• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.778
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Case / Trọng lượng vận hành (kg): 8165 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.82 / Dung tích gầu đào (m3): 0.1 / Chiều sâu đào (mm): 4390 / Chiều cao nâng (mm): 4360 / Công suất (KW): 67 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 0 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 2.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Case / Trọng lượng vận hành (kg): 7258 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.67 / Dung tích gầu đào (m3): 0.13 / Chiều sâu đào (mm): 4340 / Chiều cao nâng (mm): 4170 / Công suất (KW): 60 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 0 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 39.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Case / Trọng lượng vận hành (kg): 7370 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.2 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4438 / Chiều cao nâng (mm): 4263 / Công suất (KW): 74.5 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 415 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40.9 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 7370 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4438 / Chiều cao nâng (mm): 4263 / Công suất (KW): 74.5 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 415 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 7370 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.2 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4438 / Chiều cao nâng (mm): 4263 / Công suất (KW): 74.5 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 415 / Tốc độ di chuyển (km/h): 41.1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 7370 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4438 / Chiều cao nâng (mm): 4263 / Công suất (KW): 74.5 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 41.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 7537 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.2 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4431 / Chiều cao nâng (mm): 4338 / Công suất (KW): 74.5 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 41.56 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Volvo / Trọng lượng vận hành (kg): 7314 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.3 / Dung tích gầu đào (m3): 0.21 / Chiều sâu đào (mm): 4269 / Chiều cao nâng (mm): 3447 / Công suất (KW): 62 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 38.79 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Volvo / Trọng lượng vận hành (kg): 8606 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0.21 / Chiều sâu đào (mm): 4386 / Chiều cao nâng (mm): 3405 / Công suất (KW): 67 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36.6 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 6887 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4500 / Chiều cao nâng (mm): 4200 / Công suất (KW): 68.5 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37.49 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 7241 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4460 / Chiều cao nâng (mm): 4200 / Công suất (KW): 74.8 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37.49 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 7721 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4460 / Chiều cao nâng (mm): 4300 / Công suất (KW): 74.8 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 42.1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Terex / Trọng lượng vận hành (kg): 8029 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4460 / Chiều cao nâng (mm): 4300 / Công suất (KW): 74.8 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 41.56 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 8950 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.96 / Dung tích gầu đào (m3): 0.18 / Chiều sâu đào (mm): 4445 / Chiều cao nâng (mm): 4185 / Công suất (KW): 65 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 348 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37.79 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 6585 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.77 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4318 / Chiều cao nâng (mm): 4080 / Công suất (KW): 57 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 298 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 7300 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.95 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4423 / Chiều cao nâng (mm): 4230 / Công suất (KW): 66 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 407 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 7498 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.95 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4725 / Chiều cao nâng (mm): 4230 / Công suất (KW): 70.08 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 414 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37.79 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 5700 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.7 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4000 / Chiều cao nâng (mm): 3885 / Công suất (KW): 52 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2500 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 251 / Tốc độ di chuyển (km/h): 39 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 6750 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.8 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4840 / Chiều cao nâng (mm): 4148 / Công suất (KW): 60 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 320 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 7460 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.03 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 5020 / Chiều cao nâng (mm): 4290 / Công suất (KW): 74 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 398 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 7560 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.03 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 5290 / Chiều cao nâng (mm): 4290 / Công suất (KW): 74 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 398 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 8190 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.14 / Dung tích gầu đào (m3): 0.18 / Chiều sâu đào (mm): 4650 / Chiều cao nâng (mm): 4220 / Công suất (KW): 73 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 375 / Tốc độ di chuyển (km/h): 24.9 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 8900 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.11 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4540 / Chiều cao nâng (mm): 4290 / Công suất (KW): 74 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 398 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Komatsu / Trọng lượng vận hành (kg): 8150 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 5290 / Chiều cao nâng (mm): 4290 / Công suất (KW): 74 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 398 / Tốc độ di chuyển (km/h): 40 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng vận hành (kg): 7000 / Dung tích gầu xúc (m3): 0 / Dung tích gầu đào (m3): 0.3 / Chiều sâu đào (mm): 4338 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 74 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 414 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng vận hành (kg): 7000 / Dung tích gầu xúc (m3): 0 / Dung tích gầu đào (m3): 0.3 / Chiều sâu đào (mm): 4338 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 70 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 414 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng vận hành (kg): 7000 / Dung tích gầu xúc (m3): 0 / Dung tích gầu đào (m3): 0.2 / Chiều sâu đào (mm): 4365 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 74 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 414 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: JCB / Trọng lượng vận hành (kg): 7950 / Dung tích gầu xúc (m3): 1.3 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4320 / Chiều cao nâng (mm): 3210 / Công suất (KW): 74.2 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 425 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: JCB / Trọng lượng vận hành (kg): 5599 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.6 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4073 / Chiều cao nâng (mm): 2990 / Công suất (KW): 56 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 302 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: JCB / Trọng lượng vận hành (kg): 2850 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.28 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 2550 / Chiều cao nâng (mm): 2510 / Công suất (KW): 37.29 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2800 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 143 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: XGMA / Trọng lượng vận hành (kg): 7000 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.9 / Dung tích gầu đào (m3): 0.3 / Chiều sâu đào (mm): 4300 / Chiều cao nâng (mm): 5575 / Công suất (KW): 71 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 2200 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 384 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Liugong / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Dung tích gầu xúc (m3): 0.3 / Dung tích gầu đào (m3): 1 / Chiều sâu đào (mm): 0 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 71 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 0 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: IHI / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Dung tích gầu xúc (m3): 0 / Dung tích gầu đào (m3): 0.13 / Chiều sâu đào (mm): 5690 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 0 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 0 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Liugong / Trọng lượng vận hành (kg): 8000 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0.21 / Chiều sâu đào (mm): 5350 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 70 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 0 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Liugong / Trọng lượng vận hành (kg): 8000 / Dung tích gầu xúc (m3): 1 / Dung tích gầu đào (m3): 0 / Chiều sâu đào (mm): 4330 / Chiều cao nâng (mm): 0 / Công suất (KW): 70 / Tốc độ động cơ không tải (prm): 0 / Mô men xoắn lớn nhất (N.m): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng