Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
6387 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: Elanta / Công suất (Kw): 0 /
4.800.000 ₫
Ngày đăng: 09/12/2020        Mua hàng
Công suất (Kw): 0 /
5.400.000 ₫
Ngày đăng: 09/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 5.5 / Lưu lượng (m3/h): 42 / Cột áp (m): 58 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (...
18.700.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 2.2 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Cột áp (m): 28 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (m...
7.500.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: Tự hút / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 15 / Lưu lượng (m3/h): 132 / Cột áp (m): 44 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống ...
33.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 15 / Lưu lượng (m3/h): 78 / Cột áp (m): 58 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ố...
13.800.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: Tự hút / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 15 / Lưu lượng (m3/h): 202 / Cột áp (m): 30 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống ...
35.000.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 18.6 / Lưu lượng (m3/h): 90 / Cột áp (m): 75 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính...
15.100.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Mitsuky / Loại: Trục ngang / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 15 / Lưu lượng (m3/h): 75 / Cột áp (m): 60 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ố...
13.600.000 ₫
Ngày đăng: 04/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Conforto / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm)...
6.670.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Conforto / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm)...
10.900.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Conforto / Loại: - / Áp suất làm việc (Bar): 0 / Công suất (Kw): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm)...
11.560.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (Kw): 0.74 / Lưu lượng (m3/h): 4.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
10.279.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (Kw): 5.59 / Lưu lượng (m3/h): 42 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
22.779.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Công suất (Kw): 14.91 / Lưu lượng (m3/h): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
48.139.000 ₫
Ngày đăng: 03/11/2020        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>