• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.483.112
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
193 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 16500 / Độ cao xả tải (mm): 2970 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1200 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 65 / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 2250 / Trọng lượng vận hành (kg): 9500 / Độ cao xả tải (mm): 2650 / Tầm vươn xa nhất (mm): 930 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 33 / Dung tích gầu (m3): 0.6 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5000 / Độ cao xả tải (mm): 2300 / Tầm vươn xa nhất (mm): 945 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 2456 / Trọng lượng vận hành (kg): 10500 / Độ cao xả tải (mm): 2911 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1055 / Tốc độ di chuyển (km/h): 10 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 45 / Dung tích gầu (m3): 0.9 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5600 / Độ cao xả tải (mm): 2460 / Tầm vươn xa nhất (mm): 905 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 16.2 / Dung tích gầu (m3): 0.3 / Chiều rộng gàu (mm): 1350 / Trọng lượng vận hành (kg): 2090 / Độ cao xả tải (mm): 1850 / Tầm vươn xa nhất (mm): 570 / Tốc độ di chuyển (km/h): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 27.2 / Dung tích gầu (m3): 0.5 / Chiều rộng gàu (mm): 1690 / Trọng lượng vận hành (kg): 3440 / Độ cao xả tải (mm): 2455 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1025 / Tốc độ di chuyển (km/h): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 64.7 / Dung tích gầu (m3): 1.3 / Chiều rộng gàu (mm): 2340 / Trọng lượng vận hành (kg): 6415 / Độ cao xả tải (mm): 2695 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1435 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 109 / Dung tích gầu (m3): 4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 23100 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36.7 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 250 / Dung tích gầu (m3): 5.09 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 29300 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: WhellLoader / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Cự ly xả tải (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 10000 / Độ cao xả tải (mm): 2900 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 45 / Dung tích gầu (m3): 0.9 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5400 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 900 / Tốc độ di chuyển (km/h): 24 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 16500 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 125 / Dung tích gầu (m3): 2.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13800 / Độ cao xả tải (mm): 2810 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 129 / Dung tích gầu (m3): 2.29 / Chiều rộng gàu (mm): 2766 / Trọng lượng vận hành (kg): 13700 / Độ cao xả tải (mm): 2900 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1034 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37.7 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 231 / Dung tích gầu (m3): 4.5 / Chiều rộng gàu (mm): 3445 / Trọng lượng vận hành (kg): 28500 / Độ cao xả tải (mm): 3530 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1513 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 220 / Dung tích gầu (m3): 3.9 / Chiều rộng gàu (mm): 3150 / Trọng lượng vận hành (kg): 22280 / Độ cao xả tải (mm): 3000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1300 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 47 / Dung tích gầu (m3): 0.78 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5300 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 123 / Dung tích gầu (m3): 2.29 / Chiều rộng gàu (mm): 2766 / Trọng lượng vận hành (kg): 13700 / Độ cao xả tải (mm): 3000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1034 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 125 / Dung tích gầu (m3): 2.4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 14200 / Độ cao xả tải (mm): 3200 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1142 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 10900 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 2470 / Trọng lượng vận hành (kg): 3 / Độ cao xả tải (mm): 2900 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1000 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 243 / Dung tích gầu (m3): 5 / Chiều rộng gàu (mm): 3480 / Trọng lượng vận hành (kg): 29700 / Độ cao xả tải (mm): 3130 / Tầm vươn xa nhất (mm): 2085 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 16500 / Độ cao xả tải (mm): 3110 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1270 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 18000 / Độ cao xả tải (mm): 3090 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1130 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 2892 / Trọng lượng vận hành (kg): 10000 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1104 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 1165 / Dung tích gầu (m3): 20 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 205000 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 23 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 478 / Dung tích gầu (m3): 9.4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 70800 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 65 / Dung tích gầu (m3): 1.5 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 7800 / Độ cao xả tải (mm): 2800 / Tầm vươn xa nhất (mm): 960 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 164 / Dung tích gầu (m3): 4.59 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 18990 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 140 / Dung tích gầu (m3): 4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 17210 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 82 / Dung tích gầu (m3): 2.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 8890 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 90 / Dung tích gầu (m3): 2.4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 9470 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 101 / Dung tích gầu (m3): 2.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 10710 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 195 / Dung tích gầu (m3): 5.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 21750 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 235 / Dung tích gầu (m3): 5 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 28220 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 357 / Dung tích gầu (m3): 11 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 46490 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 603 / Dung tích gầu (m3): 12.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 101130 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 637 / Dung tích gầu (m3): 13 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 101550 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 108 / Dung tích gầu (m3): 2.1 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 11550 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 129 / Dung tích gầu (m3): 2.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13800 / Độ cao xả tải (mm): 2860 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 72 / Dung tích gầu (m3): 0.45 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 4000 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Hàn Quốc / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 104 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 11500 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 93 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 9590 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  1  2  3  4  5  >