Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
753 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Nation pump / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 0.27 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0...
6.800.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: EBARA / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 24 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng...
26.300.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: EBARA / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 33 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng...
22.800.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Nation pump / Công suất (kw): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 274 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 ...
8.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mastra / Công suất (kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 38 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng...
15.400.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Franklin / Công suất (kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 48 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Tr...
46.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Franklin / Công suất (kw): 22 / Lưu lượng (m3/h): 108 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Tr...
99.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Franklin / Công suất (kw): 7.5 / Lưu lượng (m3/h): 48 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Tr...
51.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Franklin / Công suất (kw): 11 / Lưu lượng (m3/h): 76 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọ...
58.200.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Franklin / Công suất (kw): 18.5 / Lưu lượng (m3/h): 100 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / ...
86.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Coverco / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 14.4 / Tốc độ quay (v/p): 2900 / Đường kính ống thoát (mm): 60 / Đường kính ống hút (mm): 60 / Dòng điện (A): ...
15.500.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: DAB / Công suất (kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng lư...
15.500.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: DAB / Công suất (kw): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Dòng điện (A): 0 / Trọng l...
5.700.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Công suất (kw): 7.5 / Lưu lượng (m3/h): 9 / Tốc độ quay (v/p): 0 / Đường kính ống thoát (mm): 49 / Đường kính ống hút (mm): 49 / Dòng điện (A): 0 /...
7.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pedrollo / Công suất (kw): 3 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
16.060.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>