• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Cơ Sở Sản Xuất Máy Ép MíaTấn Phát
Gian hàng: mayepmiatanphat
Tham gia: 12/03/2009
GD Online thành công(?): 195
Đánh giá tốt : 77%
Thời gian xử lý : 3 giờ
Lượt truy cập: 352.634
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
54 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PHÚ AN LẠC / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1 /
170.000 ₫
2
Hãng sản xuất: PHÚ AN LẠC / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
170.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 /
3.550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 58 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Trọng lượng (kg): 85 /
6.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: - Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 556195 /
6.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
6.400.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TIÊN PHONG VINA / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.400.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 2284472 / Xuất xứ: - /
6.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
6.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.400.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.400.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 1400 / Tốc độ (Vòng/phút): 1400 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: THÀNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.400.000 ₫
29
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 97 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.600.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Trọng lượng (kg): 85 /
7.600.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: - Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: - /
8.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
8.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 110 /
8.600.000 ₫
37
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 988123 / Xuất xứ: - /
8.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 1033966 / Xuất xứ: - /
8.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: - /
9.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 800 / Tốc độ (Vòng/phút): 45 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.940.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.200.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 1 lô Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: TẤN PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
13.000.000 ₫
Trang:  1  2  >