• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.647
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2.5m/s / Tốc độ gió trung bình: 6m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió: 1.8 / Công suất: 200 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2.5m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 2 / Công suất: 300 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2.5m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 2.29 / Công suất: 400 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 2.6 / Công suất: 500 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 2.9 / Công suất: 1 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 3.3 / Công suất: 2 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 3.3 / Công suất: 2 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 4.5 / Công suất: 3 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 4.5 / Công suất: 3 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 5.8 / Công suất: 5 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 8 / Công suất: 10 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 10 / Công suất: 20 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 12.6 / Công suất: 30 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 14 / Công suất: 50 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 3m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 25 / Công suất: 100 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: OUYAD / Tốc độ gió lúc khởi động: 2.5m/s / Tốc độ gió trung bình: 6m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 1 / Công suất: 600 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: - / Tốc độ gió lúc khởi động: - / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 0 / Đường kính quạt gió (m): 0 / Công suất: - Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: - / Tốc độ gió lúc khởi động: 1m/s / Tốc độ gió trung bình: - / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 0.85 / Công suất: 300 W Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: - / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: 7-8 m/s / Số lượng cánh: 5 / Đường kính quạt gió (m): 1.4 / Công suất: 600 W / Nguồn điện phát: 110v, 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Tốc độ gió lúc khởi động: 2m/s / Tốc độ gió trung bình: 7-8 m/s / Số lượng cánh: 5 / Đường kính quạt gió (m): 1.4 / Công suất (kW): 1 / Nguồn điện phát: 110v, 220v/ Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: - / Tốc độ gió lúc khởi động: 3m/s / Tốc độ gió trung bình: 7-8 m/s / Số lượng cánh: 7 / Đường kính quạt gió (m): 2.5 / Công suất (kW): 3 / Nguồn điện phát: 110v, 220v/ Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Chinatech / Tốc độ gió lúc khởi động: 3m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 1.8 / Công suất: 300 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Chinatech / Tốc độ gió lúc khởi động: 3m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 1.2 / Công suất: 400 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Chinatech / Tốc độ gió lúc khởi động: 3m/s / Tốc độ gió trung bình: 12m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 3.2 / Công suất: 1 kw / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: - / Tốc độ gió lúc khởi động: 2.5m/s / Tốc độ gió trung bình: 6m/s / Số lượng cánh: 3 / Đường kính quạt gió (m): 3 / Công suất: 300 W / Nguồn điện phát: 220v, / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng