• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.497.104
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
176 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 39 / Dung tích gàu (m3): 0.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5230 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 56.5 / Dung tích gàu (m3): 0.36 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 8500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 39 / Dung tích gàu (m3): 0.22 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 6200 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 183.9 / Dung tích gàu (m3): 1.6 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 35300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 60 / Dung tích gàu (m3): 0.39 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 8800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Kato / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 114 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 2870 / Trọng lượng vận hành (kg): 23200 / Khả năng đào cao (mm): 9910 / Khả năng đào sâu (mm): 6920 / Tầm cao đổ tải (mm): 6820 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10350 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Sumitomo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 184 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 33600 / Khả năng đào cao (mm): 10370 / Khả năng đào sâu (mm): 7340 / Tầm cao đổ tải (mm): 7230 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11170 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 107 / Dung tích gàu (m3): 1.17 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20900 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6620 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9700 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 235 / Dung tích gàu (m3): 2.65 / Chiều dài tay gàu (mm): 3400 / Trọng lượng vận hành (kg): 48500 / Khả năng đào cao (mm): 11160 / Khả năng đào sâu (mm): 7590 / Tầm cao đổ tải (mm): 7740 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 90.2 / Dung tích gàu (m3): 1 / Chiều dài tay gàu (mm): 2700 / Trọng lượng vận hành (kg): 17800 / Khả năng đào cao (mm): 9390 / Khả năng đào sâu (mm): 6560 / Tầm cao đổ tải (mm): 6560 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9420 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 132 / Dung tích gàu (m3): 1 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 27000 / Khả năng đào cao (mm): 9980 / Khả năng đào sâu (mm): 7320 / Tầm cao đổ tải (mm): 7070 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10710 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 107 / Dung tích gàu (m3): 1.53 / Chiều dài tay gàu (mm): 2925 / Trọng lượng vận hành (kg): 21050 / Khả năng đào cao (mm): 10000 / Khả năng đào sâu (mm): 6620 / Tầm cao đổ tải (mm): 7110 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9875 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 246 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 41400 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 28.4 / Dung tích gàu (m3): 0.16 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5130 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Sumitomo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 103 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 19500 / Khả năng đào cao (mm): 9650 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 6840 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9960 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 6.5 / Dung tích gàu (m3): 0.11 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 900 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 59 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 8100 / Trọng lượng vận hành (kg): 11980 / Khả năng đào cao (mm): 8125 / Khả năng đào sâu (mm): 5590 / Tầm cao đổ tải (mm): 5770 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 103 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 20930 / Khả năng đào cao (mm): 9480 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 6500 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9850 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 184 / Dung tích gàu (m3): 2.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 33400 / Khả năng đào cao (mm): 10810 / Khả năng đào sâu (mm): 8090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7640 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11640 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 82 / Dung tích gàu (m3): 0.86 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 16310 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6555 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 14810 / Khả năng đào cao (mm): 9620 / Khả năng đào sâu (mm): 5950 / Tầm cao đổ tải (mm): 7190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 125 / Dung tích gàu (m3): 1.1 / Chiều dài tay gàu (mm): 10410 / Trọng lượng vận hành (kg): 23000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6930 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 41 / Dung tích gàu (m3): 0.34 / Chiều dài tay gàu (mm): 6770 / Trọng lượng vận hành (kg): 8040 / Khả năng đào cao (mm): 7810 / Khả năng đào sâu (mm): 4690 / Tầm cao đổ tải (mm): 5670 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Ishikawa / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.45 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 9820 / Trọng lượng vận hành (kg): 20700 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 6720 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9820 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 11.2 / Dung tích gàu (m3): 0.02 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1590 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 172 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 30000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13140 / Khả năng đào cao (mm): 8695 / Khả năng đào sâu (mm): 6050 / Tầm cao đổ tải (mm): 6330 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 107 / Dung tích gàu (m3): 0.7 / Chiều dài tay gàu (mm): 2580 / Trọng lượng vận hành (kg): 18000 / Khả năng đào cao (mm): 9100 / Khả năng đào sâu (mm): 5330 / Tầm cao đổ tải (mm): 6360 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 10.3 / Dung tích gàu (m3): 0.22 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1390 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 114 / Dung tích gàu (m3): 0.8 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 78 / Dung tích gàu (m3): 0.56 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 145 / Dung tích gàu (m3): 0.8 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 19800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 2910 / Trọng lượng vận hành (kg): 20300 / Khả năng đào cao (mm): 9850 / Khả năng đào sâu (mm): 6420 / Tầm cao đổ tải (mm): 7040 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10150 / Tốc độ di chuyển (km/h): 25 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 106 / Dung tích gàu (m3): 0.56 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13980 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.45 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 11500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 9500 / Trọng lượng vận hành (kg): 19800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6200 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 158 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 30000 / Khả năng đào cao (mm): 10330 / Khả năng đào sâu (mm): 7240 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 485 / Dung tích gàu (m3): 6.7 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 109500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 122 / Dung tích gàu (m3): 1.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 2500 / Trọng lượng vận hành (kg): 20500 / Khả năng đào cao (mm): 10410 / Khả năng đào sâu (mm): 6090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9940 / Tốc độ di chuyển (km/h): 25 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 122 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2710 / Trọng lượng vận hành (kg): 19700 / Khả năng đào cao (mm): 9250 / Khả năng đào sâu (mm): 5830 / Tầm cao đổ tải (mm): 6450 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9580 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 11 / Dung tích gàu (m3): 0.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1850 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 338 / Dung tích gàu (m3): 3.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 76070 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 11.4 / Dung tích gàu (m3): 0.05 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1615 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  1  2  3  4  >