• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.458
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
202 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 15L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 60 / Xuất xứ: Thailand /
2.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TEKILIFE / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 30L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: 12kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SE CLEAN / Kiểu máy: Loại xách tay, Loại rôbốt/ Kiểu túi lọc: Lưới lọc / Dung tích bình chứa: 30L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: 12kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: CLEAN TECH / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 15L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: 10kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: Korea /
3.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: VACUUM CLEANER / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 75 / Xuất xứ: China /
5.929.000 ₫
6
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 80L / Công suất: 3000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 60 / Xuất xứ: Thailand /
6.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TEKILIFE / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Lưới lọc / Dung tích bình chứa: 80L / Công suất: 3000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
8.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2400W / Trọng lượng: 25kg / Độ ồn(dB): 68 / Xuất xứ: Thailand /
8.320.000 ₫
9
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2400W / Trọng lượng: 25kg / Độ ồn(dB): 68 / Xuất xứ: Thailand /
8.320.000 ₫
10
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 35kg / Độ ồn(dB): 70 / Xuất xứ: Thailand /
116.462.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 6L / Công suất: - / Trọng lượng: 6kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 6kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 3.4kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 4.9kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 5kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: IROBOT / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 2.9kg / Độ ồn(dB): 58 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: PHILIPS / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1600W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 15L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: TYPHOON / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 63L / Công suất: 2400W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1500W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1300W / Trọng lượng: 6.6kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1500W / Trọng lượng: 10.7kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 30L / Công suất: 1500W / Trọng lượng: 9kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: LEGI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: CLEANMATE / Kiểu máy: Loại rôbốt/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 2.7kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 3L / Công suất: 1300W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: PHILIPS / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 2L / Công suất: 1600W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: PHILIPS / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 2L / Công suất: 1600W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: PHILIPS / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1600W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 3L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: 3.4kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 3L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: 3.8kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1600W / Trọng lượng: 3.8kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1800W / Trọng lượng: 7.6kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1400W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 12L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1400W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: SHOP / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 12L / Công suất: 1300W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: SAIKO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Không dùng túi bụi / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 1400W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: PANASONIC / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 2.5L / Công suất: 1800W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại cầm tay/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 1.6L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: 3.1kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: HAMEPRO / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 2.2L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: 4.8kg / Độ ồn(dB): 76 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: COMPACT / Kiểu máy: Loại đeo vai/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 2L / Công suất: 1800W / Trọng lượng: 4.2kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: - / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2000W / Trọng lượng: 20kg / Độ ồn(dB): 61 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: MITSUSTAR / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 2.5L / Công suất: 1800W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 71 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: VACUUM CLEANER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 4.5L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  5  >