 / Dung tích thùng chứa (lít): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng