Bí quyết bán hàng Online  Thông báo  Đăng ký  Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Tủ mạng, VNRACK

Có tất cả 42 sản phẩm
VNRACK Cabinet 19 inch VNC3680 36U D800
4.100.000₫
8 gian hàng bán
2.387
VNRACK Cabinet 19 inch VNC36100 36U D1000
1.200.000₫
5 gian hàng bán
2.316
VNRACK Cabinet 19 inch VNC3260 32U D600
4.100.000₫
7 gian hàng bán
3.080
VNRACK Cabinet 19 inch VNC42100 42U D1000
4.800.000₫
9 gian hàng bán
3.824
VNRACK VNR42B06 42U sâu 600
4.472.000₫
3 gian hàng bán
1.070
VNRACK Cabinet 19 inch VNC1580 15U D800
3.255.000₫
4 gian hàng bán
2.122
VNRACK VNR42B08 42U sâu 800
4.678.000₫
2 gian hàng bán
890
VNRACK VNC20100 20U D1000
3.070.000₫
3 gian hàng bán
1.093
VNRACK VNR10B05 10U sâu 500
990.000₫
2 gian hàng bán
1.208
VNRACK VNR32B06 32U sâu 600
4.995.000₫
3 gian hàng bán
842
VNRACK VNR27B06 27U sâu 600
3.280.000₫
3 gian hàng bán
965
VNRACK VNR10B04 10U sâu 400
988.100₫
2 gian hàng bán
1.183
VNRACK Cabinet 19 inch VNC4580 45U D800
6.432.000₫
4 gian hàng bán
2.143
VNRACK VNR32B08 32U sâu 800
5.068.000₫
3 gian hàng bán
801
VNRACK Cabinet 19 inch VNC3280 32U D800
8.758.000₫
4 gian hàng bán
1.850
VNRACK Cabinet 19 inch VNC45100 45U D1000
6.153.000₫
2 gian hàng bán
2.274
VNRACK Cabinet 19 inch VNC2080 20U D800
4.000.000₫
5 gian hàng bán
1.829
VNRACK Cabinet 19 inch VNC4260 42U D600
6.800.000₫
4 gian hàng bán
2.190
VNRACK Cabinet 19 inch VNC2060 20U D600
2.400.000₫
4 gian hàng bán
2.756
VNRACK Cabinet 19 inch VNC2780 27U D800
4.200.000₫
5 gian hàng bán
3.458
VNRACK Cabinet 19 inch VNC3660 36U D600
4.600.000₫
6 gian hàng bán
1.927
VNRACK Cabinet 19 inch VNC32100 32U D1000
9.438.000₫
4 gian hàng bán
1.851
VNRACK VNR36B10 36U sâu 1000
4.790.000₫
2 gian hàng bán
998
VNRACK Cabinet 19 inch VNC2760 27U D600
3.541.000₫
4 gian hàng bán
2.505
VNRACK Cabinet 19 inch VNC15100 15U D1000
4.000.000₫
4 gian hàng bán
1.309
VNRACK Cabinet 19 inch VNC4280 42U D800
4.600.000₫
8 gian hàng bán
2.853
VNRACK 19 inch Open Rack 42U
1.900.000₫
5 gian hàng bán
4.562
VNRACK VNR42B10 42U sâu 1000
4.900.000₫
2 gian hàng bán
902
VNRACK VNR36B06 36U sâu 600
4.400.000₫
2 gian hàng bán
878
VNRACK VN6B04 6U sâu 400
850.000₫
5 gian hàng bán
1.234
VNRACK VNR27B08 27U sâu 800
3.600.000₫
3 gian hàng bán
874
VNRACK VNR15B06 15U sâu 600
1.700.000₫
2 gian hàng bán
921
VNRACK VNR20B06 20U sâu 600
2.700.000₫
3 gian hàng bán
1.107
VNRACK VNR27B10 27U sâu 1000
3.900.000₫
2 gian hàng bán
1.098
VNRACK VNR20B10 20U sâu 1000
3.092.000₫
2 gian hàng bán
1.171
VNRACK Cabinet 19 inch VNC27100 27U D1000
7.180.000₫
3 gian hàng bán
2.179
VNRACK Cabinet 19 inch VNC1560 15U D600
1.800.000₫
5 gian hàng bán
3.464
VNRACK Cabinet 19 inch VNC45110 45U D1100
6.798.000₫
3 gian hàng bán
923
VNRACK VNR36B08 36U sâu 800
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
1.059
VNRACK VNR32B10 32U sâu 1000
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.084
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật