• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.600
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
176 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 28.4 / Dung tích gàu (m3): 0.16 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5130 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 11 / Dung tích gàu (m3): 0.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1850 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 246 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 41400 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 338 / Dung tích gàu (m3): 3.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 76070 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 11.2 / Dung tích gàu (m3): 0.02 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1590 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 10.3 / Dung tích gàu (m3): 0.22 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1390 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 6.5 / Dung tích gàu (m3): 0.11 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 900 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.45 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 11500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Ishikawa / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.45 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 172 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 30000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 125 / Dung tích gàu (m3): 1.1 / Chiều dài tay gàu (mm): 10410 / Trọng lượng vận hành (kg): 23000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6930 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 9500 / Trọng lượng vận hành (kg): 19800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6200 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Kobelco / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 2200 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 145 / Dung tích gàu (m3): 0.8 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 19800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 168 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 23000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20700 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 41 / Dung tích gàu (m3): 0.34 / Chiều dài tay gàu (mm): 6770 / Trọng lượng vận hành (kg): 8040 / Khả năng đào cao (mm): 7810 / Khả năng đào sâu (mm): 4690 / Tầm cao đổ tải (mm): 5670 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 59 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 8100 / Trọng lượng vận hành (kg): 11980 / Khả năng đào cao (mm): 8125 / Khả năng đào sâu (mm): 5590 / Tầm cao đổ tải (mm): 5770 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13140 / Khả năng đào cao (mm): 8695 / Khả năng đào sâu (mm): 6050 / Tầm cao đổ tải (mm): 6330 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13470 / Khả năng đào cao (mm): 8700 / Khả năng đào sâu (mm): 6040 / Tầm cao đổ tải (mm): 6340 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 14810 / Khả năng đào cao (mm): 9620 / Khả năng đào sâu (mm): 5950 / Tầm cao đổ tải (mm): 7190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13900 / Khả năng đào cao (mm): 9620 / Khả năng đào sâu (mm): 5950 / Tầm cao đổ tải (mm): 7190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 82 / Dung tích gàu (m3): 0.86 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 16310 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6555 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 82 / Dung tích gàu (m3): 0.86 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 16710 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6555 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 86 / Dung tích gàu (m3): 0.88 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 17280 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6400 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 93 / Dung tích gàu (m3): 1.02 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 19650 / Khả năng đào cao (mm): 9780 / Khả năng đào sâu (mm): 6870 / Tầm cao đổ tải (mm): 6860 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9630 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 93 / Dung tích gàu (m3): 1.02 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 19600 / Khả năng đào cao (mm): 9780 / Khả năng đào sâu (mm): 6870 / Tầm cao đổ tải (mm): 6860 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9630 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 103 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 20930 / Khả năng đào cao (mm): 9480 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 6500 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9850 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1.57 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 24180 / Khả năng đào cao (mm): 11010 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 7890 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9790 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.7 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 121 / Dung tích gàu (m3): 1.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 23000 / Khả năng đào cao (mm): 9680 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 6730 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10010 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.7 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 124 / Dung tích gàu (m3): 1.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 3600 / Trọng lượng vận hành (kg): 19450 / Khả năng đào cao (mm): 9880 / Khả năng đào sâu (mm): 7300 / Tầm cao đổ tải (mm): 7070 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10550 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 124 / Dung tích gàu (m3): 1.6 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 26900 / Khả năng đào cao (mm): 9950 / Khả năng đào sâu (mm): 7090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7110 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10510 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 152 / Dung tích gàu (m3): 1.6 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 34700 / Khả năng đào cao (mm): 11110 / Khả năng đào sâu (mm): 6920 / Tầm cao đổ tải (mm): 8040 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10560 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.2 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 184 / Dung tích gàu (m3): 2.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 33400 / Khả năng đào cao (mm): 10810 / Khả năng đào sâu (mm): 8090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7640 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11640 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 283 / Dung tích gàu (m3): 3.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 3900 / Trọng lượng vận hành (kg): 45375 / Khả năng đào cao (mm): 11000 / Khả năng đào sâu (mm): 8200 / Tầm cao đổ tải (mm): 7410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12120 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 302 / Dung tích gàu (m3): 4.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 3480 / Trọng lượng vận hành (kg): 74300 / Khả năng đào cao (mm): 10960 / Khả năng đào sâu (mm): 2480 / Tầm cao đổ tải (mm): 7080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9470 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.09 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 390 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2300 / Trọng lượng vận hành (kg): 13100 / Khả năng đào cao (mm): 9670 / Khả năng đào sâu (mm): 5300 / Tầm cao đổ tải (mm): 7210 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8760 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 122 / Dung tích gàu (m3): 1.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 2500 / Trọng lượng vận hành (kg): 20500 / Khả năng đào cao (mm): 10410 / Khả năng đào sâu (mm): 6090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9940 / Tốc độ di chuyển (km/h): 25 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 101 / Dung tích gàu (m3): 1.26 / Chiều dài tay gàu (mm): 2400 / Trọng lượng vận hành (kg): 15700 / Khả năng đào cao (mm): 10230 / Khả năng đào sâu (mm): 5890 / Tầm cao đổ tải (mm): 7140 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9360 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 118 / Dung tích gàu (m3): 1.26 / Chiều dài tay gàu (mm): 2400 / Trọng lượng vận hành (kg): 17600 / Khả năng đào cao (mm): 10250 / Khả năng đào sâu (mm): 6070 / Tầm cao đổ tải (mm): 7160 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9380 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 122 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2710 / Trọng lượng vận hành (kg): 19700 / Khả năng đào cao (mm): 9250 / Khả năng đào sâu (mm): 5830 / Tầm cao đổ tải (mm): 6450 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9580 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 107 / Dung tích gàu (m3): 0.7 / Chiều dài tay gàu (mm): 2580 / Trọng lượng vận hành (kg): 18000 / Khả năng đào cao (mm): 9100 / Khả năng đào sâu (mm): 5330 / Tầm cao đổ tải (mm): 6360 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 2910 / Trọng lượng vận hành (kg): 20300 / Khả năng đào cao (mm): 9850 / Khả năng đào sâu (mm): 6420 / Tầm cao đổ tải (mm): 7040 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10150 / Tốc độ di chuyển (km/h): 25 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 87.5 / Dung tích gàu (m3): 0.66 / Chiều dài tay gàu (mm): 2520 / Trọng lượng vận hành (kg): 13600 / Khả năng đào cao (mm): 8810 / Khả năng đào sâu (mm): 5050 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8410 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 125 / Dung tích gàu (m3): 1.1 / Chiều dài tay gàu (mm): 3090 / Trọng lượng vận hành (kg): 22900 / Khả năng đào cao (mm): 9750 / Khả năng đào sâu (mm): 7000 / Tầm cao đổ tải (mm): 6700 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9850 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  >