Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Tủ mạng, 3C

Có tất cả 175 sản phẩm
Tủ mạng 42U-D1000
4.390.000₫
5 gian hàng bán
2.514
C-RACK SISTEM CABINET 32U-D800
4.899.000₫
3 gian hàng bán
1.892
Tủ mạng 32U-D1000
5.299.000₫
4 gian hàng bán
1.636
C-RACK 45U19-W800D1000 (3C-R45S19W8B10)
4.950.000₫
3 gian hàng bán
927
C-Rack Cabinet 36U-D600 (3C-R36B06 )
3.800.000₫
6 gian hàng bán
1.040
3C C-RACK 20U D800
3.000.000₫
5 gian hàng bán
9.854
C-Rack Cabinet 10U-D400 Black (3C-R10B04)
1.400.000₫
4 gian hàng bán
797
Open rack 42U-D830
1.700.000₫
4 gian hàng bán
1.948
C-RACK SISTEM CABINET 36U-D800
4.150.000₫
6 gian hàng bán
2.234
Open rack 32U-D830
1.050.000₫
5 gian hàng bán
2.616
3C C-R32U8B4F-V SÂU 800
4.050.000₫
4 gian hàng bán
894
Tủ mạng 27U-D830
4.200.000₫
2 gian hàng bán
2.366
C-RACK CABINET 36U-D800 OUTDOOR
9.020.000₫
2 gian hàng bán
885
C-RACK SISTEM CABINET 20U-D600
2.400.000₫
3 gian hàng bán
3.091
Tủ mạng 42U-D830
4.732.000₫
2 gian hàng bán
2.436
Open rack 36U-D830
1.500.000₫
2 gian hàng bán
2.676
C-RACK SISTEM CABINET 15U-D600
1.740.000₫
2 gian hàng bán
2.452
C-RACK CABINET 42U-D600 OUTDOOR
7.550.000₫
2 gian hàng bán
1.365
Tủ mạng 36U-D830
4.430.000₫
2 gian hàng bán
1.607
C-RACK SYSTEM CABINET 27U-D800
3.500.000₫
3 gian hàng bán
4.596
C-RACK SYSTEM CABINET 27U-D1000
3.970.000₫
4 gian hàng bán
4.322
Open rack  24U-D830
1.650.000₫
3 gian hàng bán
3.855
Tủ mạng 32U-D830
3.900.000₫
4 gian hàng bán
2.252
Tủ mạng 27U-D1000
3.800.000₫
4 gian hàng bán
2.730
C-RACK SISTEM CABINET 10U-D400
1.300.000₫
3 gian hàng bán
3.355
Tủ mạng 36U-D1000
5.200.000₫
3 gian hàng bán
1.733
3C C-R27U8B2F-V SÂU 800
7.600.000₫
2 gian hàng bán
1.118
C-RACK SISTEM CABINET 32U-D1000
4.800.000₫
4 gian hàng bán
1.958
Tủ mạng 20U-D830
3.300.000₫
4 gian hàng bán
2.005
C-RACK 42U19-W800D1000 (3C-R42S19W8B10)
5.600.000₫
2 gian hàng bán
889
C-Rack Cabinet 27U-D600 Outdoor
4.400.000₫
5 gian hàng bán
717
Tủ mạng 36U-D830
5.000.000₫
3 gian hàng bán
1.381
C-Rack 12U-D600 Bánh xe Cánh cửa Mica
1.400.000₫
2 gian hàng bán
1.128
C-Rack Cabinet 45U-D800 (3C-R45B08)
6.890.000₫
3 gian hàng bán
770
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
1.549.000₫
(1)
  tinhochanoi  · HN, HN2
06/05/2019
Gọi điện
3.499.000₫
  tinhochanoi  · HN, HN2
06/05/2019
Gọi điện
4.395.000₫
  tinhochanoi  · HN, HN2
06/05/2019
Gọi điện