Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
116 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất(W): 1 / Đường kính ống(mm): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: NTP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 4 / Đường kính ống(mm): 20 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
2.100.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 1470 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 60 / Cột áp(m): 30 / Lưu lượng(m3/h): 15 /...
2.590.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 145 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
21.500.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
9.000.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: THC / Xuất xứ: Vietnam / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 10 / Đường kính ống(mm): 60 / Cột áp(m): 35 / Lưu lượng(m3/h): 20 /
5.350.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 735 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 20 / Lưu lượng(m3/h): 6 /...
1.900.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
780.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
500.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 32 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
22.000.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 56 / Lưu lượng(m3/h): 80 /
21.400.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 25 / Cột áp(m): 47 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
2.400.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
15.000.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 25 / Cột áp(m): 43 / Lưu lượng(m3/h): 50 /
2.200.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: SHINIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 1000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.450.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>