• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.477
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kyodo / Áp lực phun (bar): 0 / Lưu lượng (lít/giờ): 300 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: indonesia /
2.270.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 110 / Lưu lượng (lít/giờ): 840 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: - /
11.980.000 ₫
3
Hãng sản xuất: LUTIAN / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): 360l/h / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1430 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: China /
12.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 155 / Lưu lượng (lít/giờ): 888 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: - /
16.399.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Cleanvac / Áp lực phun (bar): 150 / Lưu lượng (lít/giờ): 660 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Turkey /
19.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): 740 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5500 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: - /
19.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Áp lực phun (bar): 130 / Lưu lượng (lít/giờ): 720 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 44 / Xuất xứ: Italy /
40.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Cleanvac / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): 840 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 4000 / Trọng lượng (kg): 112 / Xuất xứ: Turkey /
60.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 180 / Lưu lượng (lít/giờ): 888 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 4000 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Kränzle / Áp lực phun (bar): 135 / Lưu lượng (lít/giờ): 900 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 41 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Cleanvac / Áp lực phun (bar): 300 / Lưu lượng (lít/giờ): 960 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 5625 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Turkey /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Monsoon / Áp lực phun (bar): 110 / Lưu lượng (lít/giờ): 720 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 2900 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Dolphin / Áp lực phun (bar): 125 / Lưu lượng (lít/giờ): 888 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: - / Áp lực phun (bar): 130 / Lưu lượng (lít/giờ): 480 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5500 / Trọng lượng (kg): 67 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Toolman / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): 900 / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5625 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 200 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5500 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 500 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: V-JET / Áp lực phun (bar): 250 / Lưu lượng (lít/giờ): - / Tốc độ động cơ (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5000 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng