• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
6 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 1 /
60.000 ₫
Trong kho: 1
2
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
680.000 ₫
Trong kho: 1
3
Nước sản xuất: China / Loại dây: Twisted Pair / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.850.000 ₫
Trong kho: 1
4
Nước sản xuất: - / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
2.665.000 ₫
Trong kho: 1
5
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.800.000 ₫
Trong kho: 1
6
Nước sản xuất: ADC KRONE / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.900.000 ₫
Trong kho: 1