• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.452
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
438 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: HiTech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
2.496.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Cleantech / Xuất xứ: Korea / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
2.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1400 /
2.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
2.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
2.912.000 ₫
6
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
3.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
3.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
3.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Amtek / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
3.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
4.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1200 /
4.160.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HiTech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
4.160.000 ₫
13
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Teklife / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1000 /
4.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
4.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
4.576.000 ₫
17
Hãng sản xuất: HiTech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3500 /
4.784.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Align / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 40 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 1850 / Trọng lượng (kg): 19 / Công suất (W): 1600 /
4.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
4.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
4.992.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Cleantech / Xuất xứ: Korea / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Công suất (W): 2400 /
5.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 381 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
5.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
5.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
5.082.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Công suất (W): 3600 /
5.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
5.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
5.824.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
5.824.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3600 /
6.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 27 / Công suất (W): 2800 /
6.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Cleon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7.7 / Công suất (W): 1200 /
6.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Cleon / Xuất xứ: Korea / Dung tích (L): 3 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 170 / Cột áp (mm): 34 / Trọng lượng (kg): 9 / Công suất (W): 1200 /
6.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 28.7 / Công suất (W): 2000 /
6.240.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Viper / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2000 /
6.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
6.900.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 3200 /
7.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Teklife / Xuất xứ: Taiwan / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 250 / Cột áp (mm): 106 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2000 /
7.400.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Numatic / Xuất xứ: United Kingdom / Dung tích (L): 27 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 162 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Công suất (W): 1200 /
7.566.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Kimbo / Xuất xứ: Trung Quốc / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 381 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 26.2 / Công suất (W): 2000 /
7.904.000 ₫
40
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
8.320.000 ₫
41
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Công suất (W): 3600 /
8.320.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
8.320.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Cleon / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 35 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 2400 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Công suất (W): 1200 /
8.400.000 ₫
44
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 60 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
8.470.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Nilco / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 205 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7.3 / Công suất (W): 1500 /
8.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>