• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.496.827
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
193 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: WhellLoader / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Cự ly xả tải (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 123 / Dung tích gầu (m3): 2.29 / Chiều rộng gàu (mm): 2766 / Trọng lượng vận hành (kg): 13700 / Độ cao xả tải (mm): 3000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1034 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 10900 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 72 / Dung tích gầu (m3): 0.45 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 4000 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 27.2 / Dung tích gầu (m3): 0.5 / Chiều rộng gàu (mm): 1690 / Trọng lượng vận hành (kg): 3440 / Độ cao xả tải (mm): 2455 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1025 / Tốc độ di chuyển (km/h): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 96 / Dung tích gầu (m3): 2 / Chiều rộng gàu (mm): 2480 / Trọng lượng vận hành (kg): 8120 / Độ cao xả tải (mm): 2760 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1535 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 243 / Dung tích gầu (m3): 5 / Chiều rộng gàu (mm): 3480 / Trọng lượng vận hành (kg): 29700 / Độ cao xả tải (mm): 3130 / Tầm vươn xa nhất (mm): 2085 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 128 / Dung tích gầu (m3): 2.8 / Chiều rộng gàu (mm): 4050 / Trọng lượng vận hành (kg): 46600 / Độ cao xả tải (mm): 3330 / Tầm vươn xa nhất (mm): 2730 / Tốc độ di chuyển (km/h): 38 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 220 / Dung tích gầu (m3): 3.9 / Chiều rộng gàu (mm): 3150 / Trọng lượng vận hành (kg): 22280 / Độ cao xả tải (mm): 3000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1300 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 96 / Dung tích gầu (m3): 2 / Chiều rộng gàu (mm): 2480 / Trọng lượng vận hành (kg): 10240 / Độ cao xả tải (mm): 2790 / Tầm vươn xa nhất (mm): 950 / Tốc độ di chuyển (km/h): 39 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 160 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 16800 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: John Deere / Xuất xứ: - / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 44 / Dung tích gầu (m3): 0.8 / Chiều rộng gàu (mm): 1900 / Trọng lượng vận hành (kg): 5240 / Độ cao xả tải (mm): 2550 / Tầm vươn xa nhất (mm): 818 / Tốc độ di chuyển (km/h): 7 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Doosan / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 250 / Dung tích gầu (m3): 4.8 / Chiều rộng gàu (mm): 3480 / Trọng lượng vận hành (kg): 29800 / Độ cao xả tải (mm): 3080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1520 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 66 / Dung tích gầu (m3): 1.3 / Chiều rộng gàu (mm): 2350 / Trọng lượng vận hành (kg): 6870 / Độ cao xả tải (mm): 2555 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1010 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 67 / Dung tích gầu (m3): 1.3 / Chiều rộng gàu (mm): 2350 / Trọng lượng vận hành (kg): 7430 / Độ cao xả tải (mm): 2555 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1010 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 89 / Dung tích gầu (m3): 2 / Chiều rộng gàu (mm): 2450 / Trọng lượng vận hành (kg): 10000 / Độ cao xả tải (mm): 2690 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1115 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 99 / Dung tích gầu (m3): 2 / Chiều rộng gàu (mm): 2450 / Trọng lượng vận hành (kg): 10210 / Độ cao xả tải (mm): 2695 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1115 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 167 / Dung tích gầu (m3): 3.3 / Chiều rộng gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 19850 / Độ cao xả tải (mm): 2940 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1010 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 71 / Dung tích gầu (m3): 1.3 / Chiều rộng gàu (mm): 240 / Trọng lượng vận hành (kg): 7378 / Độ cao xả tải (mm): 2659 / Tầm vươn xa nhất (mm): 973 / Tốc độ di chuyển (km/h): 22 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 107 / Dung tích gầu (m3): 2 / Chiều rộng gàu (mm): 2549 / Trọng lượng vận hành (kg): 12308 / Độ cao xả tải (mm): 2879 / Tầm vươn xa nhất (mm): 927 / Tốc độ di chuyển (km/h): 23.4 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 111 / Dung tích gầu (m3): 2.1 / Chiều rộng gàu (mm): 2550 / Trọng lượng vận hành (kg): 13029 / Độ cao xả tải (mm): 2936 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1073 / Tốc độ di chuyển (km/h): 38.29 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 145 / Dung tích gầu (m3): 3.1 / Chiều rộng gàu (mm): 2994 / Trọng lượng vận hành (kg): 18338 / Độ cao xả tải (mm): 2819 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1300 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 255 / Dung tích gầu (m3): 5.4 / Chiều rộng gàu (mm): 3450 / Trọng lượng vận hành (kg): 30080 / Độ cao xả tải (mm): 3200 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1350 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 118 / Dung tích gầu (m3): 2.45 / Chiều rộng gàu (mm): 2550 / Trọng lượng vận hành (kg): 19589 / Độ cao xả tải (mm): 2936 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1966 / Tốc độ di chuyển (km/h): 10 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 463 / Dung tích gầu (m3): 8.6 / Chiều rộng gàu (mm): 4450 / Trọng lượng vận hành (kg): 77500 / Độ cao xả tải (mm): 4192 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1740 / Tốc độ di chuyển (km/h): 22.4 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: TCM / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0.6 / Chiều rộng gàu (mm): 3125 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2500 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: TCM / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2560 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Luneng / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 33 / Dung tích gầu (m3): 0.5 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2420 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 16 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: XGMA / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 59 / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2630 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 27 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: XGMA / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 59 / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2600 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 27 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 88 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13440 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 190 / Dung tích gầu (m3): 3.8 / Chiều rộng gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 21770 / Độ cao xả tải (mm): 3020 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1240 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 166 / Dung tích gầu (m3): 4.8 / Chiều rộng gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 20990 / Độ cao xả tải (mm): 3190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1025 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35.79 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 47 / Dung tích gầu (m3): 0.78 / Chiều rộng gàu (mm): 1932 / Trọng lượng vận hành (kg): 5300 / Độ cao xả tải (mm): 2911 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1055 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Xuất xứ: - / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 2.7 / Chiều rộng gàu (mm): 2150 / Trọng lượng vận hành (kg): 18000 / Độ cao xả tải (mm): 3100 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1105 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 231 / Dung tích gầu (m3): 4.5 / Chiều rộng gàu (mm): 3445 / Trọng lượng vận hành (kg): 28500 / Độ cao xả tải (mm): 3530 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1513 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Lonking / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 97 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: TCM / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0.5 / Chiều rộng gàu (mm): 3550 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2155 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: TCM / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 4900 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2705 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 32 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 125 / Dung tích gầu (m3): 2.4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 14200 / Độ cao xả tải (mm): 3200 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1142 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2050 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 2892 / Trọng lượng vận hành (kg): 10000 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1104 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 18000 / Độ cao xả tải (mm): 3090 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1130 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 16500 / Độ cao xả tải (mm): 2970 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1200 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 96 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 2550 / Trọng lượng vận hành (kg): 11335 / Độ cao xả tải (mm): 2828 / Tầm vươn xa nhất (mm): 992 / Tốc độ di chuyển (km/h): 23.9 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  1  2  3  4  5  >