• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.940.781
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
405 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OPK / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 650 / Độ cao trọng tâm(mm): 80 / Độ cao có thể nâng(mm): 1500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 800 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 215 /
15.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: OPK / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 800 / Độ cao trọng tâm(mm): 80 / Độ cao có thể nâng(mm): 1500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 800 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 322 /
15.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Genie / Xuất xứ: Mỹ / Loại: Xe nâng người / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 6570 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
15.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Olift / Loại: Xe nâng người / Khối lượng có thể nâng(Kg): 200 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
20.000.000 ₫
5
Xuất xứ: China / Loại: Xe nâng khác / Khối lượng có thể nâng(Kg): 125 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 12000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 750 / Trọng lượng xe(kg): 420 /
25.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: UPRIGHT / Xuất xứ: America / Loại: Xe nâng người / Khối lượng có thể nâng(Kg): 300 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3300 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
25.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng bàn / Khối lượng có thể nâng(Kg): 500 / Độ cao trọng tâm(mm): 1 / Độ cao có thể nâng(mm): 5 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
30.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Jlg / Xuất xứ: Mỹ / Loại: Xe nâng bàn / Khối lượng có thể nâng(Kg): 450 / Độ cao trọng tâm(mm): 8000 / Độ cao có thể nâng(mm): 10000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 2300 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 2200 /
30.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: JLG / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Sàn làm việc trên không / Khối lượng có thể nâng(Kg): 680 / Độ cao trọng tâm(mm): 1100 / Độ cao có thể nâng(mm): 10058 / Chiều dài của tay nâng(mm): 3200 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 26.1 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
50.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Toyota / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 3500 / Độ cao có thể nâng(mm): 5000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1200 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
50.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Mima / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Xe kéo / Khối lượng có thể nâng(Kg): 4000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
50.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1300 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 2150 /
50.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 400 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 2500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
50.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TOYOTA / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
55.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Mitsubishi / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng xăng ngồi lái / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 3000 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1020 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 2250 /
55.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1600 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1400 / Công suất nâng(W): 2000 / Công suất động cơ(W): 300 / Trọng lượng xe(kg): 3000 /
60.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3700 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
60.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: GOLD / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Sàn làm việc trên không / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1210 / Độ cao có thể nâng(mm): 1000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Trọng lượng xe(kg): 450 /
60.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 920 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
60.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: YALE / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1500 / Độ cao có thể nâng(mm): 1500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 218 /
60.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng động cơ dầu / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 2900 /
60.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
60.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng động cơ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 3000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
70.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1700 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 2500 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 4350 /
70.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng khác / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
70.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Opk / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng người / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 6000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
70.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng động cơ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
80.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: TCM / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
80.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
80.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng động cơ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2380 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 3740 /
80.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng khác / Khối lượng có thể nâng(Kg): 200 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 11700 / Chiều dài của tay nâng(mm): 9700 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 3230 /
290.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: AICHI CORPORATION / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng khác / Khối lượng có thể nâng(Kg): 250 / Độ cao trọng tâm(mm): 10000 / Độ cao có thể nâng(mm): 10000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 9000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 6500 /
290.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TOYOTA / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 50 / Độ cao có thể nâng(mm): 6000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 40 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: TOYOTA / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 6000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: TOYOTA / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 7000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: BT / Xuất xứ: Đang cập nhật / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 6000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: BT / Xuất xứ: Sweden / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 11500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: TOYOTA / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 7500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: LIUGONG / Xuất xứ: China / Khối lượng có thể nâng(Kg): 7000 / Độ cao trọng tâm(mm): 600 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1200 / Công suất nâng(W): 60 / Công suất động cơ(W): 75 / Trọng lượng xe(kg): 9500 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: YALE / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1070 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 32800 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: YALE / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3050 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1070 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 50600 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: YALE / Xuất xứ: Japan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 4050 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1070 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 50600 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: SINKOBE / Xuất xứ: Taiwan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 5000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 4224 / Công suất nâng(W): 66000 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 6650 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: UPRIGHT / Xuất xứ: United Kingdom / Khối lượng có thể nâng(Kg): 600 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 27 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 16 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: UPRIGHT / Xuất xứ: United Kingdom / Khối lượng có thể nâng(Kg): 450 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 26000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 2000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 400 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>