• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
177 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 148g / Kiểu màn hình: Đang chờ cập nhật / Độ phân giải màn hình: 750 x 1334pixels / Kích thước màn hình: 4.7inch Bộ nhớ trong:...
15.499.000 ₫
Ngày đăng: 10/11/2019    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
36.499.000 ₫
Ngày đăng: 31/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
37.299.000 ₫
Ngày đăng: 31/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
33.099.000 ₫
Ngày đăng: 31/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 188g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ ...
26.899.000 ₫
Ngày đăng: 31/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
36.499.000 ₫
Ngày đăng: 31/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 1.2Megapixel / Trọng lượng: 113g / Kiểu màn hình: 16M màu LED-backlit IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 640 x 1136pixels / Kích thướ...
6.499.000 ₫
Ngày đăng: 31/10/2019    Số lượng trong kho: 2    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
14.999.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước màn hình: 6...
14.999.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
14.999.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 174g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích th...
20.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 174g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích th...
20.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 208g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích th...
23.799.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 208g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích th...
23.699.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 208g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn h...
22.999.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích th...
22.799.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích th...
22.199.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: ...
22.199.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 208g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích th...
25.599.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 208g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn h...
24.299.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 208g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích th...
25.399.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước m...
23.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước m...
23.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ tích hợp: Không hỗ trợ/ Bộ nhớ t...
23.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
29.799.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
29.799.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
29.799.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
29.799.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
32.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 225g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1242 x 2688 pixels / Kích thước màn hình: 6.5inch / Loại thẻ nhớ ...
32.499.000 ₫
Ngày đăng: 26/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích th...
19.999.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích th...
19.999.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 177g / Kiểu màn hình: 16M màu-Super AMOLED Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn h...
19.899.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
17.199.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
17.199.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
17.199.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
17.199.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước màn hình: 6...
17.199.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
15.299.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple iPhone X / Camera trước: 7Megapixel / Trọng lượng: 194g / Kiểu màn hình: 16M màu IPS LCD Touchscreen (Cảm ứng) / Độ phân giải màn hình: 828 x 1792 pixels / Kích thước mà...
15.299.000 ₫
Ngày đăng: 22/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 188g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ ...
27.399.000 ₫
Ngày đăng: 19/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 188g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ ...
26.899.000 ₫
Ngày đăng: 19/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 188g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ ...
26.899.000 ₫
Ngày đăng: 19/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 188g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ ...
30.699.000 ₫
Ngày đăng: 19/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Apple / Camera trước: 12MP + TOF 3D camera / Trọng lượng: 188g / Kiểu màn hình: OLED / Độ phân giải màn hình: 1125 x 2436 pixels / Kích thước màn hình: 5.8inch / Loại thẻ nhớ ...
30.699.000 ₫
Ngày đăng: 19/10/2019    Số lượng trong kho: 1    Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  > 
Danh mục tin tức