• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
185 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, VGA, BNC, HDMI/
1.250.000 ₫
Trong kho: 10
2
Số kênh: 4 kênh / Độ phân giải: 960 x 1080 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, VGA, HDMI/
1.740.000 ₫
Trong kho: 10
3
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA, HDMI/
1.990.000 ₫
Trong kho: 10
4
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 960 x 582 pixel / Kết nối: VGA, BNC, HDMI/
2.000.000 ₫
Trong kho: 10
5
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: Ethernet, VGA, HDMI/
2.200.000 ₫
Trong kho: 10
6
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 704 x 576 pixel / Kết nối: -/
2.200.000 ₫
Trong kho: 10
7
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1280 x 720 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, VGA, HDMI/
2.200.000 ₫
Trong kho: 10
8
Hãng sản xuất: PICOTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 720 x 576 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RJ-45, VGA/
2.250.000 ₫
Trong kho: 10
9
Hãng sản xuất: PICOTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: VGA/
2.289.000 ₫
Trong kho: 10
10
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel / Kết nối: VGA, HDMI/
2.400.000 ₫
Trong kho: 10
11
Hãng sản xuất: QUESTEK / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: - / Kết nối: USB, RS-485, RJ-45, VGA, HDMI/
2.420.000 ₫
Trong kho: 10
12
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1280 x 720 pixel / Kết nối: VGA, HDMI/
2.500.000 ₫
Trong kho: 10
13
Hãng sản xuất: VANTECH / Số kênh: 8 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 1280 x 720 pixel / Kết nối: USB, Ethernet, RS-485, RJ-45, RCA, RS-232C, VGA, BNC, HDMI/
2.500.000 ₫
Trong kho: 10
14
Hãng sản xuất: QUESTEK / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: 8x / Độ phân giải: 320 x 240 pixel / Kết nối: -/
2.530.000 ₫
Trong kho: 10
15
Hãng sản xuất: PICOTECH / Số kênh: 4 kênh / Zoom kĩ thuật số: - / Độ phân giải: 768 x 576 pixel / Kết nối: USB, RJ-45, VGA/
2.541.000 ₫
Trong kho: 10
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>