• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.719
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
151 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
15.000 ₫
2
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 400 /
95.000 ₫
3
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 2 /
150.000 ₫
4
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
180.000 ₫
5
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
230.000 ₫
6
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
250.000 ₫
7
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 6 /
300.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
329.000 ₫
9
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
355.000 ₫
10
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
400.000 ₫
11
Loại bình: - / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 5 /
550.000 ₫
12
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
1.600.000 ₫
13
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 4 /
1.650.000 ₫
14
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
4.200.000 ₫
15
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
4.200.000 ₫
16
Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
17
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 3 /
Liên hệ gian hàng
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 12 /
Liên hệ gian hàng
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
21
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
23
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
Liên hệ gian hàng
25
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
26
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Siemens / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 13 /
Liên hệ gian hàng
27
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Singapore / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 2 /
Liên hệ gian hàng
28
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
29
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: ComBat / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
Liên hệ gian hàng
30
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 32 /
Liên hệ gian hàng
31
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 45 /
Liên hệ gian hàng
32
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: DKL / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
33
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 35 /
Liên hệ gian hàng
34
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 5 /
Liên hệ gian hàng
35
Loại bình: - / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Al / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
36
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
37
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
Liên hệ gian hàng
38
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
Liên hệ gian hàng
39
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 5 /
Liên hệ gian hàng
40
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: DKL / Chất chữa cháy: Nước / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
41
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
Liên hệ gian hàng
42
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
43
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 6 /
Liên hệ gian hàng
44
Loại bình: - / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
45
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Singapore / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 2 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  >