• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.723
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 100 / Tải trọng(Kg): 6400 /
1.800.000.000 ₫
2
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: SAMCO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 102 / Tải trọng(Kg): 10400 /
Liên hệ gian hàng
3
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: SAMCO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 101 / Tải trọng(Kg): 4500 /
Liên hệ gian hàng
4
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: SAMCO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 108 / Tải trọng(Kg): 15100 /
Liên hệ gian hàng
5
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: SAMCO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 103 / Tải trọng(Kg): 8850 /
Liên hệ gian hàng
6
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 94 / Tải trọng(Kg): 26000 /
Liên hệ gian hàng
7
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 85 / Tải trọng(Kg): 4000 /
Liên hệ gian hàng
8
Loại xe: Xe rửa đường & Tưới cây / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 95 / Tải trọng(Kg): 8000 /
Liên hệ gian hàng
9
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: Hyundai / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
10
Loại xe: Xe cuốn ép Rác / Hãng sản xuất: Isuzu / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 15100 /
Liên hệ gian hàng
11
Loại xe: Xe cuốn ép Rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 23 /
Liên hệ gian hàng
12
Loại xe: Xe cuốn ép Rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 15 /
Liên hệ gian hàng
13
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 3845 /
Liên hệ gian hàng
14
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 6545 /
Liên hệ gian hàng
15
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 7400 /
Liên hệ gian hàng
16
Loại xe: Chở rác / Hãng sản xuất: Isuzu / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 6995 /
Liên hệ gian hàng
17
Loại xe: Chở Khách / Hãng sản xuất: - / Nhiên liệu sử dụng: Điện / Vận tốc lớn nhất(km/h): 30 / Tải trọng(Kg): 700 /
Liên hệ gian hàng
18
Loại xe: xe hút chất thải / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 2080 /
Liên hệ gian hàng
19
Loại xe: Xe rửa đường & Tưới cây / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 102 / Tải trọng(Kg): 10 /
Liên hệ gian hàng
20
Loại xe: Xe rửa đường & Tưới cây / Hãng sản xuất: HINO / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 106 / Tải trọng(Kg): 10 /
Liên hệ gian hàng
21
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: Isuzu / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 4750 / Tải trọng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Loại xe: Xe cuốn ép Rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 90 / Tải trọng(Kg): 11000 /
Liên hệ gian hàng
23
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 7390 /
Liên hệ gian hàng
24
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: Hyundai / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 15 / Tải trọng(Kg): 9700 /
Liên hệ gian hàng
25
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 0 / Tải trọng(Kg): 4960 /
Liên hệ gian hàng
26
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: JMC / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 95 / Tải trọng(Kg): 5790 /
Liên hệ gian hàng
27
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: JMC / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 100 / Tải trọng(Kg): 5880 /
Liên hệ gian hàng
28
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: Isuzu / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 100 / Tải trọng(Kg): 6961 /
Liên hệ gian hàng
29
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 95 / Tải trọng(Kg): 6495 /
Liên hệ gian hàng
30
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 95 / Tải trọng(Kg): 7495 /
Liên hệ gian hàng
31
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 95 / Tải trọng(Kg): 7495 /
Liên hệ gian hàng
32
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 90 / Tải trọng(Kg): 12500 /
Liên hệ gian hàng
33
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 90 / Tải trọng(Kg): 11495 /
Liên hệ gian hàng
34
Loại xe: Xe quét rác / Hãng sản xuất: DONGFENG / Nhiên liệu sử dụng: Diesel / Vận tốc lớn nhất(km/h): 85 / Tải trọng(Kg): 14490 /
Liên hệ gian hàng