• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 2.497.089
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
618 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
300.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, RS-232, RJ-11/
2.500.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Công suất (VA): 350 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Công suất (VA): 725 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 120 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Công suất (VA): 900 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 7 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: APC / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 12 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: COMPAQ / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: COMPAQ / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 3 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Công suất (VA): 350 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Công suất (VA): 2200 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 350 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 11 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 11 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 350 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 11 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 10 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 18 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 3 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 5 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 6V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 4 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 20 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 5 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 8 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 5 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 750 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 8 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 6V/9Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: OMRON / Công suất (VA): 2400 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 110 V / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 12 giờ / Dung lượng Pin: 6V/9Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: OWLTECH / Công suất (VA): 300 / Thời gian lưu điện tối đa: 30 phút / Điện áp vào : 110V/ Điện áp ra: 110V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>