• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 383.452
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
165 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.230.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.350.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.400.000 ₫
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.450.000 ₫
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
1.500.000 ₫
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.800.000 ₫
Trong kho: 2
7
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.800.000 ₫
Trong kho: 2
8
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 324 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.800.000 ₫
Trong kho: 2
9
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 324 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1600 /
1.850.000 ₫
Trong kho: 2
10
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
1.900.000 ₫
Trong kho: 2
11
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1500 /
1.900.000 ₫
Trong kho: 2
12
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Công suất (W): 1200 /
1.900.000 ₫
Trong kho: 2
13
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.900.000 ₫
Trong kho: 2
14
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 48 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
1.950.000 ₫
Trong kho: 2
15
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
2.000.000 ₫
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1800 /
2.100.000 ₫
Trong kho: 2
17
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 380 / Công suất (W): 1000 /
2.100.000 ₫
Trong kho: 2
18
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1500 /
2.100.000 ₫
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 23 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
2.200.000 ₫
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: Malaysia / Dung tích (L): 32 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
2.200.000 ₫
Trong kho: 2
21
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
2.200.000 ₫
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Công suất (W): 1600 /
2.300.000 ₫
Trong kho: 2
23
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
2.300.000 ₫
Trong kho: 2
24
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 2000 / Trọng lượng (kg): 9 / Công suất (W): 1500 /
2.300.000 ₫
Trong kho: 2
25
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.300.000 ₫
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 22 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1500 /
2.300.000 ₫
Trong kho: 2
27
Hãng sản xuất: Karcher / Xuất xứ: Germany / Dung tích (L): 2 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 235 / Cột áp (mm): 40 / Trọng lượng (kg): 19 / Công suất (W): 2750 /
2.350.000 ₫
Trong kho: 2
28
Hãng sản xuất: Clepro / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 10 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.8 / Công suất (W): 1000 /
2.400.000 ₫
Trong kho: 2
29
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Công suất (W): 1200 /
2.400.000 ₫
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.400.000 ₫
Trong kho: 2
31
Hãng sản xuất: Clepro / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 438 / Công suất (W): 1200 /
2.500.000 ₫
Trong kho: 2
32
Hãng sản xuất: Karcher / Xuất xứ: Germany / Dung tích (L): 45 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 210 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 13.5 / Công suất (W): 1380 /
2.500.000 ₫
Trong kho: 2
33
Hãng sản xuất: Super Clean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
2.500.000 ₫
Trong kho: 2
34
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 106 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.590.000 ₫
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
2.600.000 ₫
Trong kho: 2
36
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 32 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
2.650.000 ₫
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.700.000 ₫
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: CAMRY / Dung tích (L): 100 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
2.700.000 ₫
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Super Clean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
2.750.000 ₫
Trong kho: 2
40
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 381 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Công suất (W): 2400 /
2.750.000 ₫
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Clepro / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Công suất (W): 1200 /
2.800.000 ₫
Trong kho: 2
42
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 90 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 6 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
2.800.000 ₫
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 40 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 1800 / Trọng lượng (kg): 13 / Công suất (W): 1600 /
2.900.000 ₫
Trong kho: 2
44
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 80 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 3000 /
3.000.000 ₫
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Công suất (W): 1400 /
3.100.000 ₫
Trong kho: 2
Trang:  1  2  3  4  >