• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
184 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.49 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
2.206.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.49 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
2.206.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 27 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.512.000 ₫
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
2.622.000 ₫
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.704.000 ₫
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
2.727.000 ₫
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 5.46 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 18 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
2.755.000 ₫
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.897.000 ₫
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.040.000 ₫
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.11 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.230.000 ₫
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.15 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.230.000 ₫
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.12 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.251.000 ₫
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.351.000 ₫
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.13 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.468.000 ₫
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.468.000 ₫
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.65 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.484.000 ₫
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 28 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.539.000 ₫
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.541.000 ₫
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.8 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.648.000 ₫
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 150 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 100 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.813.000 ₫
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
3.819.000 ₫
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 6.3 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 21 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
3.833.000 ₫
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.56 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.863.000 ₫
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 2.4 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 81 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Trung Quốc /
4.035.000 ₫
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.56 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
4.057.000 ₫
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.05 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
4.238.000 ₫
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 10 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 56 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
4.361.000 ₫
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 150 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 100 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
4.482.000 ₫
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 46 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
4.563.000 ₫
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
4.637.000 ₫
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
4.830.000 ₫
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 150 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 100 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
5.496.000 ₫
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 10 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 40 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
5.496.000 ₫
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 44 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 14 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
5.526.000 ₫
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 300 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 16 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
5.755.000 ₫
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.33 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
5.887.000 ₫
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 1.2 / Công suất (kW): 1.12 / Sức hút tối đa (m): 7 / Áp suất tối đa (bar): 4 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
6.080.000 ₫
Hết hàng
38
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 17.04 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
6.109.000 ₫
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.128.000 ₫
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.128.000 ₫
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 300 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 16 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
6.163.000 ₫
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.05 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.261.000 ₫
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 2.6 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.436.000 ₫
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.05 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.698.000 ₫
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.05 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.698.000 ₫
Trong kho: 1
Trang:  1  2  3  4  5  >